Skip to main content

Är du eller din partner svartsjuk?

Är du eller din partner svartsjuk?

Att vara svartsjuk

Med svartsjuka i parrelationer menar vi den obehagliga känsla som uppstår ur rädslan för att någon annan ska ta vår plats som vår partnerns närmaste. Tanken på att någon annan får vår partners intresse och omsorg väcker för de flesta av oss ett obehag. Men när går det över gränsen till att bli svartsjuka? Vi reder ut vad svartsjuka egentligen är och vad man kan göra för att hantera svartsjuka. Både om man själv är svartsjuk och om man har en svartsjuk partner!

Vad är svartsjuka?

När man är svartsjuk känns det ofta fysiskt i kroppen. Precis som vid stark stress slår kroppens alarmsystem igång! Man kan känna det som att man får panik. I kombination med de obehagliga känslorna i kroppen dyker det ofta upp tankar och kanske till och med inre bilder. Tankar och bilder rör temat att bli bortvald. Det kan vara tankar som: ”Tänk om han är kär i sin kollega”, ”Tänk om hon träffar någon som hon tycker bättre om på festen”.

Varför är vi svartsjuka?

På sätt och vis är oro för att en relation kan ta slut något som följer med när vi går in i en kärleksrelation. Ett visst mått av svartsjuka är alltså helt normalt, framför allt i början av en relation. Men om vi agerar alltför mycket på känslorna finns det en risk att det går över gränsen. För vissa blir också tankarna och känslorna alldeles för påträngande. De kanske tar så mycket tid och energi att det är svårt att njuta av det positiva med relationen. Då har svartsjukan blivit ett problem.

Olika typer av svartsjuka

Man kan dela upp svartsjuka i olika typer. I det här inlägget fokuserar vi på svartsjuka i romantiska relationer, men svartsjuka förekommer också i andra relationer. En del, men inte alla, som upplever svartsjuka har tidigare erfarenheter av till exempel att ha blivit svikna eller lurade i relationer.

Svartsjuka kan ha en mer emotionell komponent, att man känner sig rädd för att någon annan ska få vår partners känslomässiga kärlek och uppmärksamhet. Svartsjuka kan också vara fokuserad på det sexuella, en rädsla för att ens partner ska vara fysiskt otrogen.

Retroaktiv svartsjuka handlar om händelser i det förflutna. Det tar sig uttryck i att man tänker mycket på ens partners tidigare relationer eller sexuella upplevelser. Det kan handla om att jämföra sig mycket med sin partners ex. Eller att tvivla på att man själv kommer att vara lika älskad eller åtrådd som tidigare partner. Det kan också handla om en rädsla för att ens partner ska vilja ha tillbaka sitt ex.

När blir svartsjuka ett relationsproblem?

När vi alltför ofta tänker på och oroar oss för att vår partner ska lämna oss, vara otrogen eller att relationen är hotad börjar det ofta påverka våra beteenden.

Kanske ställer vi fler frågor till vår partner (”vem sms:ar du med? ”vilka ska du gå på AW med?”). Frågor som inte bara har med vänlig nyfikenhet att göra utan där det egentliga syftet är att försäkra oss om att allt är i sin ordning (”puh, det var bara ett sms till syrran”).

Kanske skickar vi fler sms än vanligt när vår partner är iväg på egen hand, eller håller en utfrågning när hen kommer hem.

Att börja kontrollera är farligt!

Det är vanligt att svartsjuka ger upphov till kontrollbehov. Kontroll ger en kortsiktig lindring vilket gör att vi tenderar att fortsätta med det. Men på sikt skapar den här kontrollen mer osäkerhet, och den påverkar relationen negativt. Kontroll och styrning av denna typ hör inte hemma i en ömsesidig och tillitsfull relation.

Se upp för följande kontrollbeteenden:

 • Detaljerade utfrågningar. Som ”var har du varit?”, ”vem var med?”, ”vad gjorde ni?” och så vidare.
 • Att gå igenom den andres telefon. Till exempel läsa SMS, mail eller chattar på sociala media, kolla igenom adressboken, leta efter bilder.
 • Upprepat kräva försäkran om att partnern inte älskar någon annan

Lösningen är INTE att fortsätta kontrollera. Varken den som kontrollerar eller den som blir kontrollerad mår bra av detta!

