Skip to main content

“Min partner vill inte ha barn”

Vad gör man när man tycker olika kring att skaffa barn?

När man går in i en kärleksrelation följer drömmar om en gemensam framtid, att se framför sig ett långt liv tillsammans. Men vad händer när den ena föreställer sig ett liv med barn, medan den andra önskar ett barnfritt liv? Eller när den ena är ivrig och redo att skaffa barn direkt, medan den andra föredrar att vänta? Vad gör man när ens partner inte vill ha barn? Hur pratar man med sin partner om att skaffa barn? När är det rätt tid att skaffa barn?

Att skaffa barn eller inte är ett dilemma som många par står inför, särskilt när de närmar sig 30-årsåldern – en kritisk tidpunkt där diskussioner om framtiden blir mer brådskande. Och även om man är överens om att man någon gång vill ha barn, så är frågan om när det ska ske också något som kan leda till både diskussioner och oenighet.

I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de utmaningar som uppstår när man har olika önskemål om föräldraskap och dela våra bästa tips om hur man navigerar i denna komplexa och ofta känslomässigt laddade situation.

”Min sambo vill ha barn, men jag vill vänta” eller ”Vad gör man när ens partner inte vill ha barn?”

Att närma sig 30-årsåldern innebär en ökad medvetenhet om den biologiska klockan, vilket får många – framför allt kvinnor av uppenbara skäl – att närma sig sina känslor och tankar kopplat till föräldraskap. För den del har det sedan länge känts självklat att man vill skaffa barn, andra är osäkra och det kanske först är nu som man tar tag i frågan eller väljer att fatta ett beslut.

När en partner önskar barn medan den andra föredrar ett barnfritt liv, hamnar man i ett svårt läge. Dilemmat handlar inte bara om kompromisser; det handlar om att få ihop starka och viktiga värderingar och föreställningar om framtiden som kan vara fundamentalt olika.

Även när själva beslutet “barn eller inte” inte är problematiskt, om båda vet att de vill ha barn, kan det ändå uppstå diskussioner och olika åsikter kring när man ska börja försöka få barn och hur många barn man vill/önskar ha.

Vanliga svårigheter man som par kan stå inför

Osäkerhet kring beslutet – “Jag vet inte om jag vill ha barn”

En partner är osäker på att bli förälder, medan den andra är säker på beslutet. Olika orsaker kan spela in, som tidigare erfarenheter, värderingar och prioriteringar relaterade till föräldraskap eller tidigare negativa händelser. Det kan handla om rädslor förknippade med föräldraskap/barn som kan komma från den egna uppväxten eller en osäkerhet på den egna förmågan.

Olika syn på när det ska ske – ”Nu eller sen”

Par kan hamna i konflikt när det gäller tidpunkten för föräldraskapet. För den ena i relationen kanske det känns mer brådskande, till exempel på grund av biologiska faktorer/ålder. Det kan också handla om hur barn passar in i livet, sett till karriär eller andra personliga mål. Den ena kanske har längtat länge, medan den andra vill skjuta upp föräldraskapet av olika skäl. Hos kvinnor i 30-årsålder är medvetenheten om den biologiska klockan en faktor att ta in, med beslutet att vänta följer en rädsla – och en faktiskt risk! –  för att det ska vara ”för sent”.

Olika önskemål om familjestorlek

Utöver beslutet att bli föräldrar kan antalet barn ett par föreställer sig också vara en källa till konflikt. Vissa drömmer om en stor, livlig familj, medan andra föredrar en mindre. Synen på det här kan också ändras över tid, till exempel om man har upplevt stora utmaningar med föräldraskapet kanske man känner att det är nog med ett barn, trots att man tidigare drömde om en stor familj. Ens egen uppväxt spelar också in, kanske är man till exempel uppväxt med många syskon och drömmer om att ge sitt barn en liknande uppväxt.

Familjevärderingar och påverkan på livsstil

Att få barn gör att livet förändras. Par kan brottas med frågor om hur föräldraskap kommer påverka det gemensamma livet: från exempelvis karriär till känsla av frihet och spontanitet. Det är också sådant som spelar in i beslutet om att skaffa barn eller ej (och hur många barn man vill ha).

