Skip to main content

Bråk om pengar är vanligt

Idag är årets fattigaste dag, dagen innan löning i januari. I nuläget – med hög inflation och stigande el-, mat- och bensinpriser har många par återkommande konflikter om pengar. Det är inte konstigt att pengar är ett ämne som lätt blir laddat. Hur vi hanterar och spenderar våra pengar säger något om våra värderingar i livet i stort, något som kan bli riktigt känsligt. Det kan handla om hur vill vi leva våra liv – hur vi ska bo, vart vi ska åka på semester, vilken bild vi vill visa upp utåt.

Konflikter bottnar ofta i olikheter

Konflikter kopplade till pengar handlar ofta om olikheter i någon mån. Det kan handla om skillnader i hur man är som person, vilka tidigare erfarenheter man har (till exempel ekonomiska förutsättningar under uppväxten) eller hur riskbenägen man är. Olikheter i prioriteringar kan handla till exempel om hur mycket pengar man ska lägga på gemensamma semestrar, egna hobbies eller hur man ska spara. Det kan handla om alltifrån små vardagliga beslut (som att den ena ser det som viktigt att alltid handla den billigaste varan medan den andra tycker vill livsnjuta och unna sig det bästa) till större beslut som olika behov av trygghet vs risktagande och syn på till exempel lån. 

Laddade ämnen kan bidra till polarisering

När något blir laddat sker lätt en polarisering och man kan verka stå längre ifrån varandra än man faktiskt gör. Till exempel om man i grunden tycker rätt lika, men den ena lättare blir stressad över det ekonomiska läget kan det vara så att hen plötsligt noterar och kommenterar allt ens partner gör som handlar om att göra av med pengar. Partnern i sin tur kanske uppfattar den andre som ogin och snål och blir allt mer irriterad. Plötsligt ser man varandra som “spara” vs “slösa” trots att man i grunden vill ungefär samma sak.   

När vi tycker olika vill vi ofta förklara vår ståndpunkt. Men när vi argumenterar med varandra har vi svårt att samtidigt lyssna och förstå varandra. Därför handlar våra råd nedan om hur ni får till en bättre kommunikation om just pengar. 

3 tips för att hantera konflikter om pengar

 

1. Lyssna fullt ut på din partner. 

Lyssna på varandra fullt ut, det är enda chansen att faktiskt få till ett samtal där ni kan mötas och förstå varandra. Det innebär att du behöver ha fullt fokus på din partner, att samtidigt som din partner pratar vässa dina egna argument gör det omöjligt att faktiskt lyssna. Vänta med att uttrycka din egna åsikter eller argumentera emot, även om du tycker annorlunda. 

2. Snälltolka och visa att du ser det rimliga

Var snäll i din tolkning av det din partner berättar. Visa att du förstår någon aspekt av det din partner upplever (det kan du göra även om du inte håller med!). Om du tycker att din partner slösar som köper märkeskläder till barnen, går det att förstå intentionen bakom eller något som bidrar till att det här är viktigt för din partner? Kanske upplevde din partner under sin egen uppväxt att hen ofta kände sig underlägsen andra på grund av att man i familjen inte hade så mycket pengar och vill ge sina barn en annan upplevelse. 

3. Förstå oenigheten på ett djupare plan. 

Förstå er konflikt på ett djupare plan. Handlar det kanske till och med om annat än själva sakfrågan? Kan det bidra att din partner inte känner sig delaktig när du redan lagt upp en sparandeplan och hade velat känna sig inkluderad? Eller känner du dig besviken över att din partner inte tar samma ansvar som du när det gäller att ha koll på familjens ekonomi? Finns det andra känslor bakom din egen eller din partners irritation och ilska?

Kommunikation och förståelse är grunden

De tre stegen ovan kan tillämpas på alla laddade ämnen, poängen är att det inte är sakfrågan i sig som är problemet utan det som händer i er dynamik. Vår erfarenhet är att par som kunnat lyssna på varandra och visa förståelse för varandras olikheter ofta inte har några problem att rent praktiskt problemlösa tillsammans. När det är möjligt att prata lugnt och sansat, lyssna på och kanske till och med få en ökade förståelse för varför både du och din partner reagerar som ni gör är förutsättningarna betydligt bättre. Då är det lättare att tillsammans bolla olika alternativ och testa att göra en förändring.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ övningar, artiklar & podcasts
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi eller parutveckling?

Vad är egentligen skillnaden mellan parterapi och parutveckling? Och vad är det just er relation behöver? Vi reder ut skillnaderna mellan traditionell parterapi och parutveckling.

Relationsproblem är vanliga

Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. Efter en tid tillsamman är det vanligt att våra ansträngningar minskar. Vi lär även känna varandras alla sidor, även de mindre attraktiva. Här beskriver vi mer om relationsproblem och länkar vidare till våra andra inlägg på samma tema.