Skip to main content

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Birds Relations

Hur fungerar Birds?

Birds är en relationsapp som hjälper er att på ett enkelt sätt utveckla och fördjupa er relation, som parterapi på egen hand. Kanske har ni relationsproblem ni önskar få hjälp att lösa, eller så längtar ni efter mer närhet och samhörighet som par. Birds är en helt digital tjänst, en smartphone-app som finns direkt i din telefon, när det passar dig.

Så här går det till:

 1. Ladda ner appen Birds: Relationsverktyg i AppStore eller Google Play
 2. Skapa ett konto.
 3. Ta tempen på relationen genom att besvara frågor om hur du upplever att relationen fungerar just nu.
 4. Teckna Birds Premium (du kan testa Birds helt gratis under 7 dagar)
 5. För att bjuda in din partner kan du exempelvis klicka på ”Koppla ihop er” på hemskärmen, eller klicka på ”Mer”, sedan ”Profil” och sedan ”Koppla ihop er”. Du får en unik kod som du kan skicka till din partner via exempelvis SMS
 6. Din partner laddar ner appen och skapar ett konto. Efter att din partner skapat sitt konto kan hen ange din kod och därmed blir ni ihopkopplade
 7. Ni får båda en bekräftelse på att ni är ihopkopplade, och kan även på era respektive profil-sidor se att ni är ihopkopplade.
 8. Arbeta med era rekommenderade relationsövningar, quiz, vanor och artiklar. Du kan också välja att börja använda Birds på egen hand, både relationstemperaturen och flera övningar i appen kan göras utan att vara ihopkopplad med partner.
 9. Kom närmare varandra och bli ett bättre team

För följ oss gärna på Instagram för enkla relationstips varje vecka @karlekspsykologerna

För vem passar Birds?

 • Birds passar er som är i en relation som för det mesta fungerar bra, men där det också finns vissa utmaningar eller relationsproblem och där ni önskar få en bättre relation. Förhoppningsvis tar ni hjälp av Birds innan ni får svårare relationsproblem och behöver traditionell parterapi eller parrådgivning. 
 • Kanske kämpar ni med att få ihop vardagen och räcka till på alla fronter och har tappat bort varandra i det? Eller så fungerar er relation för det mesta bra men ni är nu i ett påfrestande läge där era relationsproblem kräver att ni stärker er relation ytterligare? Har era olikheter med tiden bidragit till allt mer relationsproblem där ni behöver hjälp att förstå varandra bättre? Med Birds kan ni få hjälp att lösa relationsproblem samt hitta tillbaka till närheten och till varandra som ett team och därmed få en bättre relation. Birds är parterapi på egen hand och fungerar också som ett komplement till traditionell parterapi eller parterapi online. 
 • Om ni är helt och hållet nöjda med er relation kan ni också använda Birds i syfte att stärka och fördjupa relationen.

Hur görs kartläggningen av vår relation?

Birds inleds med att ni får besvara frågor om er relation, era eventuella relationsproblem och hur ni är som personer. Ni besvarar frågorna var och en för sig och svaren delas inte med din partner eller med någon tredje part.

Utifrån svaren görs en sammanställning av hur var och en av er upplever relationen, den så kallade relationstemperaturen. I kommande versioner kommer du, om du vill, kunna välja att dela din relationstemperatur med din partner så att ni kan se varandras temperatur (inga svar på enskilda frågor kommer dock att delas). Relationstemperaturen ger dels en överblick över hur nöjda ni verkar vara med relationen i sin helhet och dels en sammanställning av svaren inom 5 olika delområden: Samhörighet, Kärleksbeteenden, Fysisk närhet och sex, Enighet samt Konflikthantering. Ni får också se en sammanställning över hur ni är som personer, Såhär är vi.

Efter att ni fått relationstemperaturen presenterad för er guidas ni till rekommenderade relationsövningar för att arbeta vidare utifrån era relationsproblem, stärka er relation och nå era mål.

