Skip to main content

Söker du parterapi?

Relationsproblem är vanliga och studier visar att så många som ett av tre par mår dåligt i sin relation. Men hos många par finns det ändå ett motstånd mot att söka parterapi eller familjerådgivning. Kanske har man olika syn på problemen i relationen och hur de ska kunna lösa eller så känns det obekvämt och ovant att öppna sig för en utomstående.

Vanliga utmaningar hos par som söker parterapi

Alla relationer har sina utmaningar, men det kan ta sig lite olika uttryck i relationen. Här är några vanliga exempel på teman som är vanliga hos de som söker parterapi:

  • Att man inte längre uppskattar, njuter av eller har roligt när man är tillsammans
  • Argumentationer eller konflikter som leder till bråk
  • En upplevelse av att inte vara förstådd eller sedd av sin partner
  • Att en eller båda drar sig undan
  • En upplevelse av att känna sig ensam i relation
  • Brist på närhet och värme
  • Brist på tillit
  • Missnöje med sexlivet
  • Att man inte prioriterar relationen eller varandra

Hitta mer information om parterapi för din stad: