Skip to main content

Vetenskapen bakom Birds

Psykologerna bakom Birds, Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth, är utbildade i metoden Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT). Metoden, som är en vetenskapligt grundad och välstuderad form av parterapi, löper som en röd tråd genom Birds. IBCT är utvecklad av professorn och psykologen Andrew Christensen vid University of California i USA (UCLA).

Birds inkluderar även innehåll och interventioner från andra forskare inom fältet, som psykologen och professorn John Gottman och forskaren och sexualutbildaren Emily Nagoski.

I Birds börjar ni med att ta tempen på er relation genom att svara på frågor inom olika områden. Relationstemperaturen visar sedan vad du känner fungerar väl såväl som inom vilka områden du upplever att ni kämpar med svårigheter eller problem. Detta visar vägen i vad som är viktigt för just er att arbeta med.

Alla relationer har sina utmaningar, och jobbiga känslor som uppstår kan visa sig på många olika sätt. Här är några vanliga exempel:

  • Att man inte uppskattar, njuter av eller har roligt när man spenderar tid ihop
  • Återkommande argumentationer eller konflikter som leder till bråk
  • En upplevelse av att inte vara förstådd eller sedd av sin partner
  • Att en eller båda drar sig undan
  • En upplevelse av att känna sig ensam i relation
  • Brist på närhet och värme
  • Brist på tillit
  • Att man inte prioriterar relationen eller varandra

Stärk relationen med relevanta relationsövningar

Med Relationstemperaturen som utgångspunkt har ni sedan unika förutsättningar att på den fortsatta resan genom Birds. Det handlar dels om att fördjupa förståelsen för och acceptansen av varandra, dels genomföra hjälpsamma beteendeförändringar. Målet är att ni ska röra er mot det liv ni verkligen vill leva tillsammans.

Fokusområden kan till exempel vara att bekräfta och stötta varandra, att hitta (tillbaka) till känslomässig närhet eller ett härligare sexliv, att jobba med konflikthantering, att tillsammans formulera drömmar och mål och börja röra er mot dem eller att träna på att samarbeta kring gemensamma problem eller utmaningar för att bli ett bättre team. Detta gör ni genom att arbeta aktivt i Birds med de relevanta övningar som ni blir rekommenderade.

Relationen stärks av aktivt arbete

Forskning visar att de par som genomgått parterapi upplever sin relation som bättre än de par med samma utgångsläge som inte tagit del av behandling. Runt 70 procent av de par som genomgår parterapi upplever en förbättring.

Vi kan även se att de par som använder Birds blir hjälpta! 82 % av av våra användare med svåra relationsproblem upplever en förbättrad relation med Birds. Tittar man på alla våra användare är det 70% som upplever en förbättring i relationen av att använda Birds.

Relationsappen Birds

Med Birds tar ni tempen på relationen och guidas genom relationsövningar för att förstå varandra bättre, förbättra ert samspel och förstärka det positiva i er relation.

Ladda ner Birds-appen gratis