Befogad svartsjuka

Men, kan inte svartsjukan vara befogad då? Jo absolut, svartsjuka kan vara en befogad reaktion på att faktiskt ha blivit bortvald eller bedragen. Om det finns en historik av otrohet är det inte konstigt om man lättare känner sig svartsjuk. Om otroheten har skett i tidigare relationer behöver man ändå vara vaksam på och stå emot att agera på svartsjukebeteenden i sin nuvarande relation. Annars riskerar svartsjukan att på sikt skapa problem i relationen, problem som kanske annars inte skulle finnas där.

Om någon av er varit otrogna mot varandra i er nuvarande relation är det extra viktigt att ni har en förståelse för att svartsjukekänslor kan väckas hos den som blivit utsatt. Då kan det behövas få mer försäkran än vanligt för att bygga upp tilliten på nytt!

Är du svartsjuk? Förstå din svartsjuka!

När du försöker förstå din egen svartsjuka kan du fundera på om du ser något mönster. Egen svartsjuka kan lättare uppstå om du har erfarenheter av bristande tillit från uppväxt och barndom. Till exempel om viktiga vuxna inte har funnits där för dig, eller att du har sett tillitsbrist hos dina egna föräldrar. Det finns ofta mönster av låg tilltro till det egna värdet (låg självkänsla) eller en mer generell tendens till oro med svårighet att stå ut med ovisshet.

Om du inte brukar vara svartsjuk men börjar känna dig svartsjuk i en etablerad relation i kombination med nya beteenden hos din partner (som att hen döljer saker hen tidigare var öppen med) är det viktigt att du tar upp detta med din partner. Berätta då utifrån din egen upplevelse och var så konkret och tydlig som möjligt. Om du inte får något svar som hjälper dig vidare behöver du ändå följa råden nedan för att hantera din egen svartsjuka.

Tips för att hantera svartsjuka (när du är den som är svartsjuk):

 • Osäkerhet och ovisshet över om relationen kommer att hålla är på sätt och vis kärlekens baksida. Du behöver hitta egna strategier att hantera den här ovissheten, som inte innebär kontroll av din partner. Kom ihåg att känslor kan vara obehagliga men oftast minskar av sig själv även om du inte gör något för att få dem att försvinna.
 • Stå emot alla typer av kontroller av din partner. Be inte din partner om försäkran, fråga inte ut din partner om vem hen träffat eller vem hen messar med, snoka inte igenom din partners inkorg.
 • Andas, se dina tankar och känslor som just tankar och känslor och inte sanningar. Hitta sätt att lugna dig på egen hand. Skifta fokus genom att till exempel komma ut på en promenad eller göra något som du mår bra av i stunden.
 • Förstå din svartsjuka bättre genom att fundera över situationer då du brukar känna dig svartsjuk. Försök att se vad för tankar och känslor dessa situationer väcker i dig. Vilka beteenden behöver du stå emot att agera på?

Tips för hantera en svartsjuk partner:

 • Om din partner ofta frågar ut dig eller sysslar med andra kontrollbeteenden – gå inte med på dessa. Vi vet att det är svårt, en relation handlar ju om att värna om varandra, visa tillit och kompromissa när det behövs. Men faller du in i ett mönster av att vara till lags som styrs av att hantera din partners känslor och undvika att hen känner sig svartsjuk så är det ett problem.
 • Kom ihåg att dina försäkringar bara hjälper din partner kortsiktigt. Självklart ska du visa din partner att du finns där och är en person att lita på, men din partner behöver lära sig hantera sina egna känslor av svartsjuka på egen hand (se tipsen ovan).
 • Viktigt! Om du är rädd för att avstå att ge försäkringar eftersom din partner blir hotfull så läs mer här.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

 • 70+ övningar, artiklar & podcasts
 • Interaktiva och guidande övningar
 • Dela svar med varandra direkt i appen
 • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis
psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

För fler relationstips – följs oss på instagram @karlekspsykologerna

Behöver vi parterapi?

Hur vet vi om vår relation behöver parterapi? Vad innebär det att gå i parterapi? Psykologerna reder ut skillnaden mellan parterapi och det proaktiva arbetet med relationen som kallas partuveckling.

Olika behov i en relation

Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket ofta beroende på att man är olika som personer.

Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men det kan vara väldigt svårt! Läs psykologernas bästa tips.