Frågorna i kartläggningen är en anpassning av självskattningsformuläret Quality of Dyadic Relationship-36 (QDR-36) som är framtaget och validerat av Tone Ahlborg. QDR-36 bygger i sin tur på självskattningsformuläret Dyadic Adjustment Scale (DAS).

Under hösten 2022 genomfördes en valideringsstudie av Birds relationstemperatur av Doris P. Holmlund, student på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Studien gjordes i form av ett examensarbete under handledning av Johnny Hellgren, universitetslektor och docent vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Resultatet kommer att publiceras här.

Ahlborg, T., Persson, L.O. & Hallberg, L.R. (2005). Assessing the quality of the dyadic relationship in first-time parents: development of a new instrument. Journal of Family Nursing 11(1), 19-37.

Vilka relationsövningar ingår i Birds?

Efter relationstemperaturen går ni vidare till Birds relationsövningar. Dels finns större mer interaktiva relationsövningar, men det finns också quiz där ni delar svar med varandra, artiklar, vanor (upprepande kortare övningar), relationshacks samt poddar. Det finns innehåll inom de olika kategorierna värme och närhet, bli ett bättre team, kommunikation, konflikthantering, härligare sexliv, eget mående samt svartsjuka, otrohet och svek.

I Birds finns också Dagens kvitter där du dagligen kan besvara en fråga om din partner och få ta del av vad din partner svarat om dig. Ett sätt att väcka nyfikenhet och komma igång med samtal!

Läs mer om de olika delarna i Birds här

Birds relationsövningar utgår från evidensbaserad parterapi (IBCT). Läs mer om metoden bakom Birds här.

Är Birds parterapi/familjerådgivning?

Nej, Birds Relations är ett digitalt verktyg ni använder helt på egen hand utan hjälp av terapeut. Det är dock baserat på principer från evidensbaserad parterapi (IBCT) och utvecklat av psykologer som arbetar med relationsproblem. Läs mer om metoden bakom Birds här.

Flexibiliteten är stor med denna utformning, ni väljer själva när och var ni utför era relationsövningar. Forskning som studerat självhjälpsprogram för par visar på goda resultat även utan tillgång till stöd av fysisk terapeut/psykolog. För många par är tröskeln hög för att söka hjälp utifrån och med Birds kan ni börja arbeta med er relation och era relationsproblem på egen hand och ta stegen mot en bättre relation.

Kan vi boka tid till psykolog/parterapeut genom Birds?

Nej, Birds Relations är ett digitalt verktyg ni använder helt på egen hand utan hjälp av terapeut. Om ni behöver mer hjälp i er relation så rekommenderar vi att ni kontaktar familjerådgivningen eller söker parterapi i den kommun ni bor. Det finns numera också flera aktörer som erbjuder parterapi och parrådgivning online.

Hur stora relationsproblem behöver vi ha för att ha nytta av Birds?

Alla relationer går att utveckla och ni behöver inte uppleva att ni har några större relationsproblem för att använda er av Birds. Upplever ni en önskan att komma närmare varandra och få en bättre relation passar Birds sannolikt er. I en del par skiljer sig också upplevelsen av relationen mellan de båda och då kan Birds kartläggning (frågor om hur relationen fungerar just nu) vara en bra utgångspunkt för fortsatta samtal om er relation.

Sammanställningen av frågorna om hur relationen fungerar just nu (Relationstemperaturen) som ni får tillgång till efter att ni har fyllt i visar vägen i vad som är viktigt för just er att arbeta med, och via ”Min plan” i appen guidas ni till hur detta kan göras på bästa sätt.

Är våra relationsproblem för stora för att vi ska kunna använda Birds?

Så kan det vara. Birds Relations är ett verktyg ni använder helt på egen hand och om era relationsproblem är så stora att en eller båda av er ofta mår dåligt i er relation kan ni behöva mer stöd. I så fall rekommenderar vi att ni söker parterapi eller parrådgivning. Kontakta en parterapeut i den kommun ni bor eller er kommuns mottagning för familjerådgivning (kontaktuppgifter finns ofta på respektive kommuns hemsida). Parterapi och parrådgivning finns numera också online. Birds lämpar sig inte för relationer där det förekommer våld, hot eller frekventa stora bråk.

