Skip to main content

Här hittar du mer information om hot och våld i nära relationer

Blir du utsatt för hot, våld eller psykisk misshandel i din relation? Psykiskt våld kan innefatta till exempel överdriven kontroll av partner. Om du känner dig rädd, hotad eller kontrollerad i relationen är det viktigt att du får hjälp.

Läs mer nedan om hur du kan få hjälp. Du kan också alltid ringa kvinnofridslinjen telefonnummer 020 – 50 50 50 (nationell stödtelefon, öppen dygnet runt) för att få råd och stöd.