Birds Relations

Är du eller din partner svartsjuk?

Är du ofta svartsjuk, eller är det ett problem i er relation att din partner är svartsjuk? Vad är svartsjuka, varför blir vi svartsjuka och vad kan man göra åt det?

Vad är svartsjuka?

När vi pratar om svartsjuka i parrelationer menar vi den obehagliga känsla som uppstår ur rädslan för att någon annan ska ta vår plats som vår partnerns närmaste. Tanken på att någon annan får vår partners intresse och omsorg väcker för de flesta av oss ett obehag. När man är svartsjuk känns det ofta fysiskt i kroppen. Precis som vid stark stress slår kroppens alarmsystem igång! Man kan känna det som att man får panik. I kombination med de obehagliga känslorna i kroppen dyker det ofta upp tankar och kanske till och med inre bilder. Tankar och bilder rör temat att bli bortvald; ”Tänk om han är kär i sin kollega”, ”Tänk om hon träffar någon som hon tycker bättre om på festen”.

På sätt och vis är oro för att en relation kan ta slut något som följer med när vi går in i en kärleksrelation. Ett visst mått av svartsjuka är alltså helt normalt, men om vi agerar alltför mycket på känslorna finns det en risk att det går över gränsen. För vissa blir också tankarna och känslorna alldeles för påträngande. De kanske tar så mycket tid och energi att det är svårt att njuta av det positiva med relationen. Då har svartsjukan blivit ett problem.

När blir svartsjuka ett relationsproblem?

När alltför mycket tid upptas av tankar om att vår partner ska lämna oss, vara otrogen eller att relationen är hotad börjar det ofta påverka våra beteenden. Kanske ställer vi fler frågor till vår partner (”vem sms:ar du med? ”vilka ska du gå på AW med?”). Frågor som inte bara har med vänlig nyfikenhet att göra utan där det egentliga syftet är att försäkra oss om att allt är i sin ordning (”puh, det var bara ett sms till syrran”). Kanske skickar vi fler sms än vanligt när vår partner är iväg på egen hand, eller håller en utfrågning när hen kommer hem.

Att börja kontrollera är farligt. Det ger en kortsiktig lindring vilket gör att vi tenderar att fortsätta med det. Men på sikt skapar den här kontrollen mer osäkerhet, och den påverkar relationen negativt. Den här typen av kontroll hör inte hemma i en ömsesidig och tillitsfull relation.

Se upp för följande kontrollbeteenden (hos dig eller din partner):

  • Detaljerade utfrågningar (”var har du varit?”, ”vem var med?”, ”vad gjorde ni?” osv)
  • Att gå igenom den andres telefon, ex. läsa SMS, mail eller chattar på sociala media, kolla igenom adressboken, leta efter bilder etc
  • Upprepat kräva försäkran om att partnern inte älskar någon annan

Lösningen är INTE att fortsätta kontrollera. Varken den som kontrollerar eller blir kontrollerad mår bra av detta!

Men, kan inte svartsjukan vara befogad då?

Ja, svartsjuka kan vara en befogad reaktion på att faktiskt ha blivit bortvald eller bedragen. Om det finns en historik av otrohet där du har blivit utsatt är det inte konstigt om du lättare känner svartsjuka. Det har ju faktiskt förekommit att du blivit bortvald! Om otroheten har skett i tidigare relationer behöver du ändå vara vaksam på och stå emot att agera på svartsjukebeteenden i din nuvarande relation. Annars riskerar din egen svartsjuka att på sikt skapa problem i relationen, problem som kanske annars inte skulle finnas där.

Är det din nuvarande partner som har varit otrogen mot dig tidigare i er relation? Då är det extra viktigt att både du och din partner kan se och ha en förståelse för att dessa känslor väcks lätt hos dig. I såna lägen kan du behöva få mer försäkran än vanligt för att bygga upp tilliten på nytt.

Är du svartsjuk?

När du försöker förstå din egen svartsjuka kan du fundera på om du ser något mönster. Egen svartsjuka kan lättare uppstå om du har erfarenheter av bristande tillit från uppväxt och barndom. Till exempel om viktiga vuxna inte har funnits där för dig, eller att du har sett tillitsbrist hos dina egna föräldrar. Det finns ofta mönster av låg tilltro till det egna värdet (låg självkänsla) eller en mer generell tendens till oro med svårighet att stå ut med ovisshet.