Blir du utsatt för hot, våld eller psykisk misshandel i din relation? Läs mer här om hur du kan få hjälp. Du kan också alltid ringa kvinnofridslinjen telefonnummer 020 – 50 50 50 (nationell stödtelefon, öppen dygnet runt) för att få råd och stöd.

Var söker vi hjälp vid svårare relationsproblem?

Om problemen i relationen är stora rekommenderar vi att du/ni kontaktar familjerådgivningen eller söker parterapi i den kommun ni bor. Det finns numera också flera aktörer som erbjuder parterapi och parrådgivning online.

Blir du utsatt för hot, våld eller psykisk misshandel i din relation? Läs mer här om hur du kan få hjälp. Du kan också alltid ringa kvinnofridslinjen telefonnummer 020 – 50 50 50 (nationell stödtelefon, öppen dygnet runt) för att få råd och stöd.

Kan Birds användas i samkönade relationer?

Ja, Birds är utvecklat för relationer oavsett kön och kan användas både i heterosexuella relationer samt HBTQ-relationer.

Kan jag använda Birds på egen hand utan att bjuda in min partner?

I Birds finns båda övningar framtagna för att man ska vara två som arbetar tillsammans och helt individuella övningar.

Birds första steg, Relationstemperaturen, görs helt på egen hand. Många användare upplever den som givande även i de fall de inte senare bjuder in sin partner. Att få reflektera över såväl positiva som negativa aspekter av relationen och få syn på eventuella relationsproblem, skapar eftertanke och är ofta ett första steg till förändring.

Den första serien Du & jag kan du göra helt på egen hand och du kan i ett senare skede dela med din partner genom att bjuda in din partner att använda Birds med dig. De flesta övningar i Birds görs först individuellt (därefter delar ni svar med varandra i appen) varför det också går att använda Birds helt på egen hand.

Det är vanligt att det är den ena i en relation som är mer drivande till att lösa relationsproblem i eller förbättra relationen. Orsakerna kan vara många, kanske upplever den andra parten sig vara nöjd i relationen eller så finns det  olika uppfattningar om hur bra en relation ska vara för att vara “tillräckligt bra”. Om du har svårt att få med dig din partner i arbetet med era relationsproblem kan du börja med att på egen hand fylla i Birds kartläggning (frågor om hur relationen fungerar just nu). Här kan du läsa mer om hur du kan öka din partners motivation. Vill du att ni ska kunna göra de gemensamma relationsövningarna behöver du bjuda in din partner som skapar ett eget konto.

Vilka är de vanligaste problemen i relationer?

Vanliga relationsproblem:

 • Bristande förståelse för varandras olikheter och behov.
 • Att inte uppleva sig förstådd eller lyssnad på
 • Svårigheter att ge och ta kritik eller att på ett tydligt men trevligt sätt hävda sina behov
 • Missförstånd, irritation och konflikter i vardagen.
 • Missnöje med fysisk närhet och sexliv.

Vanliga områden att önska förbättra i relationer är:

 • Att hitta tillbaka till det som var och en tidigare uppskattade hos den andre
 • Att kunna uttrycka känslor och behov på ett sätt så att det blir möjligt för partnern att ta emot.
 • Att lyssna på varandra samt ge och ta emot kritik (kommunikation)
 • Att bekräfta och stötta varandra.
 • Att utöka positiva stunder tillsammans.
 • Att utöka fysisk närhet/intimitet och förbättra sexlivet.
 • Att arbeta med konflikthantering
 • Att träna på att samarbeta kring gemensamma problem och diskutera konstruktivt.

Läs mer om relationsproblem och få relationstips genom att följa oss på instagram @karlekspsykologerna

Hur kan jag som terapeut använda Birds?

Om du i ditt jobb möter personer där utmaningar i relationen utgör en del av problembilden kan du rekommendera Birds som komplement. Du som behandlare kan använda Birds genom att:
 • Rekommendera övningar eller artiklar i appen som klienten kan läsa eller göra på egen hand mellan sessionerna
 • Diskutera klientens svar eller reflektioner utifrån det klienten gjort i appen under era samtal
 • Rekommendera klienter att använda Birds efter avslutad behandling som ett sätt att vidmakthålla behandlingsresultat
Läs mer här och hör gärna av dig till oss psykologer bakom Birds, clara@birdsrelations.com eller helga@birdsrelations.com om du vill veta mer!

