Skip to main content

Här har vi samlat vanliga frågor om parterapi

Funderar du på att söka parterapi och vill veta mer innan du tar en kontakt för att boka tid? Eller har du frågor om hur du på egen hand kan utveckla din relation för att komma närmare din partner? Psykologerna på Birds besvarar dina frågor!

Om du istället vill läsa om vilka frågor som brukar ställas inom parterapi kan du klicka här.

Vad är parterapi?

I parterapi ses ni som par tillsammans med en terapeut. Terapin syftar oftast till att lösa relationsproblem som någon av er, eller båda, upplever. Det kan vara att ni har glidit ifrån varandra, inte längre har roligt ihop, upplever svårigheter att kommunicera eller ofta har konflikter. Läs mer om parterapi.

Hur ofta går man i parterapi?

Det varierar! Det är vanligt att gå i parterapi varannan till var tredje vecka, men vid större relationsproblem kan man ses varje vecka.

Det är viktigt att ha en viss kontinuitet i terapin, åtminstone i början. Men med tiden blir ofta paret mer självgående i att förstå och lösa sina relationsproblem och då kan man glesa ut besöken. En terapisession är ofta ungefär en timme lång, men detta varierar också mellan olika terapeuter och terapiinrikningar.

De flesta par går i parterapi minst 10 gånger, men det varierar väldigt mycket från par till par. De vanligaste är att ni träffar terapeuten fysiskt, men det förekommer också att terapin sker via videosamtal.

Vilka ämnen pratar man om i parterapi?

Det beror på vilka relationsproblem som finns! Det är vanligt att fokus är på känslomässig förståelse, kommunikation/konflikthantering och att hitta gemensamma förhållningssätt där paret på egen hand lär sig förstå och lösa sina relationsproblem.

Vad kostar parterapi?

Det varierar mellan olika terapeuter och beroende på andra faktorer som till exempel längd på sessionen. Ofta kostar det från ca 1 000 kr per session hos privata aktörer.

Hos den kommunala familjerådgivningen erbjuds ett subventionerat pris och då handlar det ofta om några hundralappar per session. Den kommunala familjerådgivningen har ibland långa väntetider och/eller begränsningar i hur många tillfällen man kan få komma.

Vilken är parterapeutens roll?

Parterapeuten fungerar som en guide som hjälper er att nå fram till varandra bättre. Terapeutens hjälper er till att se er relation ur ett nytt perspektiv och öka er förståelsen för varandras tankar, känslor och ageranden.

En parterapeut ställer många frågor och fördelar ordet mellan er. Terapeuten kan också lära ut nya kommunikationssätt och hjälper er att lyssna bättre på varandra och göra er förstådda. Ni får ofta med er någon relationsövning som hemuppgift att arbeta med till nästa tillfälle.

Hur effektivt är parterapi?

Forskning visar att par som gått i parterapi upplever sin relation som bättre än par med samma utgångsläge som inte gjort det. Runt 70 % av par som genomgår parterapi upplever en förbättring.

Hur vet man att det är dags att söka parterapi?

När någon av er mår dåligt i relationen och ni känner att inte inte lyckas lösa era svårigheter på egen hand är det hög tid! Ett tydligt tecken på att det finns större relationsproblem är att förhållandet ofta känns kämpigt och dränerar er på energi i stället för att ge er positiv energi.

Vanliga områden för svårigheter kan vara:

 • Ni argumenterar, bråkar eller missförstår varandra ofta och ni lyckas inte lösa det på egen hand (samma teman upprepas, onda cirklar startar).
 • Ni pratar mindre med varandra och anförtror er inte längre till varandra.
 • Någon av er, eller båda, upplever en känsla av att vara ensam i relationen och saknar stöd från den andre.
 • Ni är inte längre fysiskt nära och intima, ofta minskar också sexlusten.
 • Ni har en minskad tillit till varandra.

De flesta par som söker parterapi har upplevt sina problem i många år (genomsnittet är sex år). Då har tyvärr problemen ofta vuxit sig stora. Att ta tag i relationsproblem eller skav i relationen tidigt är något väldigt positivt. Då kan det räcka med några få sessioner i parterapi för att lösa problemen.

Vad är skillnaden mellan parterapi, parutveckling och parbesiktning?

Parterapi syftar till att lösa problem i relationen medan parutveckling och parbesiktning är begrepp som handlar mer om att stärka relationen och förebygga problem. Här kan du läsa mer om det skillnaderna och avgöra vad som passar just er: Parterapi eller parutveckling?

Vilka olika typer av parterapi finns det?

Det finns många olika former av parterapi som bygger på olika metoder. Här tar vi upp tre vanliga.

Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT)
Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT) är en av de mest välstuderade och använda metoderna. Metoden integrerar förändringsstrategier (huvudfokus i traditionell parterapi med beteendeterapeutisk grund) med arbete med acceptans.

