Skip to main content

Stanna eller gå? Psykologernas test över hur relationen fungerar

Finns det “stanna eller gå test” som fungerar?

Det skrivs ibland om test över om du har ett bra förhållande. Alltså test som skulle kunna ge svar på frågan om du ska stanna eller gå, eller ge en indikation på när det är dags att avsluta en relation. Även i parterapi är det vanligt att par vill ha tydliga råd om när det är dags att skiljas. Men, det är inte så enkelt som att bara pricka av symptom på en lista.

Alla par hamnar då och då i en tuff situation – det kan kännas jobbigt och du kan tvivla. Att ge en dom över relationens vara eller inte vara är i såna lägen inte möjligt. Men om du funderar mycket över om du ska stanna eller gå kan det vara en indikation på att ni som par – eller du som individ – kan behöva hjälp utifrån. 

Stanna eller gå? – Förstå era styrkor och utmaningar med vår Relationsanalys

Din relation påverkas av många olika faktorer, såsom hur du och din partner är som personer och hur väl ni känner er förstådda. Även yttre omständigheter som påverkar dina behov och förutsättningar spelar in.

Att förstå för hur ni har det som par är viktigt för att kunna ta hand om varandra och relationen på bästa sätt. Då är det också lättare att ta välgrundade beslut om du funderar på att eventuellt avsluta relationen, om du ska stanna eller gå. 

Det kan vara svårt att på egen hand ringa in vad som fungerar bra, och vad det eventuellt är som skaver. Därför har vi utvecklat Relationsanalysen i appen Birds Relations. Det är ett test där du svarar på frågor om hur du upplever olika områden av relationen just nu. Därefter får du en personlig analys av era styrkor och utmaningar som par. Testet är helt gratis och är utvecklat av oss legitimerade psykologer med lång erfarenhet av parterapi. 

Ladda ner Birds-appen gratis

Brukar du tvivla även i andra relationer?

I vissa fall handlar tvivlet på om man ska stanna eller gå på hur relationen är, att det finns tydliga problem som varat över tid. Men för en del handlar tvivlet inte så mycket om relationen som sådan, utan det kan mer vara ett mönster som uppstått även i tidigare relationer.

Relationsångest, relationship OCD (ROCD), eller relations-OCD på svenska, har på senare tid blivit allt mer omtalat. Det är ingen egen diagnos utan kan sägas rymmas inom diagnosen tvångssyndrom som på engelska benämns som just OCD (obsessive compulsive disorder).

Relations-ocd handlar om att man har mycket ångest och tvångstankar kopplade till  kärleksrelationen. Tankar “tänk om min partner inte är den rätta för mig” eller “är jag verkligen tillräckligt kär?” är vanliga. Dessa tankar väcker känslor av ovisshet vilket upplevs obehagligt.

Få hjälp att lösa era relationsproblem

När du väl vet vad din relation behöver så finns det flera sätt att komma vidare. De flesta relationsproblem går att jobba på om man tar tag i dem i tid! I Birds-appen så rekommenderas du övningar och tips som du arbetar med på egen hand eller tillsammans med din partner, för att öka förståelsen och närma er varandra. 

Efter att ha gjort försök att lösa relationsproblem kan det vara läge att utvärdera relationen på nytt. Känns det annorlunda? Funderar du fortfarande över om du ska stanna eller gå?

Förutsättningar för relationsarbete

För att nå framgång i att lösa relationsproblem är det viktigt att motivationen för att jobba med relationen finns. Fundera över om du är villig att göra det som krävs för att få till en förändring. Är du beredd att arbeta både med att försöka förstå din partner bättre och vara öppen för att se och förändra egna beteenden i er relation? I en relation har båda parter ett ansvar att berätta och förklara för sin partner hur man känner och vad man behöver, snarare än att låta en konflikt gro.

Att arbeta med relationen kan också innebära att våga söka professionell hjälp om det behövs. Det är inte avgörande att ni båda två är villiga att arbeta på relationen ihop på samma sätt. Om du inte får med din partner just nu kan ett första steg vara att börja på egen hand. 

Det finns också varningssignaler som mer tydligt signalerar allvarliga problem i ett förhållande. Dessa handlar om kontroll, hot och våld och kan vara mer eller mindre uttalade. 

Vill du träffa någon personligen så kan du vända dig till kommunal familjerådgivning eller privata psykologer och parterapeuter. De olika alternativen passar olika bra beroende på svårighetsgraden på era relationsproblem och era praktiska förutsättningar.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

Clara Zelleroth och Helga Wennerdal är psykologerna bakom Birds

Relationsproblem är vanliga

Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. Efter en tid tillsamman är det vanligt att våra ansträngningar minskar. Vi lär även känna varandras alla sidor, även de mindre attraktiva. Här beskriver vi mer om relationsproblem och länkar vidare till våra andra inlägg på samma tema.

Olika behov i en relation

Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket ofta beroende på att man är olika som personer. Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men det kan vara väldigt svårt!