Vad är parutveckling?

By december 30, 2021 maj 29th, 2022 Parutveckling

Parutveckling - vad är det?

Parutveckling är ett relativt nytt begrepp som handlar om att stärka parrelationen och förebygga att relationsproblem växer sig större. Genom att arbeta aktivt med att förstå varandra bättre skapar ni en varmare och starkare relation som håller över tid. Parutveckling är lämpligt för alla i en varaktig relation, till skillnad från parterapi som syftar till att lösa relationsproblem.

Hittills har det inte varit lika känt hur man proaktivt kan arbeta med sin relation för att undvika att hamna i parterapisoffan. Men faktum är att alla relationer mår bra av uppmärksamhet och omsorg för att hålla över tid. Vi vet att det är svårt att leva tillsammans, så många som en tredjedel av alla par mår ibland dåligt i sin relation och ungefär 50 procent av alla par skiljer sig. På senare år har begrepp som förebyggande parterapi, parbesiktning, relationsarbete och parutveckling dykt upp. Det handlar om att helt enkelt arbeta mer proaktivt med relationen.

Parutveckling kan liknas vid en försäkring för relationen

På vilket sätt kan parutveckling sägas vara relationens försäkring? Jo, precis som en försäkring ger det aktiva arbetet med att stärka parrelationen ett skydd mot belastningar ni kan gå igenom som par. Genom att prioritera relationen i tid minskar ni risken för att det ska uppstå relationsproblem.

Att leva tillsammans är svårt, det kräver förståelse och anpassning, och inga relationer är enbart rosenskimrande. Att leva ihop innebär att också få ta del av de mindre smickrande sidorna hos varandra. Dessutom går många par igenom påfrestningar tillsammans, vår partner är med oss när livet händer och belastningar kan vara allt ifrån ekonomiska problem, anhöriga som mår dåligt eller stora omställningar som leder till kriser. Belastningar i livet påverkar måendet. När vi är ledsna, arga eller stressade har vi svårare att orka och kan ha svårt att vara som vi önskar i våra relationer. Det är därför inte konstigt att tillfälliga relationsproblem uppstår i de allra flesta långvariga relationer. Med en förståelse för varandra och en vilja att aktivt arbeta för att er relation ska hålla är det större chans att ta er ur relationens svackor och hitta tillbaka till kärlek och närhet.

Vi vet hur viktiga välfungerande relationer är för oss människor. Goda relationer är något av det viktigaste för att vi ska känna lycka och tillfredsställelse i livet och relationsproblem är förenat med både psykiska och kroppsliga besvär. I perioder då relationen till vår partner känns kämpig påverkas ofta det egna måendet starkt negativt. Att förebygga relationsproblem är därför ett viktigt skäl till varför parutveckling är viktigt!

Passar parutveckling er?

Parutveckling passar er som har en relation som på det stora hela fungerar bra, där ni båda för det mesta mår bra i relationen. Det kan ändå finnas saker som skaver, som kommunikationssvårigheter eller brist på närhet. Det kan också vara så att ni känner att relationen går på autopilot och ni vill hitta tillbaka till varandra eller få tillbaka glädjen i relationen. Det är också vanligt att vilja arbeta proaktivt med relationen inför en större omställning i livet. Kanske när ni ska få barn, gifta er eller flytta ihop. Då kan parutveckling vara en väldigt bra prioritering!

Vad är skillnaden mellan parutveckling och parterapi?

Den stora skillnaden är att parterapi är mer fokuserat på att lösa problem medan parutveckling inte förutsätter att problem finns i relationen.

Om ni har relationsproblem som ni har svårt att lösa på egen hand är parterapi att föredra. Kanske har ni glidit ifrån varandra allt för mycket, missförstår ofta varandra, eller bråkar om och om igen om samma saker. Eller så behöver ni hjälp att hitta tillbaka till varandra efter svek, otrohet eller en annan större påfrestning. De flesta som söker parterapi har haft problem under en längre tid, ofta flera år. Anledningen till att det ofta dröjer innan paret söker hjälp, är att det för många är stigmatiserat, kostsamt och svårt att få in i vardagen.

Parutveckling är, precis som tidigare beskriver, mer av ett förebyggande arbete som syftar till att fördjupa och stärka en relation där det inte finns några akuta problem i behov av yttre hjälp.

Få med din partner på parutveckling!

Om du upplever att du är den enda som jobbar på relationen är du inte ensam! Det är vanligt att känna så, i synnerhet i perioder när man har det kämpigt tillsammans eller känner en distans till varandra.

Kom igång med parutveckling!

Ett första steg om ni funderar på att arbeta mer aktivt med er relation, kan vara att ta tempen på relationen med appen Birds Relations. Läs mer om Birds här. I Birds börjar ni med att var och en svara på frågor om hur ni upplever olika områden av relationen. Resultatet visas som en personlig relationstemperatur (ni ser inte varandras svar utan bara era egna). Relationstemperaturen visar vad du känner fungerar bra och vad som eventuellt skaver i relationen.

Birds använder ni helt på egen hand, utan kontakt med terapeut. Birds är baserat på principer från evidensbaserad parterapi (IBCT) och är utvecklad av psykologer som arbetar med relationsproblem.

Lycka till med ert fortsatta relationsarbete!

Clara Zelleroth och Helga Wennerdal är psykologerna bakom Birds

För ännu fler relationstips – följs oss på instagram @karlekspsykologerna

Så här fungerar Birds:

  • Ladda ner appen och skapa konto.
  • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
  • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
  • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
  • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis

Parterapi eller parutveckling –  vad passar er bäst?

Men vad är egentligen skillnaden mellan parterapi och parutveckling? Och vad är det just er relation behöver? Vi reder ut skillnaderna mellan traditionell parterapi och parutveckling.

parutveckling eller parterapi

Olika behov i en relation

Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket ofta beroende på att man är olika som personer.

Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men det kan vara väldigt svårt!

relationsproblem