Frågor om Birds Relations

Hur fungerar Birds Relations?

Birds Relations är en app som hjälper er att på ett enkelt sätt utveckla och fördjupa er relation. Med Birds får ni hjälp att lösa era relationsproblem och komma närmare varandra som par. Birds är en ny form av förebyggande parterapi som är lämplig för er som önskar få en bättre relation. Kanske har ni vissa relationsproblem ni önskar få hjälp att lösa, eller så längtar ni efter mer närhet och samhörighet som par. Birds är en helt digital tjänst, en smartphone-app som finns direkt i din telefon, när det passar dig.

Så här går det till:

 1. Ladda ner appen Birds Relations i AppStore eller Google Play
 2. Skapa ett konto
 3. Ta tempen på relationen genom att besvara frågor om hur du upplever att relationen fungerar just nu.
 4. Bjud in din partner (ett automatiskt inbjudningsmail skickas ut)
 5. Din partner accepterar inbjudan genom att klicka på länken i inbjudningsmailet.
 6. Ta del av din relationstemperatur (i kommande version av Birds kommer du kunna välja att dela denna med din partner)
 7. Arbeta med era rekommenderade relationsövningar
 8. Kom närmare varandra och bli ett bättre team

Det är viktigt att din partner klickar på länken i inbjudningsmailet för att era konton ska kopplas ihop korrekt alternativt anger den inbjudningskod som finns i inbjudningsmailet.

För mer uppdateringar följ oss också på instagram @birdsrelations

För vem passar Birds Relations?

 • Birds Relations passar er som är i en relation som för det mesta fungerar bra, men där det också finns vissa utmaningar eller relationsproblem och där ni önskar få en bättre relation. Förhoppningsvis tar ni hjälp av Birds innan ni får svårare relationsproblem och behöver traditionell parterapi eller parrådgivning. 
 • Kanske kämpar ni med att få ihop vardagen och räcka till på alla fronter och har tappat bort varandra i det? Eller så fungerar er relation för det mesta bra men ni är nu i ett påfrestande läge där era relationsproblem kräver att ni stärker er relation ytterligare? Har era olikheter med tiden bidragit till allt mer relationsproblem där ni behöver hjälp att förstå varandra bättre? Med Birds kan ni med hjälp av skräddarsydda relationsövningar få hjälp att lösa relationsproblem samt hitta tillbaka till närheten och till varandra som ett team och därmed få en bättre relation. Birds fungerar som ett komplement till traditionell parterapi eller parterapi online. 

Hur görs kartläggningen av vår relation?

Birds inleds med att ni får besvara frågor om er relation, era eventuella relationsproblem och hur ni är som personer. Ni besvarar frågorna var och en för sig och svaren delas inte med din partner eller med någon tredje part.

Utifrån svaren görs en sammanställning av hur var och en av er upplever relationen, den så kallade relationstemperaturen. I kommande versioner kommer du, om du vill, kunna välja att dela din relationstemperatur med din partner så att ni kan se varandras temperatur (inga svar på enskilda frågor kommer dock att delas). Relationstemperaturen ger dels en överblick över hur nöjda ni verkar vara med relationen i sin helhet och dels en sammanställning av svaren inom 5 olika delområden: Samhörighet, Kärleksbeteenden, Fysisk närhet och sex, Enighet samt Konflikthantering. Ni får också se en sammanställning över hur ni är som personer, Såhär är vi.

Efter att ni fått relationstemperaturen presenterad för er guidas ni till rekommenderade relationsövningar för att arbeta vidare utifrån era relationsproblem, stärka er relation och nå era mål.

Vilka relationsövningar ingår i Birds?

Efter relationstemperaturen går ni vidare till Birds relationsövningar. En relationsövning är vanligen uppbyggd dels av delar du och din partner gör var för sig och dels av delar ni gör tillsammans. Vi vill uppmuntra er till samtal om er relation, att dela era tankar och känslor med varandra.

Just nu finns tre relationsövningar i Birds: ”Vår början”, ”Vem vill du vara?” samt ”Lika eller olika”.