Emotionsfokuserad terapi för par (EFT)
Det finns också metoder som bygger på forskning om emotioner och samspel, till exempel Emotionsfokuserad terapi för par (EFT).

Systemisk parterapi
Det finns metoder som baseras på idéen att förhållandet är ett system med ömsesidigt beroende av varandra. Ett exempel är Systemisk parterapi.

Finns det parterapi online?

Flera terapeuter erbjuder numera parterapi online via videosamtal. Det kan vara en flexibel lösning om man inte har tillgång till parterapeut på hemorten. Det finns också möjlighet att helt på egen hand arbeta med relationen utan inblandning från tredje part och som ger ytterligare möjlighet till flexibilitet, till exempel via en app.

Hur kan man börja arbeta på egen hand med verktyg från parterapi?

Är det kanske inte läge med parterapi just nu? Kanske vill ni först komma igång på egen hand. Ett första steg kan vara att testa appen Birds relations. Innehållet i Birds är utvecklat av oss psykologer och bygger på evidensbaserad metod för parterapi.

Ladda ner Birds-appen gratis

Vilka frågor ställs i parterapi?

Det beror lite på! Det finns olika inriktningar på parterapi och parterapeuter ställer därför lite olika frågor. Men generellt kan man säga att de frågor som ofta ställs vid det första besöket handlar om att förstå och kartlägga hur relationen fungerar. Terapeuten vänder sig då till var och en av er i paret för att få svar. En viktig roll terapeuten har är att se till att inte bara den som automatiskt hörs mest i rummet får vara med och beskriva relationen. Terapeuten brukar då ställa följande, eller liknande, frågor:

Vanliga frågor som ställs

 • Berätta om vad som du ser som problematiskt i er relation?
 • Beskriv en typisk situation då det blir jobbigt i relationen (till exempel en konflikt). Vad händer i stunden och vad blir konsekvenserna efteråt?
 • Vad är skillnaden mellan bra & dåliga stunder? Vad är annorlunda de dagar relationen fungera bättre?
 • När började problemen? Har de kommit plötsligt/efter någon särskild händelse eller utvecklats gradvis?
 • Har det hänt något i er relation eller i livet i övrigt som du tror påverkat era relationsproblem?
 • Hur lärde ni känna varandra och blev ett par?
 • Vad attraherades och uppskattade ni hos varandra i början?
 • Hur fungerade relationen i början? (vad fungerade bra? vad gjorde ni tillsammans?). Fanns några problem redan då?
 • Vad ser du som positiva sidor hos din partner?
 • Hur har tidigare relationer fungerat för dig? Har det funnits några liknande, eller andra, svårigheter?
 • Berätta om din uppväxt och dina föräldrars relation.  Hur visade man kärlek? Hur tog man upp om det fanns problem?
 • Vad hoppas du på att parterapin ska leda till? På vilket sätt önskar du att relationen ska förändras?
 • Hur skulle er relation se ut om problemen försvann? Vad skulle vara annorlunda jämfört med hur det är nu?
 • Hur vill du vara som partner?    

Inom metoden IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy har man efter ett första gemensamt samtal individuella samtal med var och en i paret. Då ställs fördjupade frågor båda om den egna synen på relationsproblemen, det egna måendet, ens relationshistorik (uppväxt, tidigare relationer) samt värderingar och eget bidrag till parrelationen (hur vill jag vara som partner och hur kan jag agera mer som jag önskar). Därefter träffas paret åter tillsammans med terapeuten som presenterar en sammanfattning av parets problembild utifrån ramverket DEEP, detta kan du läsa mer om här: Metoden bakom Birds  

Läs mer om relationsproblem!

Har du frågor om relationsproblem. Vilka är de vanligaste relationsproblemen? Var kan vi få hjälp vid relationsproblem? Läs mer i det här inlägget: Vanliga relationsproblem – så får ni hjälp.

Vill ni arbeta på egen hand med att förbättra er relation?

Vill du stärka och utveckla er relation? Kanske finns vissa relationsproblem, men inte på den nivån att parterapi är ett alternativ. Testa vår relationsapp Birds Relations. Med Birds tar ni tempen på relationen, arbetar vidare med rekommenderade relationsövningar (paketerade i individuella serier och parserier) och kommer igång med spännande konversationer via vår nya funktion ”Dagens kvitter” där ni får frågor att besvara om varandra!

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

 • 70+ övningar, artiklar & podcasts
 • Interaktiva och guidande övningar
 • Dela svar med varandra direkt i appen
 • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis
psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

För relationstips – följs oss på instagram @karlekspsykologerna

Olika behov i en relation

Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket ofta beroende på att man är olika som personer.

Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men det kan vara väldigt svårt!

Varför bråkar vi hela tiden?

Att bråka då och då är vanligt, men när blir det för mycket? Och hur kan man lära sig bråka schysstare? Psykologernas tips för att bli bättre på att hantera konflikter lugnt och sansat.