Vanliga frågor om teamet bakom Birds Relations

Vilka har skapat Birds?

Innehållet i Birds är utvecklat av de legitimerade psykologerna och parterapeuterna Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal. Läs mer om teamet bakom Birds Relations här

Har Birds vetenskapligt stöd?

Birds Relations är huvudsakligen baserat på metoden IBCT. Integrated Behavioural Couples Therapy (IBCT). Läs mer om Metoden bakom Birds.

Birds inkluderar även innehåll och interventioner från andra forskare inom fältet, som psykologen och professorn John Gottman och forskaren och sexualutbildaren Emily Nagoski.

Vanliga frågor om mitt konto och teknik

Hur skapar jag ett användarkonto?

Gör så här:

 1. Ladda ner vår app via AppStore eller Google Play
 2. Skapa ett konto
 3. Ta tempen på relationen och ta del av din personliga relationsanalys
 4. Teckna Birds Premium (du kan testa Birds helt gratis under 7 dagar)
 5. Bjud in din partner genom att från hemskärmen välja ”Koppla ihop er” – ”Bjud in”. Du kan då se din kod och välja att visa den direkt för din partner eller dela koden via SMS.
 6. Din partner laddar ner appen och skapar ett konto. Efter att kontot är skapat väljer hen på hemskärmen ”Koppla ihop er” – ”Acceptera” samt skriver in din kod för att kopplas ihop med dig.
 7. Ni får båda en bekräftelse på att ni är ihopkopplade, och kan även på era respektive profil-sidor se att ni är ihopkopplade.
 8. Ni kan nu börja använda appen tillsammans!

Hur raderar jag mitt användarkonto?

Enklast gör du detta direkt via appen.

Gör så här:

 1. Logga in/öppna appen
 2. Klicka på ”Mer”
 3. Klicka på ”Profil”
 4. Klicka på ”Radera konto”-knappen
 5. Du får ett mail som bekräftar att vi tagit emot din begäran om att radera ditt konto och vi raderar ditt konto inom 24 timmar
 6. Du får ett nytt mail som bekräftar när kontot är raderat

Har du inte möjlighet att göra detta inifrån appen går det självklart bra att även maila oss på hello@birdsrelations.com så hjälper vi dig. Maila oss gärna från samma mailadress som du registrerade dig med i appen!

Aktiv prövoperiod eller prenumeration

Observera att om du har en aktiv prövoperiod eller prenumeration så behöver den sägas upp separat. Enklast gör du detta direkt via appen.

Gör så här:

 1. Logga in/öppna appen
 2. Klicka på ”Mer”
 3. Klicka på ”Profil”
 4. Klicka på ”Hantera abonnemang”
 5. Välj att avsluta din prövoperiod eller prenumeration

Om du inte har möjlighet att göra detta inifrån appen kan du följa instruktionerna i Frågan ”Hur säger jag upp min prövoperiod eller prenumeration av Birds Premium?” som finns längre ner här på sidan.

Ihopkopplad med partner

Om du är ihopkopplad med en partner kommer vi att behöva radera båda era konton. Vi kommer att ta in ett godkännande om att radera din partners konto. Därför kan det ta upp till 7 dagar innan ditt konto raderas om du är ihopkopplad.

Vid frågor kontakta oss gärna via hello@birdsrelations.com.

Hur bjuder jag in min partner?