Att navigera i utmaningen tillsammans

Vad ska du göra om din partner inte vill ha barn men du gör det? Vad ska du göra om du vill vänta några år, men din partner är ivrig att börja föräldraskapet omedelbart?

1. Utforska dina egna känslor och tankar

Ta dig tid att reflektera över varför detta är viktigt för dig och vad som bidrar till din upplevelse. Påverkar samhällets normer och externa förväntningar ditt beslut? Finns det några rädslor eller tidigare erfarenheter som får dig att tänka och känna som du gör? Innan nästa steg, tänk igenom vad av detta som det är viktigt att din partner känner till. 

2. Visa förståelse för varandra

Det här är svåra frågor, och det är viktigt att ni tar er tid att faktiskt lyssna in varandra. Var sårbar och uttryck dina behov; vad du önskar och vad du kanske är orolig för. Och när din partner berättar om sina känslor – lyssna och försök förstå (även fast det skiljer sig från hur du själv tänker och känner). Att visa förståelse för varandras perspektiv är avgörande för att kunna hitta en väg framåt.

Det handlar inte om att övertyga den andra personen att ändra åsikt (det kommer sannolikt ändå inte att ske) utan att skapa ett utrymme där båda individer känner sig sedda, hörda och förstådda. 

3. Utforska kompromisser

Även om kompromisser är avgörande i alla relationer kan det verkligen vara utmanande att hitta en medelväg i frågan om föräldraskap. Se det som att det första steget är att tillsammans utforska olika lösningar som tar hänsyn till era båda perspektiv. Det innebär att ni vågar komma tillbaka till samtalet och göra om steg 2, följ upp hur det känns för er var och en och om något har förändrats. Försök att lägga samhällets normer och andras förväntningar åt sidan och tänk utifrån hur det är för just er. Finns det något som skulle hjälpa er framåt? 

4. Vissa beslut kan bara du själv fatta

I slutändan är det ett beslut som ni var och en måste ta på egen hand. Det kan vara så att ni trots de steg ni tagit er igenom upptäcker att era önskemål om hur ni vill leva ert liv framöver är oförenliga. 

Här är några vanliga frågor/teman:

  • Kommer jag på längre sikt att ångra att jag stannar i en relation där jag inte kan få barn (något jag har önskat och längtat efter)?
  • Borde jag lämna min partner även om jag älskar hen eftersom vi har så olika åsikter om vi vill ha barn eller inte?
  • Har jag tid att vänta på att min partner kanske kommer att ändra sig eller kommer det då att vara för sent för mig att få barn?
  • Om min partner vill ha barn men jag inte vill, hur kommer min partner att må om hen inte får den önskan tillgodosedd? Och hur kommer jag själv må om jag går emot min egen vilja att inte skaffa barn?
  • Kommer jag orka vara kvar i en relation där detta är ett återkommande problem som orsakar oenighet och svåra känslor för båda?

Inga lätta frågor, och de berör delvis framtida scenarier som är osäkra för oss i nuet. En del av detta handlar om att besluta här och nu om du är villig att stanna kvar i relationen lite till och acceptera dilemmat ni står inför. 

Att fatta beslutet att gå skilda vägar är svårt men det är också fullt förståeligt att överväga om relationen når en punkt där ni inte kan hitta en lösning. Det är då viktigt att tillåta sig att sörja, tillsammans och var för sig. 

5. Sök hjälp om ni har fastnat

Att navigera vidare i det här temat kan vara riktigt svårt. Om det känns som att ni har fastnat, eller ni undviker att närma er ämnet trots att det är viktigt, kan det vara hjälpsamt att söka parterapi eller rådgivning.

En terapeut kan skapa en neutral miljö där båda i paret tillsammans får utforska sina känslor och tankar om föräldraskap, och för att underlätta en konstruktiv dialog. 

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Missförstånd i kommunikationen

Kommunikation är en grundläggande aspekt av alla relationer. Genom att dela våra tankar, känslor och behov kan vi skapa en djupare förståelse och bygga starka band. Missförstånd i kommunikationen är vanliga och när de uppstår skapar de ofta klyftor mellan oss. Läs psykologernas bästa tips för att undvika missförstånd!