”Vår början” handlar om att tänka tillbaka till er relations början. Ni kommer att få dela med er av vad ni föll för hos varandra och vad ni uppskattar med varandra idag. Just att efterfråga styrkor i relationen är något vi som parterapeuter alltid lägger en hel del fokus på i första samtalet med ett nytt par.

”Vem vill du vara?” ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för dig i livet och hur du vill vara som partner. Denna övning är individuell och kan göras även om du inte bjudit in din partner till Birds.

”Lika eller olika” fokuserar på era olikheter och behov. Ni guidas till hur ni kan förstå varandra bättre och därigenom hjälpa varandra att få mer av det ni behöver för att må bra i livet.

Kommande relationsövningar i Birds handlar bland annat om att:

 • Öka kärleksfulla handlingar gentemot varandra i vardagen.
 • Förstå varandras känslor och tankar bättre i de stunder då det inte känns bra i er relation.
 • Kommunicera bättre: för fram det du vill säga på ett sätt som får din partner att lyssna och bli en bättre lyssnare.
 • Kunna lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt genom lugnare samtal.
 • Få ett rikare och roligare liv tillsammans genom nya gemensamma upplevelser.
 • Öka den fysiska närheten och få ett härligare sexliv.

Birds relationsövningar utgår från evidensbaserad parterapi (IBCT). Läs mer om metoden bakom Birds här.

Är Birds parterapi/familjerådgivning?

Nej, Birds Relations är ett digitalt verktyg ni använder helt på egen hand utan hjälp av terapeut. Det är dock baserat på principer från evidensbaserad parterapi (IBCT) och utvecklat av psykologer som arbetar med relationsproblem. Läs mer om metoden bakom Birds här. Flexibiliteten är stor med denna utformning, ni väljer själva när och var ni utför era relationsövningar. Forskning som studerat självhjälpsprogram för par visar på goda resultat även utan tillgång till stöd av fysisk terapeut/psykolog. För många par är tröskeln hög för att söka hjälp utifrån och med Birds kan ni börja arbeta med er relation och era relationsproblem på egen hand och ta stegen mot en bättre relation.

Kan vi boka tid till psykolog/parterapeut genom Birds?

Nej, Birds Relations är ett digitalt verktyg ni använder helt på egen hand utan hjälp av terapeut. Om ni behöver mer hjälp i er relation så rekommenderar vi att ni kontaktar familjerådgivningen eller söker parterapi i den kommun ni bor. Det finns numera också flera aktörer som erbjuder parterapi och parrådgivning online.

Hur stora relationsproblem behöver vi ha för att ha nytta av Birds?

Alla relationer går att utveckla och ni behöver inte uppleva att ni har några större relationsproblem för att använda er av Birds Relations.  Upplever ni en önskan att komma närmare varandra och få en bättre relation passar Birds sannolikt er. I en del par skiljer sig också upplevelsen av relationen mellan de båda och då kan Birds kartläggning (frågor om hur relationen fungerar just nu) vara en bra utgångspunkt för fortsatta samtal om er relation.

Sammanställningen av frågorna om hur relationen fungerar just nu (Relationstemperaturen) som ni får tillgång till efter att ni har fyllt i visar vägen i vad som är viktigt för just er att arbeta med, och via Birds guidas ni till hur detta kan göras på bästa sätt. I den allra första versionen av Birds visar relationstemperaturen endast hur nöjda ni är med relationen i sin helhet. I kommande versioner kommer resultatet att vara indelat i olika områden (Samhörighet, Enighet, Konflikthantering, Kärleksbeteenden samt Fysisk närhet och sex).

Är våra relationsproblem för stora för att vi ska kunna använda Birds?