Gör så här:

 1. Ladda ner appen
 2. Skapa ett konto
 3. Teckna Birds Premium (du kan testa Birds gratis under 7 dagar). Birds Premium gäller för två användare, dig och din partner.
 4. Bjud in din partner genom att exempelvis gå till profilsidan.
  1. Där väljer du ”Koppla ihop er”
  2. Klicka sedan på alternativet ”Jag är först ut”
  3. Du kan då se din kod och välja att kopiera koden, visa den för din partner eller dela koden via SMS.
 5. Om din partner laddar ner appen via länken som du delat via SMS:et kommer din partner bli ihopkopplad med dig automatiskt
 6. Annars kan din partner koppla ihop sig med dig manuellt så här:
  1. Efter att kontot är skapat väljer din partner ”Jag har blivit inbjuden”
  2. Din partner skriver sedan in din kod
   1. Obs! Ibland kan det vara lätt att blanda ihop stort O med siffran 0
  3. Din partner klickar sedan på ”Koppla ihop er”.
 7. Ni får båda en bekräftelse på att ni är ihopkopplade, och kan även på era respektive profil-sidor se att ni är ihopkopplade.
 8. Börja använda Birds tillsammans!

Hur kopplas mitt konto ihop med min partner?

Gör så här:

 1. Ladda ner appen
 2. Skapa ett konto
 3. Teckna Birds Premium (du kan testa Birds gratis under 7 dagar). Birds Premium gäller för två användare, dig och din partner.
 4. Bjud in din partner genom att exempelvis gå till profilsidan.
  1. Där väljer du ”Koppla ihop er”
  2. Klicka sedan på alternativet ”Jag är först ut”
  3. Du kan då se din kod och välja att kopiera koden, visa den för din partner eller dela koden via SMS.
 5. Om din partner laddar ner appen via länken som du delat via SMS:et kommer din partner bli ihopkopplad med dig automatiskt
 6. Annars kan din partner koppla ihop sig med dig manuellt så här:
  1. Efter att kontot är skapat väljer din partner ”Jag har blivit inbjuden”
  2. Din partner skriver sedan in din kod
   1. Obs! Ibland kan det vara lätt att blanda ihop stort O med siffran 0
  3. Din partner klickar sedan på ”Koppla ihop er”.
 7. Ni får båda en bekräftelse på att ni är ihopkopplade, och kan även på era respektive profil-sidor se att ni är ihopkopplade.
 8. Börja använda Birds tillsammans!

Inbjudningskoden jag fått från min partner fungerar inte, hur gör jag?

Ibland händer det att man misstar bokstaven O med siffran 0. Om koden innehåller O/0 så testa gärna att byta mellan dessa för att se om det fungerar. Den som bjuder in kan också kopiera koden och skicka via ex SMS så är ni helt säkra på att koden är rätt.

Om ni ändå inte lyckas koppla ihop er – kontakta oss på hello@birdsrelations.com och ange vilka två mailadresser det gäller så hjälper vi er vidare.

Jag och min partner lyckas inte koppla ihop våra konton, vad kan vara fel?

Ibland händer det att man misstar bokstaven O med siffran 0. Om koden innehåller O/0 så testa gärna att byta mellan dessa för att se om det fungerar. Den som bjuder in kan också kopiera koden och skicka via ex SMS så är ni helt säkra på att koden är rätt.

Om ni ändå inte lyckas koppla ihop er – kontakta oss på hello@birdsrelations.com och ange vilka två mailadresser det gäller så hjälper vi er vidare.

Jag vill göra om Relationstemperaturen, hur gör jag?

Om du har svarat fel på frågorna och vill göra om din mätning helt och hållet gör så du här:

 1. Öppna appen
 2. Klicka på ”Insights” i menyn längst ner
 3. Klicka på de tre prickarna längst upp till höger
 4. Klicka på ”Ta bort och starta ny”
  • Observera att du bara kan göra om den senaste mätningen som du gjort
 5. Nu får du svara på alla frågor igen och din mätning kommer att ersättas

Om du vill göra en ny mätning, för att följa hur din relation utvecklas:

 1. Öppna appen
 2. Klicka på ”Insights” i menyn längst ner
 3. Klicka på den lila knappen ”Starta relationsanalysen”
 4. Nu får du svara på alla frågor igen och får en ny mätpunkt i diagrammet

Tänk på att en ny mätning med Relationstemperaturen kan göras max en gång per månad. För att få tillgång behöver du teckna Birds Premium.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp hello@birdsrelations.com.

