Parterapi

By maj 18, 2022 maj 20th, 2022 Parterapi

Parterapi - när, var och hur får ni hjälp?

De flesta har hört talas om parterapi, det är för många det man först tänker på vid relationsproblem. Kanske har du hittat hit för att du känner igen dig i att det finns något som skaver i relationen. Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam! Vi vet att så många som en tredjedel av alla par ibland mår dåligt i sin relation och att ungefär 50 procent av alla par skiljer sig.

När man har det svårt i relationen är parterapi ett sätt att få hjälp. På senare år har även begrepp som förebyggande parterapi, parbesiktning och parutveckling dykt upp, som handlar om att arbeta mer proaktivt med relationen.

Parterapi – vad är det och när är det dags?

Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

De flesta som söker parterapi har haft problem under en längre tid, ofta flera år. Anledningen till att det ofta dröjer innan paret söker hjälp, är att det för många är stigmatiserat, kostsamt och svårt att få in i vardagen.

Det är också vanligt att det är den ena i relationen som upplever ett större behov av att lösa relationsproblemen, medan den andre är mer nöjd eller av andra skäl är ovillig att söka hjälp externt.

Parterapi – hur går det till?

  • Ni träffar en terapeut under fysiska eller digitala möten. Terapeuten är oftast psykolog eller socionom. Ni delar personlig information med terapeuten, som har tystnadsplikt.
  • Ni träffar terapeuten kontinuerligt över tid (ibland så ofta som en gång i veckan) och planerar ett avslut av terapin då tillräcklig förbättring har uppnåtts. Mellan sessionerna arbetar ni ofta med hemuppgifter (lite beroende på vilken terapiform terapeuten arbetar med).

Parterapi inleds oftast med att ni tillsammans identifierar era vanliga teman till relationsproblem. Därefter hjälper terapeuten er att skapa en förståelse för bådas upplevelse i problemsituationer och få en gemensam syn på problem i relationen (”vi mot relationsproblemet”).

Förebyggande parterapi

Förebyggande parterapi eller parutveckling passar er som har en relation som på det stora hela fungerar bra. Det kan finnas saker som skaver, till exempel kommunikationssvårigheter eller brist på närhet. Det kan också vara så att ni känner att relationen går på autopilot och ni vill hitta tillbaka till varandra och njuta mer av varandra. Ni har dock inte så stora problem att ni mår dåligt av problemen i relationen och ni behöver mer en putt i rätt riktning än en regelbunden terapi.

Det är vanligt att vilja arbeta proaktivt med relationen inför en större omställning i livet. Kanske när ni ska få barn, gifta er eller flytta ihop.

Vilka är de vanligaste relationsproblemen?

Vanliga relationsproblem kan vara:

– Att man inte uppskattar, njuter av eller har roligt när man spenderar tid ihop

– Har återkommande argumentationer eller konflikter som leder till bråk

– Inte upplevelser sig vara förstådd eller sedd av sin partner

– Att en eller båda drar sig undan från varandra

– En upplevelse av att känna sig ensam i relation

– Brist på närhet och värme

– Brist på tillit

– Att man inte prioriterar relationen eller varandra

–  Missnöje med sexlivet

Fokus för parterapin är att övervinna relationsproblemen och vanliga mål kan vara att hitta sätt att leva tillsammans trots olikheter, förbättra er kommunikation och minska missförstånd och konflikter.

Hitta rätt terapeut

Söker du parterapi nära dig? Här kan du få tips om vart du kan vända dig.

Clara Zelleroth och Helga Wennerdal är psykologerna bakom Birds

Så här fungerar Birds:

  • Ladda ner appen och skapa konto.
  • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
  • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
  • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
  • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis

Påverkar PMS relationen?

Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig eller ångestfylld. Många blir lättare irriterade och är känsligare för stress än vanligt. Att känna sig trött och att få svårt att sova är andra vanliga symtom.

påverkar PMS relationen

Bråkar ni på semestern? Så här tar ni hand om relationen

För de flesta par är det skönt att slippa vardagslogistiken under semestern, i synnerhet om man har en pressad vardag med få marginaler. Så varför leder semestern trots det ofta till mycket konflikter och bråk?

relationsproblem