Så kan det vara. Birds Relations är ett verktyg ni använder helt på egen hand och om era relationsproblem är så stora att en eller båda av er ofta mår dåligt i er relation kan ni behöva mer stöd. I så fall rekommenderar vi att ni söker parterapi eller parrådgivning. Kontakta en parterapeut i den kommun ni bor eller er kommuns mottagning för familjerådgivning (kontaktuppgifter finns ofta på respektive kommuns hemsida). Parterapi och parrådgivning finns numera också online. Birds lämpar sig inte för relationer där det förekommer våld, hot eller frekventa stora bråk.

Blir du utsatt för hot, våld eller psykisk misshandel i din relation? Läs mer här om hur du kan få hjälp. Du kan också alltid ringa kvinnofridslinjen telefonnummer 020 – 50 50 50 (nationell stödtelefon, öppen dygnet runt) för att få råd och stöd.

Var söker vi hjälp vid svårare relationsproblem?

Om problemen i relationen är stora rekommenderar vi att du/ni kontaktar familjerådgivningen eller söker parterapi i den kommun ni bor. Det finns numera också flera aktörer som erbjuder parterapi och parrådgivning online.

Kan Birds användas i samkönade relationer?

Ja, Birds är utvecklat för relationer oavsett kön och kan användas både i heterosexuella relationer samt HBTQ-relationer.

Kan jag använda Birds på egen hand utan att bjuda in min partner?

Birds första steg, relationstemperaturen, görs helt på egen hand och många användare upplever den som givande även i de fall de inte senare bjuder in sin partner. Att få reflektera över såväl positiva som negativa aspekter av relationen och få syn på eventuella relationsproblem, skapar eftertanke och är ofta ett första steg till förändring.

Övningarna i Birds  är framför allt utformade för att man ska vara två som arbetar tillsammans, men de finns helt individuella övningar också. Övningen ”Vem vill du vara?”, som ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för dig i livet och hur du vill vara som partner, kan göras även om du inte bjudit in din partner.

Det är vanligt att det är den ena i en relation som är mer drivande till att lösa relationsproblem i eller förbättra relationen. Orsakerna kan vara många, kanske upplever den andra parten sig vara nöjd i relationen eller så finns det  olika uppfattningar om hur bra en relation ska vara för att vara “tillräckligt bra”. Om du har svårt att få med dig din partner i arbetet med era relationsproblem kan du börja med att på egen hand fylla i Birds kartläggning (frågor om hur relationen fungerar just nu).  Vill du att ni ska kunna göra de gemensamma relationsövningarna behöver du bjuda in din partner som skapar ett eget konto.

Vilka är de vanligaste problemen i relationer?

Vanliga relationsproblem:

 • Bristande förståelse för varandras olikheter och behov.
 • Att inte uppleva sig förstådd eller lyssnad på
 • Svårigheter att ge och ta kritik eller att på ett tydligt men trevligt sätt hävda sina behov
 • Missförstånd, irritation och konflikter i vardagen.
 • Missnöje med fysisk närhet och sexliv.

Vanliga områden att önska förbättra i relationer är:

 • Att hitta tillbaka till det som var och en tidigare uppskattade hos den andre
 • Att kunna uttrycka känslor och behov på ett sätt så att det blir möjligt för partnern att ta emot.
 • Att lyssna på varandra samt ge och ta emot kritik (kommunikation)
 • Att bekräfta och stötta varandra.
 • Att utöka positiva stunder tillsammans.
 • Att utöka fysisk närhet/intimitet och förbättra sexlivet.
 • Att arbeta med konflikthantering
 • Att träna på att samarbeta kring gemensamma problem och diskutera konstruktivt.

Om teamet bakom Birds Relations

Vilka har skapat Birds Relations?

Innehållet i Birds är utvecklat av de legitimerade psykologerna och parterapeuterna Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal. Läs mer om teamet bakom Birds Relations här

Har Birds vetenskapligt stöd?

Birds Relations är baserat på metoden IBCT. Integrated Behavioural Couples Therapy (IBCT) är en vetenskapligt grundad och välstuderad form av parterapi utvecklad av professorn och psykologen Andrew Christensen vid University of California i USA (UCLA). Läs mer om Metoden bakom Birds.

Frågor om mitt konto och teknik

Hur skapar jag ett användarkonto?

