Birds Relations

Relationsproblem – att leva tillsammans är svårt!

By maj 31, 2021 augusti 4th, 2021 No Comments

Det är inte alltid lätt att leva tillsammans och relationsproblem uppstår då och då i de allra flesta långvariga relationer. Det är svårt med relationer! Att leva tillsammans med någon över tid kräver att man är anpassningsbar, kan kompromissa och ta hänsyn till varandra. Inga relationer är enbart rosenskimrande och det är omöjligt att i en långvarig relation enbart känna varma känslor för varandra hela tiden. Att leva tillsammans med någon innebär att också få ta del av den andres svaga och mindre attraktiva sidor.

När par har så stora relationsproblem att de söker parterapi är det oftast tydligt att båda i paret upplever problem. Var och en mår ofta dåligt i relationen och önskar den vore annorlunda. Synen på vad som är orsaken till svårigheterna skiljer sig dock ofta åt, vilket troligen har bidragit till att de på egen hand inte har lyckats samarbeta för att reda ut problemen. Båda vill ha en bättre relation, men de har inte lyckats i sina försök att nå dit.

Lisa och Björn

Vi tar vårt exempelpar Björn och Lisa som exempel. De känner båda att den starka närhet som tidigare fanns nästan helt är borta. Det är en kylig stämning och de grälar allt oftare. Lisas största relationsproblem är att hon inte känner att Björn litar på henne. Hon upplever honom ofta tvär och irriterad i vardagen, han påtalar när hon har gjort fel på ett sätt som får henne att känna sig oansvarig och ibland märker hon att han dubbelkollar saker som är hennes ansvar. Det här gör henne både ledsen och arg, hon känner sig ibland mer som ett barn än en jämbördig partner.

Björns relationsproblem är att han upplever att han ensam får bära ansvaret för saker. Han har flera gånger påtalat hur viktigt det är att Lisa skriver upp saker på inköpslistan eller lägger in saker i deras gemensamma kalender, men han känner inte att Lisa tar honom på allvar. Han blir irriterad och stressad av att inte ha koll på läget.

Hur kan Lisa och Björn lösa sina relationsproblem?

När Björn och Lisa söker parterapi är det tydligt att ingen av dem känner sig förstådd av den andre. De båda upplever också sig kämpa mer för relationen än sin partner. Lisa tänker att om Björn bara kunde släppa loss lite mer, inte vara så orolig, så skulle de ha det så mycket bättre tillsammans. Björn tänker att om Lisa bara blev bättre på att organisera och planera skulle de ha bättre förutsättningar att faktiskt njuta av varandra och den tid de har ihop. Båda vill ha en bättre relation, men de har olika idéer om vägen dit.

Det allra första Lisa och Björn behöver är att förstå även den andres vinkel på deras relationsproblem. Vi vill få Björn och Lisa att se att båda egentligen vill väl och har en stark motivation till att fortsätta relationen, men att deras respektive sätt att försöka få den andre att förändras driver dem längre ifrån varandra. Björn och Lisa kan tillsammans lösa sina relationsproblem om de tar ett steg tillbaka och krigar mindre mot varandra.

Hur är det för er?

Känner du igen dig? Kanske har ni ibland svårigheter eller problem i relationen? Det behöver inte alls ha gått så långt att ni funderar på parterapi, men kan vara något som skaver ibland. Ett första steg kan vara att ladda ner appen Birds Relations i AppStore eller GooglePlay.

Birds inleds med att ni får besvara frågor om er relation, era eventuella relationsproblem och hur ni är som personer. Ni besvarar frågorna var och en för sig och svaren delas inte med din partner eller med någon tredje part. Utifrån svaren görs en sammanställning av hur var och en av er upplever relationen, den så kallade relationstemperaturen. Efter relationstemperaturen kan ni gå vidare till den första relationsövningen ”Vår början” där ni får hjälp vidare. Relationstemperaturen är också en bra utgångspunkt för fortsatta samtal. Och att få till ett bra samtal om er relation är det allra första steget mot att faktiskt få en bättre relation. Ni kan läsa mer om hur Birds fungerar här. Lycka till!