Skip to main content

Parterapi i Umeå

Söker du parterapi i Umeå?

Funderar du på att söka parterapi i Umeå? Det är inte ovanligt att relationer går igenom svårare perioder, och forskning indikerar att så många som en av tre par kan uppleva problem. Trots detta finns det en viss tveksamhet hos många par när det gäller att söka hjälp, delvis på grund av rädslan för att dela sina känslor med en utomstående.

I Umeå erbjuds kommunal familjerådgivning, men ibland kan det vara problematiskt med långa väntetider eller en begränsning av antalet tillfällen. Att investera i parterapi kan också vara kostsamt och tidskrävande, med långa väntetider. Dessutom kan det vara utmanande att hitta möjligheter att delta tillsammans när båda parter arbetar på dagtid.

I Umeå finns också en del privata alternativ. Här är några av dem som arbetar utifrån den evidensbaserade terapiformen IBCT: 

Vanliga utmaningar hos par som söker parterapi

Relationer är inte alltid rosenskimrande, svåra känslor kan visa sig på olika sätt. Några vanliga exempel på relationsproblem är:

 • Svårigheter att känna glädje när man är tillsammans
 • Frekventa konflikter som resulterar i bråk
 • En känsla av att inte bli förstådd eller sedd i relationen
 • En tendens för en eller båda parterna att dra sig tillbaka/undvika att prata
 • En känsla av ensamhet i förhållandet
 • Brist på närhet och ömhet
 • Brist på ömsesidig tillit
 • Ett mönster där relationen inte prioriteras

Parterapi på egen hand via en app

Birds Relations är en helt ny typ av relationsapp, utvecklad av Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth, legitimerade psykologer och författare. Birds bygger på metoder från evidensbaserad parterapi, IBCT.

Appen använder ni på egen hand, utan direktkontakt med psykolog. Ni guidas  i att utveckla er relation och lösa relationsproblem på egen hand med hjälp av beprövade verktyg från parterapi paketerade i mindre övningar.

Kom igång med Birds!

 1. Ladda ner appen från AppStore eller GooglePlay och skapa konto.
 2. Ta tempen på relationen genom att svara på frågor om hur olika områden upplevs just nu.
 3. Bjud in din partner till Birds, ni kopplas då ihop och kan göra gemensamma övningar.
 4. Arbeta med era rekommendera relationsövningar.

Har du svårt att få med dig din partner?

Är det du som vill söka parterapi medan din partner är tveksam? Det är vanligt att det är en i paret som är mer motiverad att söka hjälp!

Med Birds tar vi bort många av de trösklar som finns med parterapi och chanserna att få med din partner ökar. Vi har samlat våra bästa tips på hur du ökar din partners motivation på vår blogg.

Birds Relations: en app för par

Med Birds tar ni tempen på relationen och guidas genom relationsövningar för att förstå varandra bättre, förbättra ert samspel och förstärka det positiva i er relation.

Ladda ner Birds-appen gratis
saknar närhet i relationen