Skip to main content

Varningssignaler i ett förhållande

Varningssignaler i ett förhållande

Vad finns det för varningssignaler i ett förhållande? Frågan är inte helt lätt att besvara utan att ha alla detaljer. Ordet “varningssignaler” kan också innebära olika saker för olika personer. Det är viktigt att skilja på allvarliga varningssignaler i en relation, som kontroll, hot eller våld, och varningssignaler i bemärkelsen tecken på att ett förhållande inte är helt bra. När det gäller allvarliga varningssignaler är det viktigt att ta sig ur relationen och söka hjälp vid behov.

Vi kommer att börja med att lista varningstecken som kan indikerar att en relation är på väg åt fel håll, men där det är möjligt att vända utvecklingen och komma närmare varandra. Sedan kommer vi att beskriva allvarligare varningssignaler och hänvisa vidare till rätt hjälp.

4 varningssignaler i ett förhållande – tecken på att relationen inte mår bra

Känner du dig orolig över din relation? Tvivlar du på om den är tillräckligt bra och funderar på om det är dags att söka hjälp eller kanske till och med lämna relationen?

Psykologiprofessor John Gottman har i sin forskning uppmärksammat varningssignaler i ett förhållandet. Han har sett att om dessa förekommer över tid i ett förhållande kan det förutspå att par går skilda vägar.

Fyra av dessa varningssignaler är de negativa relationsbeteenden Gottman benämner som “Apokalypsens fyra ryttare” och som handlar om hur ni som par kommunicerar med varandra. De här beteendena känner vi som psykologer och parterapeuter igen väl från de par som söker parterapi. 

“Apokalypsens fyra ryttare” enligt John Gottman

1. Att kritisera varandra

Kritiska attacker med negativa kommentarer om partners karaktär eller personlighet. Till exempel: “Du är ju helt hopplös! Du bryr dig aldrig om mig!”

2. Att uttrycka sig föraktfullt mot varandra

Att vara öppet nedlåtande mot varandra, himla med ögonen, fnysa eller sucka hånfullt eller komma med små elaka kommentarer. 

3. Försvarsbeteenden

Att omedelbart gå i försvar vid kritik är ett sätt att ytterligare trappa upp en konflikt. Även om det är begripligt att vilja ge sin version och förklara sig, är det lätt hänt att i sitt försvar också börja kritisera den andre. 

4. Tigande

I en relation där den ena parten ofta kritiserar, uttrycker förakt eller omedelbart går i försvar kommer den andra parten till slut att dra sig undan. Även om tigandet går att förstå, kan det bidrar till en känsla av uppgivenhet kring kommunikationen och en känslomässig distans i relationen. 

Viktigt att betona är att de allra flesta som är i en långvarig relation känner igen sig (eller sin partner) i de här beteenden då och då. Det är först när det är ett dominerande mönster i kommunikationen som det blir allvarligt.

När de fyra ryttarna uppträder nästan ständigt i relationen samt minst en i relationen ofta upplever en stark känslomässig press kommer det att leda till problem. Då känner sig ofta båda parter missförstådda och ensamma i relationen. Men – det finns sätt att vända den här utvecklingen och komma närmare varandra!

Varningssignaler i ett förhållande att ta på allvar

Blir du utsatt för hot, våld eller psykisk misshandel i din relation? Läs mer längre ner på sidan om hur det kan ta sig uttryck och hur du kan få hjälp.

Förebygg negativ utveckling genom positiva relationsbeteenden

Hur kommer man ur mönster av kritik, förakt, försvar och tigande? En viktig del är så klart att tänka på hur man uttrycker sig och kommunicerar med varandra (att minska negativa beteenden) men att buffra relationen med positiva handlingar är minst lika viktigt. Hur kan du se till att få in mer positivt i er relation just nu?

Här är några tips:

1. Fortsätt vara nyfiken och intresserad

Efter en tid tillsammans är det vanligt att beteenden som signalerar intresse för vad som pågår i varandras liv gradvis minskar. Prova att ställa frågor även när du tror dig veta vad din partner tänker och känner. Lyssna fullt ut på din partner, utan att direkt uttrycka din egen åsikt. 

2. Visa kärlek i det lilla

Små vardagliga kärlekshandlingar är ett sätt att få till en positiv förändring i en relation på tomgång. Det behöver verkligen inte vara stora saker. Köp hem din partners favoritfika, ge en varm kram på morgonen eller en genuin komplimang. Visa extra omsorg när din partner har det kämpigt. Ge dig själv en utmaning och testa att göra det även vid tillfällen när du inte alls känner för det, och se vad som händer!

3. Älska varandra som de ni är

En förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter är en utmärkande faktor för relationer som fungerar bra. Försök att släppa tanken på att det ena eller det andra sättet att vara är det rätta eller det bästa sättet.

Finns det aspekter av din partners irriterande beteenden som till och med kan bidra positivt till er relation? Eller kan du själv förhålla dig till era olikheter på ett sätt som blir mindre jobbigt? Utgå ifrån vad du kan göra, inte att din partner ska ändra sig. 

4. Gör roliga saker tillsammans

Vänta inte på att lusten och den positiva känslan spontant ska komma utan fortsätt att avsätta positiv tid tillsammans. Ansträng er för att göra saker tillsammans även när ni inte känner för det. Och kom ihåg – det behöver inte vara något stort. Att exempelvis spela ett TV-spel ihop eller se en fängslande serie i soffan kan fungera precis lika bra som en weekend iväg.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ övningar, artiklar & podcasts
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

Allvarliga varningssignaler i ett förhållande

Det finns olika former av våld, hot och kontroll i nära relationer. Psykiskt våld kan vara svårt att upptäcka då det ofta kommer smygande i en relation och sker omväxlande med starka kärlekskänslor och omhändertagande beteenden. Våld i en kärleksrelation innebär också att du kan ha många olika känslor samtidigt för den du är tillsammans med, att även dina känslor växlar mellan till exempel stark kärlek, ömhet och rädsla. 

Psykiskt våld kan till exempel innebära att en partner

  • Säger och/eller gör kränkande saker mot dig, som att förlöjliga eller håna dig.
  • Utövar kontroll över dig, till exempel har koll på var du befinner dig (utan att det upplevs som en ömsesidig överenskommelse), kräver att få se din kommunikation med andra eller gör det svårt för dig att hålla kontakten med familj eller vänner.
  • Får dig att tro att dina åsikter, tankar eller det du gör är fel. 
  • Är omväxlande och oförutsägbar, ger dig känslan att vad du än gör är det fel och det är svårt för dig att veta vad som kommer leda till gillande respektive avsky. 
  • Hotar att skada dig eller någon som är viktig för dig. 
  • Kontrollerar dig på andra sätt, till exempel ekonomiskt (inte låter dig ha tillgång till gemensam ekonomi eller pressar dig på pengar).

Du kan också alltid ringa kvinnofridslinjen, telefonnummer 020 – 50 50 50 (nationell stödtelefon, öppen dygnet runt) för att få råd och stöd.

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Relationsproblem är vanliga

Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. Efter en tid tillsamman är det vanligt att våra ansträngningar minskar. Vi lär även känna varandras alla sidor, även de mindre attraktiva. Här beskriver vi mer om relationsproblem och länkar vidare till våra andra inlägg på samma tema.

Svartsjuka

Våld i nära relationer (1177)