Frågor om parterapi

By november 15, 2021 november 22nd, 2021 Birds Relations
psykologer som vet varför par bråkar mycket i förhållandet
Kärlekspsykologerna
Clara Zelleroth & Helga Johnsson Wennerdal

Frågor om parterapi

Vanliga frågor om parterapi

Funderar du på att söka parterapi och vill veta mer innan du tar en kontakt för att boka tid? Eller har du frågor om hur du på egen hand kan utveckla din relation för att komma närmare din partner? Vi hoppas kunna hjälpa dig vidare.

Frågor & svar om parterapi

Vad är parterapi?

Parterapi är terapi för de båda i ett par som fokuserar på parrelationen. Paret ses tillsammans med en terapeut och terapin syftar till att lösa de relationsproblem som paret har. Om ni har glidit ifrån varandra, inte längre har roligt ihop, upplever svårigheter att kommunicera eller ofta har konflikter kan parterapi vara aktuellt för er.

Vilka olika typer av parterapi finns det?

Det finns några olika former av parterapi. En av de mest välstuderade är Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT). IBCT är en metod som integrerar förändringsstrategier (huvudfokus i traditionell parterapi med beteendeterapeutisk grund) med arbete med acceptans. Det finns också andra former av parterapi som bygger på andra grundmetoder än KBT, till exempel Emotionsfokuserad terapi för par (EFT) som har sin grund i forskning om emotioner och samspel.Det finns också Systemisk parterapi som baseras på idéen att förhållandet är ett system med ömsisidigt beroende av varandra.

Vilken är parterapeutens roll?

Parterapeuten fungerar som en guide som hjälper er att nå fram till varandra bättre. Parterapeutens roll är att hjälpa er till att se er relation ur ett nytt perspektiv och öka förståelsen för varandras tankar, känslor och ageranden. En parterapeut ställer många frågor och fördelar ordet mellan de båda i paret. Terapeuten kan också visa på mer lämpliga kommunikationssätt och hjälper er att bättre lyssna på varandra och göra er förstådda. Paret får ofta med sig någon relationsövning som hemuppgift att arbeta med till nästa session.

Hur ofta går man i parterapi?

Det varierar! Det är vanligt att gå i parterapi varannan till var tredje vecka, men vid större relationsproblem kan man ses varje vecka. Ofta bestämmer man detta tillsammans vid något av de första tillfällena. Det är viktigt att ha en viss kontinuitet i terapin, åtminstone i början. Med tiden blir ofta paret mer självgående i att förstå och lösa sina relationsproblem och man kan då glesa ut kontakten. En terapisession är ofta ungefär en timme lång, men detta varierar också mellan olika terapeuter och terapiinrikningar.

Vilka ämnen pratar man om i parterapi?

Det beror på vilka relationsproblem som finns! Det är vanligt att fokus är på känslomässig förståelse, kommunikation/konflikthantering och att hitta gemensamma förhållningssätt där paret på egen hand lär sig förstå och lösa sina relationsproblem.

Hur vet man att det är dags att söka parterapi?

När en eller båda mår dåligt i relationen och känner att det inte är möjligt att ta sig ur svårigheterna på egen hand är det hög tid. Ett tydligt tecken på att det finns större relationsproblem är att förhållandet ofta känns kämpigt och dränerar på energi i stället för att ge positiv energi. Vanliga områden för svårigheter kan vara att man:

 • Ofta argumenterar, bråkar eller missförstår varandra och inte lyckas lösa detta på egen hand (samma teman upprepas, onda cirklar startar).
 • Pratar mindre med varandra och inte längre anförtror sig åt varandra.
 • Upplever en känsla av att vara ensam i relationen och saknar stöd från partner.
 • Inte längre är fysiskt nära och intima, minskad sexlust.
 • Har en minskad tillit till varandra.

Men redan innan det har gått så långt kan parterapi vara hjälpsamt, då räcker det ofta med några få sessioner. Det är också i ett mer förebyggande syfte hjälpsamt att på egen hand arbeta med relationen, till exempel med hjälp av appen Birds Relations (ladda ner i AppStore eller Google Play.)

Hur effektivt är parterapi?

Forskning visar att de par som genomgått parterapi upplever sin relation som bättre än de par med samma utgångsläge som inte tagit del av behandling. Runt 70 procent av de par som genomgår parterapi upplever en förbättring. I en stor studie där IBCT jämfördes med TBCT (traditional behavioral couple therapy) påvisades likvärdiga och goda resultat, där dock effekten av IBCT var större upp till två år efter behandlingen.

Vad kostar parterapi?

Det varierar också mellan olika terapeuter och beroende på andra faktorer som till exempel längd på sessionen. Men vanligt är att det kostar från ca 1000 kr per session hos privata aktörer. Hos den kommunala familjerådgivningen erbjuds ett subventionerat pris och då handlar det ofta om några hundralappar per session. Det finns också aktörer som erbjuder videosamtal, eller verktyg ni använder helt på egen hand som relationsappar.

