Relationsövningar för parrelationen

By augusti 4, 2021 maj 6th, 2022 Relationsövningar

Relationsövningar för en starkare relation

Vilken relationsövning passar oss?

Söker du relationsövningar för en bättre relation? Här har vi samlat relationsövningar och mer konkreta tips på hur man kan förbättra relationen. Prova gärna, och var öppen för att utvärdera om övningen eller tipset passar er. Eftersom alla par är unika finns det ingen enskild relationsövning som alltid passar för alla par. Vissa behöver kanske i huvudsak fokusera på förbättrad kommunikation, andra på att utöka fysisk närhet eller att fördjupa känslan av närhet och intimitet. Däremot finns det vissa mer generella tips och råd som alla relationer kan vara hjälpta av, till exempel de som beskrivs i länkarna vi listar nedan.

Ta del av skräddarsydda relationsövningar i appen Birds

Vi har utvecklat appen Birds Relations för att guida er till rätt övningar givet era förutsättningar och utmaningar.  Ni börjar med att ta tempen på relationen och rekommenderas sedan relationsövningar som passar er.

Övningarna ökar er förståelse för varandra, lär er ge varandra det ni behöver och gör att ni kommer närmare varandra.

Hur fungerar relationsövningarna?

I Birds finns både helt individuella relationsövningar och relationsövningar som görs som par. I parövningarna varvas individuella reflektioner med moment där ni delar era tankar och känslor med varandra.

Birds relationsövningar utgår från den evidensbaserade metoden IBCT som ofta används inom parterapi.

Vilka relationsövningar finns i Birds?

Birds Relations innehåller just nu tre serier med relationsövningar:

 1. Du & jag
 2. Sätt din riktning
 3. Lika eller olika

Du & jag är den första relationsövningen. Här utforskar du vad din partner och relation betyder för dig idag. Du samlar kärleksfulla tankar och minnen i en personlig relationstavla som du kan dela med din partner om ni är ihopkopplade i Birds. Ni kommer bland annat att dela minnen från början av er relation, vad ni föll för hos varandra och vad ni uppskattar med varandra idag.

“Bra att påminnas om vad man gillar och uppskattar hos varandra – det har fört oss närmare varandra.”

Sätt din riktning är en serie med fyra helt individuella övningar som kan göras innan du bjudit in din partner. Övningarna fokuserar på att öka din medvetenhet om vad som är viktigt för dig i livet och hur du vill vara som partner.

”Den fick mig att våga svara ärlig. Det var en underbar känsla att lära känna mig själv lite bättre genom övningen.”

Lika eller olika är en serie med tre parövningar som lär er mer om varandras olikheter och behov. Genom övningarna ökar ni er förståelse för hur era personligheter påverkar relationen och ert samspel. Genom en ökad förståelse och acceptans för varandra ökar möjligheterna att ge varandra mer av det ni behöver.

”Vi har fått en bättre förståelse och konkreta tankar kring hur vi kan hantera varandra bättre.”

Kommande relationsövningar i Birds handlar bland annat om att:

 • Öka kärleksfulla handlingar gentemot varandra i vardagen.
 • Förstå varandras känslor och tankar bättre i de stunder då det inte känns bra i er relation.
 • Kommunicera bättre: för fram det du vill säga på ett sätt som får din partner att lyssna och bli en bättre lyssnare.
 • Kunna lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt genom lugnare samtal.
 • Få ett rikare och roligare liv tillsammans genom nya gemensamma upplevelser.
 • Öka den fysiska närheten och få ett härligare sexliv.

Hur kommer vi igång med relationsövningarna?

För att komma igång med Birds laddar ni först ner appen Birds Relations i AppStore eller GooglePlay. Den ena av er börjar med att skapa ett konto, sedan bjuder den in sin partner.

Lycka till!

Clara Zelleroth och Helga Wennerdal är psykologerna bakom Birds

Så här fungerar Birds:

 • Ladda ner appen och skapa konto.
 • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
 • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
 • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
 • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis

Påverkar PMS relationen?

Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig eller ångestfylld. Många blir lättare irriterade och är känsligare för stress än vanligt. Att känna sig trött och att få svårt att sova är andra vanliga symtom.

påverkar PMS relationen

Bråkar ni på semestern? Så här tar ni hand om relationen

För de flesta par är det skönt att slippa vardagslogistiken under semestern, i synnerhet om man har en pressad vardag med få marginaler. Så varför leder semestern trots det ofta till mycket konflikter och bråk?

relationsproblem