Du kan ladda ner vår app via AppStore eller Google Play. Vår tjänst är under utveckling och är därför kostnadsfri just nu.

När du laddat ner appen:

 1. Skapa ditt konto
 2. Bjud in din partner genom att följa instruktionerna i appen (ett automatiskt inbjudningsmail skickas ut)
 3. Din partner accepterar inbjudan genom att klicka på länken i inbjudningsmailet
 4. Din partner laddar ner appen och skapar sitt konto

Det är viktigt att din partner klickar på länken i inbjudningsmailet för att era konton ska kopplas ihop korrekt alternativt anger den inbjudningskod som finns i inbjudningsmailet.

För mer uppdateringar följ oss också på instagram @birdsrelations

Hur bjuder jag in min partner?

När du laddat ner appen:

 1. Bjud in din partner genom att följa instruktionerna i appen (ett automatiskt inbjudningsmail skickas ut)
 2. Din partner accepterar inbjudan genom att klicka på länken i inbjudningsmailet
 3. Din partner laddar ner appen och skapar sitt konto

Det är viktigt att din partner klickar på länken i inbjudningsmailet för att era konton ska kopplas ihop korrekt alternativt anger den inbjudningskod som finns i inbjudningsmailet.

Hur kopplas mitt konto ihop med min partner?

Du laddar ner vår app via AppStore eller Google Play.

När du laddat ner appen:

 1. Skapa ditt konto
 2. Bjud in din partner genom att följa instruktionerna i appen (ett automatiskt inbjudningsmail skickas ut)
 3. Din partner accepterar inbjudan genom att klicka på länken i inbjudningsmailet
 4. Din partner laddar ner appen och skapar sitt konto

Det är viktigt att din partner klickar på länken i inbjudningsmailet för att era konton ska kopplas ihop korrekt alternativt anger den inbjudningskod som finns i inbjudningsmailet.

Jag och min partner lyckas inte koppla ihop våra konton, vad kan vara fel?

Det är viktigt att den som blir inbjuden till appen accepterar inbjudan genom att klicka på länken i inbjudningsmailet eller anger inbjudningskoden som står i mailet när kontot skapas för att era konton ska kopplas ihop korrekt.

Om den som blivit inbjuden inte klickat på länken i inbjudningsmailet eller angett inbjudningskoden har ni fått två individuella konton som inte är ihopkopplade.

För att lösa detta tar ni kontakt med oss på hello@birdsrelations.com och anger vilka två mailadresser det gäller så hjälper vi er vidare.

Om ni vill komma vidare direkt kan du som har blivit inbjuden göra följande (förutsatt att du har tillgång till en alternativ e-mailadress):

 • logga ut från Birds
 • följ länken/använd koden och skapa ett nytt konto med din alternativa e-postadress
 • skicka ett e-postmeddelande till oss och meddela den tidigare e-postadressen, så raderar vi den

Jag råkade skriva fel e-postadress när jag bjöd in min partner, vad gör jag?

Ta kontakt med oss på hello@birdsrelations.com och ange vilka två mailadresser det gäller så hjälper vi er vidare. Du kommer då att få en länk och kod som du kan skicka vidare till din partner. Din partner anger sedan koden när hen ska skapa sitt konto.

Min partner har inte fått min inbjudan, vad gör jag?

Ta kontakt med oss på hello@birdsrelations.com och ange vilka två mailadresser det gäller så hjälper vi er vidare. Du kommer då att få en länk och kod som du kan skicka vidare till din partner. Din partner anger sedan koden när hen ska skapa sitt konto.

Ibland hamnar inbjudningsmailet i skräpposten så rekommendera din partner att titta där först!

Jag har stött på problem i appen.

Vad tråkigt att det är något som inte fungerar. Detta är en tidig version av Birds och vi är tacksamma för all feedback! Ta kontakt med oss på hello@birdsrelations.com så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig vidare.

Hur mycket kostar det?

Under utvecklingsfasen är Birds Relations gratis att använda.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy finns att läsa här.