Vad är skillnaden mellan parterapi, parutveckling och parbesiktning?

Parterapi syftar till att lösa problem i relationen medan parutveckling och parbesiktning är begrepp som handlar mer om att stärka relationen och förebygga problem. I det här blogginlägget kan du läsa mer om det: Parterapi eller parutveckling – vad passar er?

Vilka frågor ställs i parterapi?

Det beror lite på! Det finns olika inriktningar på parterapi och parterapeuter ställer därför lite olika frågor. Men generellt kan man säga att de frågor som ofta ställs vid det första besöket handlar om att förstå och kartlägga hur relationen fungerar. Terapeuten vänder sig då till var och en av er i paret för att få svar. En viktig roll terapeuten har är att se till att inte bara den som automatiskt hörs mest i rummet får vara med och beskriva relationen. Terapeuten brukar då ställa följande, eller liknande, frågor:

Vanliga frågor som ställs

 • Berätta om vad som du ser som problematiskt i er relation?
 • Beskriv en typisk situation då det blir jobbigt i relationen (till exempel en konflikt). Vad händer i stunden och vad blir konsekvenserna efteråt?
 • Vad är skillnaden mellan bra & dåliga stunder? Vad är annorlunda de dagar relationen fungera bättre?
 • När började problemen? Har de kommit plötsligt/efter någon särskild händelse eller utvecklats gradvis?
 • Har det hänt något i er relation eller i livet i övrigt som du tror påverkat era relationsproblem?
 • Hur lärde ni känna varandra och blev ett par?
 • Vad attraherades och uppskattade ni hos varandra i början?
 • Hur fungerade relationen i början? (vad fungerade bra? vad gjorde ni tillsammans?). Fanns några problem redan då?
 • Vad ser du som positiva sidor hos din partner?
 • Hur har tidigare relationer fungerat för dig? Har det funnits några liknande, eller andra, svårigheter?
 • Berätta om din uppväxt och dina föräldrars relation.  Hur visade man kärlek? Hur tog man upp om det fanns problem?
 • Vad hoppas du på att parterapin ska leda till? På vilket sätt önskar du att relationen ska förändras?
 • Hur skulle er relation se ut om problemen försvann? Vad skulle vara annorlunda jämfört med hur det är nu?
 • Hur vill du vara som partner?    

Inom metoden IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy har man efter ett första gemensamt samtal individuella samtal med var och en i paret. Då ställs fördjupade frågor båda om den egna synen på relationsproblemen, det egna måendet, ens relationshistorik (uppväxt, tidigare relationer) samt värderingar och eget bidrag till parrelationen (hur vill jag vara som partner och hur kan jag agera mer som jag önskar). Därefter träffas paret åter tillsammans med terapeuten som presenterar en sammanfattning av parets problembild utifrån ramverket DEEP, detta kan du läsa mer om här: Metoden bakom Birds  

Läs mer om relationsproblem!

Har du frågor om relationsproblem. Vilka är de vanligaste relationsproblemen? Var kan vi få hjälp vid relationsproblem? Läs mer i det här inlägget: Vanliga relationsproblem – så får ni hjälp.

Vill ni arbeta på egen hand med att förbättra er relation?

Vill du stärka och utveckla er relation? Kanske finns vissa relationsproblem, men inte på den nivån att parterapi är ett alternativ. Testa vår relationsapp Birds Relations. Med Birds tar ni tempen på relationen, arbetar vidare med rekommenderade relationsövningar (paketerade i individuella serier och parserier) och kommer igång med spännande konversationer via vår nya funktion ”Dagens kvitter” där ni får frågor att besvara om varandra!

Så här fungerar Birds:

 • Ladda ner appen och skapa konto.
 • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
 • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
 • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
 • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis
relationsproblem

Söker ni parterapi? Vilken terapiform passar er bäst.

| Birds Relations | No Comments
Info om olika slags parterapi (IBCT; EFT m.m.) och likheter/skillnader. Kolla ex detta inlägg: https://www.psychologytoday.com/us/blog/breaking-the-cycle/202001/what-works-in-couples-therapy samt läs i par i beteendeterapi s. 25 m.m. Skriv även något om videosamtal samt…
pms påverkar relationen

Påverkar PMS relationen?

| Birds Relations | No Comments
Kärlekspsykologerna Clara Zelleroth & Helga Johnsson Wennerdal Har du PMS? Påverkar det relationen? Du är inte ensam! Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS. Det kan röra sig…
inlägget svarar på vanliga frågor om parterapi och vilka frågor som ställs inom parterapi

Frågor om parterapi

| Birds Relations | No Comments
Kärlekspsykologerna Clara Zelleroth & Helga Johnsson Wennerdal Vanliga frågor om parterapi Funderar du på att söka parterapi och vill veta mer innan du tar en kontakt för att boka tid?…