Skip to main content

Vanliga relationsproblem och hur ni löser dem

Relationsproblem är vanliga!

Om du upplever att ni har relationsproblem så är ni inte ensamma. Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. Då och då uppstår problem i alla relationer och studier visar att hela ett av tre par mår dåligt i sin relation. Relationsproblem kan bidra till dålig stämning, konflikter och minskad närhet i relationen. Men det finns hjälp att få och saker ni kan göra på egen hand för att ta er ur relationsproblem!

Vad är relationsproblem?

Relationsproblem innebär att du upplever någon typ av problem i er relation. Det kan vara allt från mindre missförstånd och meningsskiljaktigheter, till större konflikter och bråk. Upplevelsen av relationsproblem kan också vara mer diffus, som att du upplever att det är kylig stämning mellan er eller att ni har en irriterad ton mot varandra.

10 vanliga relationsproblem

 1. Minskad glädje i relationen: att inte uppskatta, njuta av eller ha roligt tillsammans längre.
 2. Upprepade argumentationer eller konflikter som leder till bråk eller dålig stämning.
 3. Att inte känna sig förstådd eller sedd av sin partner. Bidrar ofta till en upplevelse av att känna sig ensam i relationen.
 4. Missförstånd i kommunikationen, som att ha svårt att prata om problem på ett konstruktivt sätt och negativa tolkningar av varandra.
 5. En upplevelse av att sakna närhet i relationen.
 6. Olikheter i personlighet och behov som påverkar relationen negativt, till exempel olika behov av struktur/planering.
 7. Att inte lita på varandra, ibland kopplat till otrohet eller svek.
 8. Att man inte prioriterar relationen eller varandra tillräckligt mycket
 9. Problem med sexlivet, att sakna lust eller ha olika syn på hur ofta man ska ha sex.
 10. Svartsjuka

Relationsproblem påverkar det egna måendet

I perioder då relationen kantas av relationsproblem påverkas ofta det egna måendet negativt, relationer är ju så viktiga för oss. Även andra i vår närhet, som våra barn, kan påverkas negativt av föräldrar har det kämpigt i relationen.

Det är därför väldigt bra att ni uppmärksammar och hanterar relationsproblem i tid, innan de växer sig stora och distansen mellan er ökar.

När är det dags att söka hjälp?

Vi psykologer möter ofta par som har gått länge med sina relationsproblem och där problemen växt sig väldigt stora. Det finns många anledningar till varför par ofta söker hjälp sent. En anledning kan vara att den ena i relationen är mer drivande till att söka hjälp, den andre kanske inte ser samma behov eller tycker att terapi känns skrämmande. Dessutom finns praktiska hinder, som svårigheter att komma ifrån tillsammans dagtid. Ekonomin kan också vara ett hinder, framför allt om den kommunala familjerådgivningen har långa väntetider eller begränsningar i antal gånger. Att gå i parterapi hos en privat aktör blir snabbt väldigt kostsamt.

Så, när är det dags att söka hjälp? Om man upplever att problemen ökar med tiden och att ni trots försök att på egen hand lösa dem fastnar i samma mönster är det en indikation. När en eller båda känner att relationen tar mer energi än den ger eller någon av er mår dåligt i relationen rekommenderar vi att ni söker hjäp. En del söker parterapi som sista utväg, när man är nära separation. Ibland kan till och med parterapi ha syftet att få till en bra separation med ett fortsatt gott samarbete till exempel kring gemensamma barn. Men allra helst skulle vi se att fler försöker lösa relationsproblem mycket tidigare än så! Ett första steg kan vara att börja arbeta på egen hand.