Om du inte brukar vara svartsjuk men börjar känna dig svartsjuk i en etablerad relation i kombination med nya beteenden hos din partner (som att hen döljer saker hen tidigare var öppen med) är det dock viktigt att du tar upp detta med din partner. Berätta då utifrån din egen upplevelse och var så konkret och tydlig som möjligt. Om du inte får något svar som hjälper dig vidare behöver du ändå följa råden nedan för att hantera din egen svartsjuka.

Tips för att hantera egna känslor av svartsjuka:

  • Osäkerhet och ovisshet över om relationen kommer att hålla är på sätt och vis kärlekens baksida. Du behöver hitta egna strategier att hantera den här ovissheten, som inte innebär kontroll av din partner. Kom ihåg att känslor kan vara obehagliga men oftast minskar av sig själv även om du inte gör något för att få dem att försvinna.
  • Stå emot alla typer av kontroller av din partner. Be inte din partner om försäkran, fråga inte ut din partner om vem hen träffat eller vem hen messar med, snoka inte igenom din partners inkorg.
  • Andas, se dina tankar och känslor som just tankar och känslor och inte sanningar. Hitta sätt att lugna dig på egen hand. Skifta fokus genom att till exempel komma ut på en promenad eller göra något som du mår bra av i stunden.
  • Förstå din svartsjuka bättre genom att fundera över situationer då du brukar känna dig svartsjuk. Försök att se vad för tankar och känslor dessa situationer väcker i dig. Vilka beteenden behöver du stå emot att agera på?

Tips för hantera en svartsjuk partner:

  • Om din partner ofta frågar ut dig eller sysslar med andra kontrollbeteenden – gå inte med på dessa. Vi vet att det är svårt, en relation handlar ju om att värna om varandra, visa tillit och kompromissa när det behövs. Men faller du in i ett mönster av att vara till lags som styrs av att hantera din partners känslor och undvika att hen känner sig svartsjuk så är det ett problem.
  • Kom ihåg att dina försäkringar bara hjälper din partner kortsiktigt. Självklart ska du visa din partner att du finns där och är en person att lita på, men din partner behöver lära sig hantera sina egna känslor av svartsjuka på egen hand (se tipsen ovan).

Behöver ni hjälp i er relation?

Birds Relations är en relationsapp utvecklad av legitimerade psykologer och hjälper er att på ett enkelt sätt utveckla och fördjupa er relation. Med Birds får ni hjälp att lösa era relationsproblem och komma närmare varandra som par.

Birds är en ny form av förebyggande parterapi (parutveckling) som är lämplig för er som önskar få en bättre relation. Birds är baserat på principer från evidensbaserad parterapi (IBCT). På sikt kommer Birds ha särskilda relationsövningar på temat svartsjuka.

För att komma igång med Birds laddar ni ner appen gratis i AppStore eller GooglePlay. Den ena av er börjar med att skapa ett konto och bjuder därefter in sin partner. Läs mer om Birds eller i se vanliga frågor.

Birds Relations appen

Med Birds tar ni tempen på relationen och guidas genom relationsövningar för att förstå varandra bättre, förbättra ert samspel och förstärka det positiva i er relation.

Ladda ner Birds-appen gratis

Recent Posts / View All Posts

Då var det vabb igen…

| Birds Relations | No Comments
"Jag tog faktiskt vabben förra gången!", "Men jag har ett viktigt möte!", "Men jag måste vara på kontoret idag..." Känns det bekant? Att komma överens om vem som är hemma…
birds app

Birds app – stärk er relation

| Birds Relations | No Comments
Utveckla er relation med Birds app Med relationsappen Birds Relations tar ni tempen på relationen genom att besvara frågor om hur er relation fungerar just nu. Därefter guidas ni genom…
relationsproblem

Parutveckling eller parterapi – vad passar er?

| Birds Relations | No Comments
Alla relationer mår bra av uppmärksamhet och omsorg för att hålla över tid. Så många som en tredjedel av alla par mår dåligt i sin relation och 50 procent av…
svartsjuka

Är du eller din partner svartsjuk?

| Birds Relations | No Comments
Är du ofta svartsjuk, eller är det ett problem i er relation att din partner är svartsjuk? Vad är svartsjuka, varför blir vi svartsjuka och vad kan man göra åt…