Relationsövningar

Relationsövningar för parrelationen

By augusti 4, 2021 oktober 3rd, 2021 No Comments

Vill du veta vad som ger er en bättre relation? Hur kan ni få relationen att bli närmare och starkare? 

Vi som parterapeuter ser ett stort intresse för att arbeta proaktivt med relationer. Vi får ibland frågan om relationsövningar man kan arbeta med på egen hand. Det finns mycket man kan göra för att stärka och få en bättre relation, men det är ofta svårt att ge alltför generella tips. Par är olika och det finns ingen perfekt relationsövning som är den bästa för alla par. För vissa är det största problemet bristfällig kommunikation. För andra är det i stället för lite fysisk närhet. Medan det för vissa saknas tillräckligt med tid tillsammans.

Oavsett hur det ser ut för just er finns det handlingar som för de allra flesta bidrar positivt i relationen. Ett exempel är relationsövningen ”De fem magiska timmarna” som är utformad av  av John Gottman, en av de främsta forskarna på parrelationer. Övningen består av fem delar genom vilka ni lär er att skapa nya vanor som skapar en positiv spiral i relationen.  Denna relationsövning bygger på metoder som ofta används inom parterapi och familjerådgivning.

Relationsövningar i Birds Relations app

Birds Relations är en app som hjälper par att stärka sin relation. Vi på Birds vill att ni som par först ska få en förståelse för hur det är i just er relation för att sedan gå vidare till anpassade relationsövningar. Ni inleder därför med att var och en fylla i frågor om hur relationen fungerar just nu och får sedan ut en relationstemperatur.

Hur är relationsövningarna uppbyggda?

En relationsövning i Birds är vanligen uppbyggd av två delar. Relationsövningen innehåller delar du och din partner gör var för sig och delar ni gör tillsammans. Vi vill uppmuntra er till samtal om er relation, att dela era tankar och känslor med varandra.

Vilken relationsövning ska vi börja med?

Birds Relations allra första relationsövning ”Vår början” rekommenderar vi till alla par då det är en bra grund för det fortsatta arbetet tillsammans. Relationsövningen handlar om att tänka tillbaka till er relations början och fokuserar på er relations styrkor. Ni kommer att få dela med er av vad ni föll för hos varandra och vad ni uppskattar med varandra idag.

Att minnas tillbaka till vad man föll för skapar för de flesta par en mer kärleksfull stämning och är en bra startpunkt för det fortsatta relationsarbetet. Det är något vi som parterapeuter alltid gör i första samtalet med ett nytt par, en viktig del för att skapa en varm stämning och sätta igång det gemensamma arbetet framåt.

Citat från en av våra användare: ”Bra att påminnas om vad man gillar och uppskattar hos varandra – det har fört oss närmare varandra”

Vad finns det mer för relationsövningar?

Utöver ”Vår början” finns även ”Vem vill du vara?” som är en helt individuell övning som kan göras utan att bjuda in din partner. Övningen ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för dig i livet och hur du vill vara som partner.

Citat från en av våra användare: ”Jag känner mig mer engagerad och målmedveten”

Kommande relationsövningar i Birds handlar bland annat om att:

  • Skapa en ökad förståelse för varandras olikheter och behov (”Lika eller olika” – släpps under hösten 2021)
  • Öka kärleksfulla handlingar gentemot varandra i vardagen.
  • Förstå varandras känslor och tankar bättre i de stunder då det inte känns bra i er relation.
  • Kommunicera bättre: för fram det du vill säga på ett sätt som får din partner att lyssna och bli en bättre lyssnare.
  • Kunna lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt genom lugnare samtal.
  • Få ett rikare och roligare liv tillsammans genom nya gemensamma upplevelser.
  • Öka den fysiska närheten och få ett härligare sexliv.

Birds relationsövningar utgår från evidensbaserad parterapi (IBCT). Läs mer om metoden bakom Birds.

Hur kommer vi igång med relationsövningarna?

För att komma igång med Birds laddar ni först ner appen Birds Relations i AppStore eller GooglePlay. Den ena av er börjar med att skapa ett konto, sedan bjuder den in sin partner.

Lycka till!

Fler inlägg:

relationsövning

De fem magiska timmarna – en relationsövning för en bättre relation

| Relationsövningar | No Comments
Vill du veta vad som ger er en bättre relation? Hur ni kan få relationen att bli närmare och starkare? Testa den vetenskapligt baserade relationsövningen De fem magiska timmarna. De…
Relationsövningar

Relationsövningar för parrelationen

| Relationsövningar | No Comments
Vill du veta vad som ger er en bättre relation? Hur kan ni få relationen att bli närmare och starkare?  Vi som parterapeuter ser ett stort intresse för att arbeta…