Birds Relations

Parutveckling eller parterapi – vad passar er?

Alla relationer mår bra av uppmärksamhet och omsorg för att hålla över tid. Så många som en tredjedel av alla par mår dåligt i sin relation och 50 procent av alla par skiljer sig.

De flesta har hört talas om parterapi, och är kanske det man först tänker på vid relationsproblem. Men på senare år har begrepp som förebyggande parterapi, parbesiktning och parutveckling dykt upp, som handlar om att arbeta mer proaktivt med relationen.

Men vad är egentligen skillnaden? Och vad är det just er relation behöver? Vi reder ut skillnaderna mellan traditionell parterapi och parutveckling.

Traditionell parterapi

Passar när:
Ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

De flesta som söker parterapi har haft problem under en längre tid, ofta flera år. Anledningen till att det ofta dröjer innan paret söker hjälp, är att det för många är stigmatiserat, kostsamt och svårt att få in i vardagen.

Det är också vanligt att det är den ena i relationen som upplever ett större behov av att lösa relationsproblemen, medan den andre är mer nöjd eller av andra skäl är ovillig att söka hjälp externt.

Hur det går till rent praktiskt:
Ni träffar en terapeut under fysiska eller digitala möten. Terapeuten är oftast psykolog eller socionom. Ni delar personlig information med terapeuten, som har tystnadsplikt.

Ni träffar terapeuten kontinuerligt över tid (ibland så ofta som en gång i veckan) och planerar ett avslut av terapin då tillräcklig förbättring har uppnåtts. Mellan sessionerna arbetar ni med hemuppgifter.

Hur parterapi går till:
Parterapi inleds med att ni tillsammans identifierar era vanliga teman till relationsproblem. Därefter hjälper terapeuten er att skapa en förståelse för bådas upplevelse i problemsituationer och få en gemensam syn på problem i relationen (”vi mot relationsproblemet”).

Vanliga relationsproblem:

 • Att man inte uppskattar, njuter av eller har roligt när man spenderar tid ihop
 • Har återkommande argumentationer eller konflikter som leder till bråk
 • Inte upplevelser sig vara förstådd eller sedd av sin partner
 • Att en eller båda drar sig undan
 • En upplevelse av att känna sig ensam i relation
 • Brist på närhet och värme
 • Brist på tillit
 • Att man inte prioriterar relationen eller varandra

Fokus för parterapin är att övervinna relationsproblemen och vanliga mål kan vara att hitta sätt att leva tillsammans trots olikheter, förbättra er kommunikation och minska missförstånd och konflikter.

Parutveckling

Passar när:
Ni har en relation som på det stora hela fungerar bra, och båda mår för det mesta bra i relationen. Det kan finnas saker som skaver, till exempel kommunikationssvårigheter eller brist på närhet. Det kan också vara så att ni känner att relationen går på autopilot och ni vill hitta tillbaka till varandra och njuta mer av varandra.

Det är vanligt att vilja arbeta proaktivt med relationen inför en större omställning i livet. Kanske när ni ska få barn, gifta er eller flytta ihop.

Hur det går till rent praktiskt:
Parutveckling kan antingen ske genom fysiska eller digitala möten med en terapeut eller helt på egen hand, via digitala verktyg såsom Birds Relations.

Hur parutvecklig går till:
Parutveckling handlar om att reflektera över er själva och er relation. Exempelvis att identifiera sina egna och sin partners ömma punkter, vilket kan vara hjälpsamt för att förebygga konflikter. Det kan också vara att förbättra sin kommunikation så båda lyssnar och tar in vad den andre säger utan att det leder till missförstånd och bråk.

Om ni gör parutvecklingen tillsammans med en terapeut brukar det handla om några få guidande samtal. Det mesta av arbetet gör ni på egen hand.

Parutveckling är en investering i relationen och en förebyggande insats ni söker för att förhindra att ni får svårare relationsproblem.

Vad passar er bäst?

Ett första steg, oavsett om ni väljer parterapi eller parutveckling, kan vara att ta tempen på relationen med Birds Relations. Birds-appen kan laddas ner gratis i AppStore eller GooglePlay. 

Med Birds Relations tar ni tempen på relationen genom att svara på frågor om hur ni upplever olika områden av relationen. Resultatet visas som en personlig relationstemperatur.

Relationstemperaturen visar vad du känner fungerar bra och vad som skaver i relationen. Om era problem är stora kommer ni i relationstemperaturen rekommenderas att vända er till en terapeut för parterapi.

Birds använder ni helt på egen hand, utan kontakt med terapeut. Birds är baserat på principer från evidensbaserad parterapi (IBCT) och är utvecklad av psykologer som arbetar med relationsproblem.

Lycka till med ert fortsatta relationsarbete!

Så här fungerar Birds:

 • Ladda ner appen och skapa konto.
 • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
 • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
 • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
 • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis

Då var det vabb igen…

| Birds Relations | No Comments
"Jag tog faktiskt vabben förra gången!", "Men jag har ett viktigt möte!", "Men jag måste vara på kontoret idag..." Känns det bekant? Att komma överens om vem som är hemma…
birds app

Birds app – stärk er relation

| Birds Relations | No Comments
Utveckla er relation med Birds app Med relationsappen Birds Relations tar ni tempen på relationen genom att besvara frågor om hur er relation fungerar just nu. Därefter guidas ni genom…
relationsproblem

Parutveckling eller parterapi – vad passar er?

| Birds Relations | No Comments
Alla relationer mår bra av uppmärksamhet och omsorg för att hålla över tid. Så många som en tredjedel av alla par mår dåligt i sin relation och 50 procent av…
svartsjuka

Är du eller din partner svartsjuk?

| Birds Relations | No Comments
Är du ofta svartsjuk, eller är det ett problem i er relation att din partner är svartsjuk? Vad är svartsjuka, varför blir vi svartsjuka och vad kan man göra åt…