Relationsproblem är vanliga!

By maj 31, 2021 augusti 1st, 2022 Relationsproblem

Har ni relationsproblem? Ni är inte ensamma!

Relationsproblem är vanliga! Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. I början av en relation är vi ofta väldigt nyfikna och uppskattande mot varandra. Men efter en tid tillsammans, när relationen blir mer vardag, är det vanligt att våra ansträngningar minskar. Vi lär även känna varandras alla sidor, även de mindre attraktiva. Här beskriver vi mer om relationsproblem och länkar vidare till våra andra inlägg på samma tema.

Vad är relationsproblem?

Relationsproblem innebär att du upplever någon typ av problem i er relation. Det kan vara allt från mindre missförstånd och meningsskiljaktigheter, till större konflikter och bråk. Upplevelsen kan också vara mer diffus, som att du upplever att det är kylig stämning mellan er eller att ni har en irriterad ton mot varandra.

I perioder då relationen kantas av relationsproblem påverkas ofta det egna måendet negativt, relationer är ju så viktiga för oss. Även andra i vår närhet, som våra barn, kan påverkas negativt av att ni som föräldrar har det kämpigt i relationen.

Det är därför väldigt bra att uppmärksamma och hantera relationsproblem i tid, innan de växer sig stora och distansen mellan er ökar.

Att känna sig ensam om att uppleva relationsproblem

Uppfattningen om relationsproblem är subjektiv och bara du kan avgöra om ni har relationsproblem eller inte. Kanske upplever du att det är ett problem att ni tjafsar och höjer rösten, medan din partner inte alls tycker att det är ett problem utan något helt naturligt.

Om du upplever att ni har relationsproblem, medan din partner är nöjd och tycker att att relationen fungerar bra, kan det vara svårt att tillsammans arbeta på relationen och lösa problemen. Det är vanligt att uppleva sig vara den enda som jobbar på relationen!

Vanliga relationsproblem

 • Att inte längre uppskatta, njuta av eller ha roligt tillsammans längre.
 • Upprepade argumentationer eller konflikter som leder till bråk.
 • Att inte uppleva sig förstådd eller sedd av sin partner.
 • Missförstånd och negativa tolkningar av varandra.
 • Att en eller båda drar sig undan från varandra.
 • En upplevelse av att känna sig ensam i relation eller leva parallella liv.
 • Brist på eller avsaknad av närhet och värme.
 • Att inte lita på varandra, ibland kopplat till otrohet eller svek.
 • Olika behov i relationen, exempelvis olika behov av struktur och planering.
 • Att man inte prioriterar relationen eller varandra tillräckligt mycket

Att lösa relationsproblem – Vanliga mål

 • Ökad förståelse av olikheter i personlighet och behov, hitta sätt att leva tillsammans trots olikheter.
 • Förbättrad kommunikationen för att minska missförstånd och konflikter.
 • Gemensam konflikthantering; att förebygga att bråk uppstår och att klara av att bryta begynnande konflikter innan det blir destruktivt.
 • Fler kärleksfulla handlingar gentemot varandra.
 • Ökad fysisk närhet.
 • Mer förtrolighet och känslomässig närhet, dela tankar och känslor mer med varandra.

Hur mår er relation just nu? Förstå era eventuella relationsproblem bättre!

Ett första steg i att få en bättre bild av eventuella relationsproblem är att med hjälp av vår app Birds Relations ta tempen på din relation. Appen kan du ladda ner gratis i AppStore eller GooglePlay.

Första steget är att du svarar på frågor om hur du upplever olika områden av relationen. Sedan får du resultatet i form av en personlig relationstemperatur som visar vad du upplever fungerar bra och vad som skaver i relationen.

Få hjälp att lösa era relationsproblem

Det finns flera olika vägar att gå om ni vill ha hjälp med relationsproblem. Allt ifrån kommunal familjerådgivning, privata psykologer och parterapeuter eller verktyg som ni arbetar med på egen hand. De olika alternativen passar olika bra beroende på svårighetsgraden på era relationsproblem och era praktiska förutsättningar.

Clara Zelleroth och Helga Wennerdal är psykologerna bakom Birds

Så här fungerar Birds:

 • Ladda ner appen och skapa konto.
 • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
 • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
 • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
 • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis

Påverkar PMS relationen?

Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig eller ångestfylld. Många blir lättare irriterade och är känsligare för stress än vanligt. Att känna sig trött och att få svårt att sova är andra vanliga symtom.

påverkar PMS relationen

Bråkar ni på semestern? Så här tar ni hand om relationen

För de flesta par är det skönt att slippa vardagslogistiken under semestern, i synnerhet om man har en pressad vardag med få marginaler. Så varför leder semestern trots det ofta till mycket konflikter och bråk?

relationsproblem

Är du eller din partner svartsjuk?

Tanken på att någon annan får vår partners intresse och omsorg väcker för de flesta av oss ett obehag. Men när går det över gränsen till att bli svartsjuka? Vi reder ut vad svartsjuka egentligen är och vad man kan göra om man är svartsjuk eller har en svartsjuk partner!

hantera svartsjuka