Hjälp vid relationsproblem

Det finns flera alternativ om ni vill ha hjälp att lösa era relationsproblem. Dels finns den kommunala familjerådgivningen, något som erbjuds av alla svenska kommuner. Här kan par och familjer så samtalshjälp för att lösa relationsproblem.Det finns också många privata aktörer som erbjuder hjälp vid relationsproblem, och här är det ibland svårt att veta hur man ska hitta rätt person. Vi rekommenderar alltid att söka hjälp hos en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Legitimationen är en kvalitetsstämpel på att personen har den utbildning och praktiska erfarenhet som krävs för att få yrkeslegitimation.

Ni kan också börja arbeta med era relationsproblem på egen hand. Det kan vara ett bra alternativ innan problemen är alltför stora. Att arbeta förbyggande är ett sätt att förhindra att problem växer sig större. Appen Birds är en helt ny form av förebyggande parterapi utvecklad av oss som är legitimerade psykologer och med stor erfarenhet av parterapi.

Vanliga mål när man vill lösa relationsproblem handlar ofta om att få en ökad förståelse för varandra och fördjupa känslan av värme och närhet i relationen. Det kan handla om att lära sig mer om – och hitta sätt att hantera – olikheter i personlighet och behov. En viktig del är att hitta bättre sätt att kommunicera för att minska missförstånd och konflikter. Det handlar också om att öka kärleksfulla handlingar i relationen och skapa en ökad fysisk och känslomässig närhet.

Hjälp hos familjerådgivning vid relationsproblem

Alla svenska kommuner ska erbjuda familjerådgivning för den som behöver det. På familjerådgivningen kan par och familjer som har relationsproblem få samtalshjälp för att hitta nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Ibland kan familjerådgivning också handla om att avsluta ett förhållande på bästa sätt.

Hur upplägget är för familjerådgivning ser olika ut beroende på var i landet du bor, det enklaste är att gå in på din kommuns webbplats och söka på familjerådgivning för mer information om upplägg och hur man bokar tid. Det varierar från kommun till kommun hur många samtal som ingår. De flesta kommuner erbjuder åtminstone tre till fem samtal, och ibland fler om ni behöver det. De som arbetar på familjerådgivningen har en beteendevetenskaplig utbildning, oftast är de socionomer och många har även vidareutbildning i psykoterapi.

Familjerådgivning passar er som har problem i relationen och har möjlighet att komma ifrån båda två under dagtid. Kostnaden för kommunal familjerådgivning varierar mellan olika kommuner, men det handlar ofta om några hundralappar per tillfälle. Ofta finns det dock begränsningar i hur många gånger man får gå i familjerådgivning, så detta kan vara bra att kolla upp med din kommun. Väntetiden kan ibland vara lång, i vissa kommuner prioriteras par som har småbarn.

Parterapi hos privatpraktiserande psykolog eller parterapeut vid relationsproblem

Det finns också många privata aktörer som erbjuder hjälp vid relationsproblem. Här kan det ibland vara svårt att hitta rätt bland de olika alternativ som finns tillgängliga. Vi rekommenderar att ni vid relationsproblem söker hjälp hos en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Legitimationen är en kvalitetsstämpel på att person har den utbildning och den praktiska erfarenhet som krävs för att få yrkeslegitimation. En legitimerad psykolog har alltid en grundutbildning i psykoterapi, men det finns även andra yrkeskategorier som kan vidareutbilda sig till psykoterapeuter (till exempel socionomer, präster eller läkare).

Terapi hos privatpraktiserande psykolog eller psykoterapeut passar er som vill ha större möjlighet att själva välja behandlare och det är ofta en större flexibilitet i till exempel upplägg på terapin och antal sessioner. Oftast behöver ni kunna komma ifrån båda två under dagtid och det kan snabbt bli kostsamt då det är vanligt att priset per session är mellan 1000-2000 kronor.

Var finns närmaste familjerådgivning eller parterapeut?

Vill du ha hjälp nära dig? Här har vi samlat information om parterapi och familjerådgivning i olika svenska kommuner.

Hitta hjälp nära dig

Hur kan man lösa relationsproblem på egen hand?

