Relationsövningar för parrelationen

By augusti 4, 2021 november 22nd, 2021 Relationsövningar
psykologer som vet varför par bråkar mycket i förhållandet
Kärlekspsykologerna
Clara Zelleroth & Helga Johnsson Wennerdal

Relationsövningar för en starkare relation

Alla par är olika och det finns ingen relationsövning som löser alla  relationsproblem. För vissa par är det största problemet bristfällig kommunikation, för andra för lite fysisk närhet eller att det saknas tillräckligt med tid tillsammans.

Ta del av skräddarsydda relationsövningar

Eftersom alla par är unika har vi utvecklat appen Birds Relations som guidar er till rätt övningar givet era förutsättningar och utmaningar.  Ni börjar med att ta tempen på relationen och rekommenderas sedan relationsövningar som passar er.

Övningarna ökar er förståelse för varandra, lär er ge varandra det ni behöver och gör att ni kommer närmare varandra.

Just nu är Birds Relations under utveckling och gratis att använda.

Ladda ner Birds-appen gratis

Hur fungerar relationsövningarna?

I Birds finns både helt individuella relationsövningar och relationsövningar som görs som par. I parövningarna varvas individuella reflektioner med moment där ni delar era tankar och känslor med varandra. Läs mer om hur Birds fungerar.

Birds relationsövningar utgår från den evidensbaserade metoden IBCT som ofta används inom parterapi. Läs mer om metoden bakom Birds.

Vilka relationsövningar finns i appen?

Birds Relations innehåller just nu tre serier med relationsövningar:

 1. Vem vill du vara?
 2. Vår början
 3. Lika eller olika

Vem vill du vara? är en serie med fyra helt individuella övningar som kan göras innan du bjudit in din partner. Övningarna fokuserar på att öka din medvetenhet om vad som är viktigt för dig i livet och hur du vill vara som partner.

engagerad och målmedveten

Vår början är en serie med fem parövningar där ni minns tillbaka till relationens början och fokuserar på relationens styrkor. Ni kommer bland annat att dela minnen från början av er relation, vad ni föll för hos varandra och vad ni uppskattar med varandra idag.

hur kommer man närmare varandra

Lika eller olika är en serie med tre parövningar som lär er mer om varandras olikheter och behov. Genom övningarna ökar ni er förståelse för hur era personligheter påverkar relationen och ert samspel. Genom en ökad förståelse och acceptans för varandra ökar möjligheterna att ge varandra mer av det ni behöver.

relationsövning för att öka förståelsen för varandra

Kommande relationsövningar i Birds handlar bland annat om att:

 • Öka kärleksfulla handlingar gentemot varandra i vardagen.
 • Förstå varandras känslor och tankar bättre i de stunder då det inte känns bra i er relation.
 • Kommunicera bättre: för fram det du vill säga på ett sätt som får din partner att lyssna och bli en bättre lyssnare.
 • Kunna lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt genom lugnare samtal.
 • Få ett rikare och roligare liv tillsammans genom nya gemensamma upplevelser.
 • Öka den fysiska närheten och få ett härligare sexliv.

Hur kommer vi igång med relationsövningarna?

För att komma igång med Birds laddar ni först ner appen Birds Relations i AppStore eller GooglePlay. Den ena av er börjar med att skapa ett konto, sedan bjuder den in sin partner.

Lycka till!

Så här fungerar Birds:

 • Ladda ner appen och skapa konto.
 • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
 • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
 • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
 • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis
vanligaste problemen i en relation

De tio vanligaste problemen i en relation

| Relationsproblem | No Comments
Vad är relationsproblem? Relationsproblem innebär att du upplever någon typ av problem i er relation. Det kan vara allt från att ni har mindre missförstånd eller meningsskiljaktigheter, till större konflikter…
vabb

Olika behov i en relation

| Relationsproblem | No Comments
Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket…
parutveckling

Vad är parutveckling?

| Parutveckling | No Comments
Parutveckling är ett relativt nytt begrepp som handlar om att stärka parrelationen. Genom att arbeta aktivt med att förstå varandra bättre skapar ni en varmare och starkare relation som håller…