Skip to main content

Relationsproblem – få hjälp av psykolog eller arbeta på egen hand.

Vad är relationsproblem?

Lär dig mer om att hantera relationsproblem – antingen med hjälp av psykolog eller via verktyg för att lösa dem på egen hand. Att ha relationer är en viktig aspekt av att vara människa. Vi har alla relationer, oavsett om det är romantiska relationer, vänskapliga relationer, relationer till kollegor eller familjerelationer. Men ibland kan dessa relationer bli ansträngda och bidra till att vi inte mår bra. Det kan vara svårt att hantera relationsproblem på egen hand, och där kan psykologer hjälpa till. 

Relationsproblem kan det handla om en mängd olika saker. Det kan vara konflikter mellan två personer, svårigheter att kommunicera, bristande tillit känslomässig eller fysisk distans för att ta några exempel. Oavsett vad problemet är kan det leda till stress, oro, ilska och nedstämdhet för de som är involverade.

Att söka hjälp hos psykolog vid relationsproblem

Att söka hjälp från en psykolog kan vara till stor hjälp för par som upplever relationsproblem. En psykolog är utbildad för att hjälpa människor att identifiera de underliggande orsakerna till problemet och arbeta med dem för att hitta en lösning. Vid relationsproblem är det vanligast att de båda i paret bokar tid tillsammans hos psykolog, detta kallas parterapi.

Ett av de sätt som psykologer kan hjälpa till vid relationsproblem är genom att lära människor att kommunicera bättre. Det kan vara svårt att uttrycka sina känslor och behov på ett sätt som är tydligt och respektfullt. Psykologer kan i parterapi hjälpa till att lära människor att kommunicera mer effektivt och lära sig att lyssna på varandra på ett mer aktivt sätt.

Psykologer kan också hjälpa paret att bygga upp tillit och förtroende för varandra på nytt och att hantera konflikter på ett hälsosamt sätt. Konflikter är en naturlig del av relationer, men det går att bråka schysst och utan att det får negativa konsekvenser. Att söka hjälp från en psykolog kan vara ett svårt beslut att fatta. Det kan kännas obekvämt att söka hjälp för problem i relationen hos en tredje part, för en del känns det som ett misslyckande att behöva ta hjälp. Det finns också verktyg för självhjälp vid relationsproblem som är utvecklade av psykologer, men där man inte fysiskt behöver träffa en tredje part.

På vilka sätt kan en psykolog hjälpa vid relationsproblem?

När man söker hjälp hos psykolog för relationsproblem handlar det oftast om parterapi. Parterapi är en form av terapi som fokuserar på att hjälpa par att lösa problem i sin relation. Det innebär att paret tillsammans träffar en terapeut vid flera tillfällen. Parterapeuten kan vara en psykolog eller annan yrkeskategori med adekvat utbildning, till exempel en socionom med vidareutbildning inom parterapi.

Under parterapin arbetar psykologen/terapeuten med att identifiera de problem som finns i relationen och hjälpa paret att utveckla strategier för att lösa dem. Det handlar mycket om att hjälpa parterna att förstå varandras perspektiv och behov, och att hitta gemensamma sätt att komma vidare.

Parterapi kan vara användbar för par som upplever olika typer av problem i relationen, inklusive kommunikationsproblem, konflikter, svårigheter att samarbeta, problem med sex/närhet och svårigheter att bygga och bibehålla tillit.

Att ta kontakt med psykolog för att få hjälp med relationsproblem kan även vara aktuellt för par som överväger att avsluta sin relation eller som vill arbeta på att förbättra sin relation efter en kris. Vanliga kriser är större svek, som till exempel otrohet.

Det är viktigt att notera att parterapi inte alltid leder till att en relation räddas eller förbättras, men det kan hjälpa par att få en bättre förståelse för varandra relationen. Att söka hjälp hos psykolog vid relationsproblem kan göra att par får verktyg och strategier för att hantera konflikter och svårigheter på ett mer hälsosamt sätt.

När ska man söka hjälp hos psykolog vid relationsproblem

Relationsproblem är vanliga, ungefär 1 av 3 par upplever problem i sin relation. Men när är det dags att söka hjälp, och när kan man lösa relationsproblem på egen hand? Här är några tecken på att det kan vara dags att söka hjälp:

  • Det har blivit allt svårare att hitta tillbaka till känslan av närhet och värme. De flesta par har konflikter då och då, men om man efter en konflikt relativt snabbt hittar tillbaka till en positiv känsla behöver det inte vara problematiskt. Om man däremot går i kylig stämning under många timmar eller till och med dagar får det en negativ påverkan på det egna måendet och riskerar att förvärras över tid.
  • Ni fastnar i samma mönster om och om igen utan att komma vidare på egen hand. Om ni har upprepade konflikter inom återkommande områden där ni med tiden inte blivit bättre på att förstå varandra utan dessa snarare blivit mer laddade och triggas lättare. Då kan ni behöva hjälp från en psykolog/parterapeut för att bryta mönstret.
  • Ni ägnar er åt destruktiva beteenden gentemot varandra. Som att väldigt ofta kritisera varandra eller prata på ett föraktfullt sätt mot varandra.
  • Ni pratar inte och drar er undan från varandra. Om det har blivit ett generellt mönster där en eller båda i relationen undviker att ta upp viktiga saker av rädsla för konflikter eller kylig stämning kan ni behöva mer hjälp.

Att arbeta på egen hand med relationsproblem

Om problemen i relationen inte är så stora att det är aktuellt att söka hjälp hos psykolog kan ni börja med att på egen hand arbeta med dessa. Ett sätt kan vara att prova appen Birds relations, en helt ny typ av relationsapp. Med stöd av evidensbaserade metoder från parterapi får ni hjälp att identifiera, förstå och arbeta med era relationsproblem. Efter att ha utforskat mer om hur din relation fungerar genom den inledande relationsanalysen får du lära dig mer om hur du kan stärka din relation med hjälp av relationsövningarna i appen. Birds är utvecklad av oss legitimerade psykologer Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal för att göra de metoder vi arbetar med i parterapi mer lättillgängliga.

Att börja arbeta tillsammans med hjälp av en app kan också vara lämpligt om den ena i relationen vill gå i parterapi men inte får med sig sin partner. Att ladda ner och närma sig övningarna på egen hand kan upplevas som ett lagom första steg. Om du inte alls får med dig din partner går det också bra att använda appen helt på egen hand.

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Så ökar du din partners motivation

Om du upplever att du är den enda som jobbar på relationen är du inte ensam! Det är vanligt att känna så, i synnerhet i perioder när man har det kämpigt tillsammans eller känner en distans till varandra. Läs psykologernas tips för att få med dig din partner i relationsarbetet!

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?