Skip to main content

Relationsarbete – tips till dig och din partner

Relationsarbete – så kommer ni igång!

Relationsarbete, vad betyder det? Ska man verkligen behöva se relationen som ett jobb? Nej, det är inte riktigt så vi menar. Men faktum är att alla relationer kräver omsorg för att hålla över tid.

Det finns ibland en bild av att relationen till vår partner bara ska fungera. Att både vi och vår partner alltid ska bemöta varandra kärleksfullt och att de känslor vi har gentemot varandra enbart ska vara positiva.

Men att leva tillsammans är svårt! Det kräver ömsesidig förståelse och anpassning, det finns inga relationer som enbart är rosenskimrande. Dessutom går många par igenom påfrestningar tillsammans, vår partner är med oss när livet händer.

Belastningar i livet påverkar måendet och i sin tur också våra relationer. Med en förståelse för varandra och en vilja att aktivt arbeta för att er relation ska hålla är det större chans att ni tar er ur relationens svackor och hittar tillbaka till kärlek och närhet.

Vikten av relationsarbete

Vi vet hur viktiga välfungerande relationer är för oss människor. Både att goda relationer är något av det viktigaste för att vi ska känna tillfredsställelse i livet, och att relationsproblem är förenat med både psykiska och kroppsliga besvär. Att förebygga relationsproblem är därför ett viktigt skäl till varför relationsarbete, eller parutveckling som vi ofta kallar det, är viktigt!

På senare år har det börjat talas mer om det förebyggande relationsarbetet och begrepp som förebyggande parterapi, parbesiktning och parutveckling har blivit mer omtalade.

Jätteviktigt, tycker vi som vet hur mycket lättare det är att ta tag i saker som skaver innan de växt till stora relationsproblem.

Vad är skillnaden mellan relationsarbete och parterapi?

Den stora skillnaden är att parterapi är mer fokuserat på att lösa problem medan relationsarbete/parutveckling inte förutsätter att problem finns i relationen.

I relationsarbetet används ofta metoder och verktyg som utvecklats av parterapeuter. Men genom att benämna det just som relationsarbete eller parutveckling vill vi betona att det handlar om något vi gör kontinuerligt tillsammans och utan en terapeut närvarande.

Om ni har relationsproblem som ni har svårt att lösa på egen hand så är det kanske snarare parterapi ni behöver. Kanske har ni glidit ifrån varandra allt för mycket, missförstår ofta varandra, eller bråkar om och om igen om samma saker. Eller så behöver ni hjälp att hitta tillbaka till varandra efter svek, otrohet eller en annan större påfrestning.

Relationsarbete med partner eller på egen hand

Är din partner inte lika pepp som du på relationsarbete just nu? Om du upplever att du är den enda som vill jobba på relationen är du inte ensam! Det är vanligt att känna så, och det kan bero på olika saker. Ibland handlar det om om att den ena kanske ser relationen som ”tillräckligt bra” och känner sig nöjd med nuläget, medan den andre har en längtan efter att förbättra.

Om man själv känner sig mindre nöjd med delar i relationen är det lätt att fokusera på dessa och vår partners del i dem. Det är förståeligt, men ofta inte så hjälpsamt. Det är svårt att förändra andra och det enda vi faktiskt har makt att kontrollera i relationen är vårt eget beteende. Men det finns sätt för dig att få ett frö hos din partner! Här nedan har vi samlat några tips till dig som vill öka din partners motivation till att relationsarbeta.

Relationsarbete med hjälp av en app

Vi har utvecklat appen Birds Relations som ger dig guidning i att komma igång med relationsarbetet. Birds är en helt ny typ av relationsapp som med stöd av evidensbaserade metoder hjälper er utveckla er relation. Innehållet i appen är utvecklat av Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth, legitimerade psykologer och författare. Birds kan användas både tillsammans med din partner (ni kopplar då ihop era konton i appen) och av dig som på egen hand vill komma igång med relationsarbetet.

Det här är Birds-appen

  • 60+ övningar, artiklar & podcasts
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor
Ladda ner Birds-appen

För fler relationstips – följs oss på instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

5 tips för en bättre relation

Vi har samlat våra 5 bästa tips för att få en bättre och mer kärleksfull relation som håller över tid.

Tacksamhetsövning som relationsarbete

I den här tacksamhetsövningen kommer du att bli guidad i att aktivt fokusera på det du uppskattar med din partner och är tacksam över i er relation. Det hjälper dig att komma i kontakt med känslor av närhet och värme.