De flesta relationsproblem går att jobba på! Ofta kan man komma långt på egen hand. Här är några tips på vad du själv kan göra för att jobba med era relationsproblem.

1. Reflektera över vad du saknar/längtar efter i er relation

Utgå från hur relationen ser ut idag och skriv ned vad du upplever som problematiskt just nu. Hur ser det idag jämfört med tidigare i er relation? Vad längtar du efter? Och har det hänt något i ert liv som du tror bidragit till att ni är där ni är idag? Det första steget är att konkretisera detta för dig själv.

2. Dela med din partner

Hitta ett bra tillfälle då du kan berätta om din upplevelse för din partner. Försök att formulera dig utifrån vad du saknar eller längtar efter, inte vad din partner gör eller inte gör. Säg till exempel hellre “Jag blir så ledsen när vi bråkar, jag skulle vilja hitta ett bättre sätt att prata när vi tycker olika.” än ”Du blir ju jämt så arg, det går ju inte att prata med dig!”

3. Lyssna på din partners upplevelse

Försök att bara lyssna utan att argumentera emot ifall ni tycker olika. Om din partner har en annan upplevelse, fokusera på att förstå den i stället för att övertyga eller upprepa din egen.

4. Hitta en väg framåt tillsammans

Kanske kan ni efter att ni har lyssnat på varandras upplevelse gå vidare. Det kan handla om att göra förändringar utifrån de områden ni upplever som problematiska eller välja att nästa steg som att ta mer hjälp i att lösa relationsproblem. Eller så hittar ni ingen gemensam väg, då är nästa punkt mest relevant för dig.

5. Börja med dig själv

Kanske fastnar ni på eller efter steg 3. Har ni olika upplevelser av hur relationen fungerar eller hur ni ska lösa problem? Då kan det bli svårt att komma vidare på det sätt du själv önskar. Faktum är att du inte kan förändra din partner, hur mycket du än önskar att du kunde det. Den enda du kan förändra är det du själv har kontroll över. Men viktigt är att om du mår bättre kommer det sannolikt också ha en positiv inverkan på ert gemensamma liv. Det allra viktigaste du kan göra för relationen i det här läget är att ta ansvar för dig själv. Vad behöver du får att må bättre? Om du upplever relationsproblemen som stora och inte ser någon gemensam väg framåt kan ett svar på den frågan också vara att lämna relationen.

Få mer guidning med hjälp av appen Birds

Om du och din partner inte vill träffa någon tredje part utan börja jobba på egen hand kan vår app Birds relationsverktyg vara ett alternativ. Ni kan använda Birds tillsammans, eller så kan du använda appen på egen hand. I appen blir du rekommenderad övningar, artiklar och poddar för att stärka relationen. Allt innehåll är utvecklat av oss legitimerade psykologer med lång erfarenhet av parterapi.

Ett första steg kan vara att förstå eventuella relationsproblem bättre genom att göra Birds Relationstemperatur. Här svarar du på frågor om hur du upplever olika områden av relationen just nu och får därefter en personlig relationsanalys. Analysen ger en bra bild av era styrkor och utmaningar som par, en bra utgångspunkt för ett fortsatt relationsarbete.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

 • 70+ övningar, artiklar & podcasts
 • Interaktiva och guidande övningar
 • Dela svar med varandra direkt i appen
 • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis
psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Fler relationstips

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

Hitta tillbaka till varandra

Vill du hitta tillbaka till den närhet och värme ni hade tidigare i relationen? Det är vanligt att man som par glider isär och inte längre känner sig lika nära varandra som tidigare, men det finns sätt att hitta tillbaka till varandra. Läs psykologernas 5 tips för att hitta tillbaka till varandra.

De fem magiska timmarna

Vill du veta vad som ger er en bättre relation? Hur ni kan få relationen att bli närmare och starkare? Testa den här vetenskapligt baserade relationsövningen.