Jag har stött på problem i appen.

Vad tråkigt att det är något som inte fungerar. Ta kontakt med oss på hello@birdsrelations.com så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig vidare.

Hur mycket kostar Birds?

 • Vissa delar av appen är helt gratis, exempelvis:
  • Relationstemperaturen där du tar del av din personliga relationsanalys
  • Relationsövningen Du&Jag där du skapar en personlig relationstavla. Läs mer om våra relationsövningar här.
  • Relationsövningen Aktiv tacksamhet där du får hjälp att skifta ditt fokus till det som är positivt i er relation.
 • För att få tillgång till allt innehåll krävs Birds Premium. Priset gäller för två användare, dig och din partner.
 • Du kan testa Birds Premium helt gratis under 7 dagar. Vi påminner dig via email innan provoperioden löper ut!
  • Observera att du bara har rätt till en provperiod. Har du redan använt provperioden tidigare och vill teckna premium igen debiteras du direkt
 • När provotiden passerat börjar du betala för Birds Premium via ditt Apple konto (iPhone) eller Google Play konto (Android).
 • Just nu kan du betala Birds Premium med följande planer:
  • 1 ÅR: Du betalar 999 kr per år (~83 kronor per månad). Du debiteras en gång per år.
  • 3 MÅNADER: Du betalar 249 kronor för tre månader (~83 kronor per månad). Du debiteras var tredje månad.
  • 1 MÅNAD: Du betalar 119 kronor per månad.
 • Säg upp Birds Premium när du vill, ingen bindningstid. Du betalar i förskott och har därför alltid kvar din tillgång till Birds Premium hela perioden som du redan betalat för.
Läs mer om Birds Premium här.

Hur säger jag upp min provoperiod eller prenumeration av Birds Premium?

Testa gratis. Du kan testa Birds Premium helt gratis under 7 dagar, vi påminner dig innan provotiden löper ut. Din provperiod blir automatiskt en prenumeration om du inte säger upp den senast 24 timmar innan provperioden löper ut.

Löpande prenumeration. Prenumerationen förnyas automatiskt om den inte sägs upp minst 24 timmar innan den aktuella perioden slutar (varje månad, var tredje månad eller varje beroende på hur du valt att betala). Du kan gå till dina kontoinställningar för att hantera din prenumeration och stänga av automatisk förnyelse. Ditt konto kommer att debiteras när köpet har bekräftats. Om du prenumererar innan din 7-dagars provperiod går ut, kommer resten av din 7-dagars provperiod att förverkas så snart ditt köp har bekräftats.

Ingen bindningstid. Du kan säga upp Birds Premium när du vill. Du betalar i förskott och har därför alltid kvar din tillgång till Birds Premium hela perioden som du redan betalat för.

Så här säger du upp din prenumeration:

 1. Öppna Birds-appen
 2. Klicka på ”Mer”
 3. Klicka på ”Profil”
 4. Klicka på ”Hantera abonnemang”
  1. Där ser du när din prenumeration kommer att förnyas nästa gång
 5. Klicka på ”Hantera prenumeration”
 6. Välj ”Birds Relations”
 7. Klicka på ”Avbryt abonnemang” (iPhone) eller ”Avsluta abonnemang” (Android)

Alternativt kan du göra så här med iPhone:

 1. Öppna telefonens inställningar
 2. Klicka in på ditt konto (Apple-ID, iCloud, medier och köp)
 3. Klicka på ”Abonnemang”
 4. Klicka på ”Birds Premium” bland aktiva abonnemang
 5. Klicka på ”Avsluta gratisperiod” alternativt ”Avsluta abonnemang” beroende på om prövotiden passerat eller inte
 6. Klart!

Eller så här vid Android:

 1. Öppna Google Play appen
 2. Klicka på profil-ikonen i övre högra hörnet
 3. Klicka på ”Prenumerationer”
 4. Välj ”Birds Premium”
 5. Klicka på ”Avsluta prenumeration”
 6. Följ instruktionerna

Med Android kan du även välja att pausa din prenumeration.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy finns att läsa här.