Skip to main content

Missförstånd i kommunikationen i en parrelation

Kommunikation är en grundläggande aspekt av alla relationer, så även i den till vår partner. Genom att dela våra tankar, känslor och behov kan vi skapa en djupare förståelse och bygga starka band. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Missförstånd i kommunikationen är vanliga och när de uppstår skapar de ofta klyftor mellan oss. När det väl hänt är det vanligt att vi också känner oss mindre känslomässigt nära varandra i relationen i stort. I det här blogginlägget ska vi utforska vad som ligger bakom dessa missförstånd och hur vi kan hantera dem. 

Varför uppstår missförstånd i kommunikationen?

Missförstånd kan uppstå av olika anledningar. Ibland handlar det om bristande tydlighet i hur vi uttrycker oss, andra gånger är det på grund av omedvetna förväntningar och antaganden. Det är lätt att i varje givet ögonblick utgå från att vi vet precis vad vår partner tänker och känner, trots att vi egentligen inte har en aning. Hur vi upplever och tolkar det som händer omkring oss, inklusive vår partner, beror till stor del på hur vi själv känner oss i stunden. Därför behöver vi påminna oss själva om att fortsätta vara nyfikna på varandra, och att fortsätta kommunicera.  Din partner är inte en tankeläsare, även om det såklart ibland vore väldigt skönt.

”Vi förstår inte varandra längre”

Ibland kan missförstånden staplas på varandra och leda till en känsla av att vi inte längre förstår varandra alls. Det kan vara frustrerande och smärtsamt att känna att vi inte når fram till vår partner, något som kan påverka hela relationen negativt. 

Känner du igen dig i att ofta tänka “min partner förstår mig inte!”? Att känna sig missförstådd av sin partner är en utmaning för många par. Det är dock viktigt att komma ihåg att kommunikation alltid är något som involverar er båda. Det går alltså inte att säga att era kommunikationsproblem är din partners fel, ni har båda ett lika stort ansvar för att nå fram till och lyssna på varandra. Om du upplever att ni har kommunikationsproblem är det alltså viktigt att du också reflekterar över din egen roll. Kanske finns det något du kan göra annorlunda i hur du förmedlar det du vill säga eller lyssnar på din partner? 

Att hantera missförstånden

För att hantera missförstånden i kommunikationen behöver vi vara medvetna om våra egna behov och vara beredda att uttrycka dem tydligt för vår partner. Vi behöver också vara lyhörda för vår partners behov och visa intresse för deras perspektiv. Genom att lyssna aktivt, snälltolka och sätta oss in i vår partners situation skapar vi bättre förutsättningar för ömsesidig förståelse. 

Börja med dig själv. Reflektera över vad det är som du upplever blir fel i er kommunikation, när känner du dig missförstådd? Är det några specifika, återkommande situationer då det blir svårt för er? Vad tror du bidrar till att ni hamnar här?

Att identifiera och kommunicera dina behov

För att kunna kommunicera dina behov till din partner måste du först identifiera dem. Det kan vara hjälpsamt att ta lite tid för självreflektion och fråga dig själv vad som är viktigt för dig. Efter att du reflekterat över när du känner dig missförstådd eller upplever att ni inte förstår varandra, vad tror du att du behöver? 

När du väl har identifierat dina behov är det viktigt att vara så specifik och konkret som möjligt när du förmedlar dem till din partner. Försök att vara tydlig och ge konkreta exempel på vad du behöver och varför det är viktigt för dig. Utgå från dig själv när du berättar om vad du tänker och känner. Istället för att säga ”Du gör aldrig…” eller ”Du borde…” kan du säga ”Jag känner mig…” eller ”Jag skulle uppskatta om…”. Det är ett sätt att skapa förutsättningar för en mer öppen kommunikation där din partner lyssnar fullt ut på dig (utan att vilja försvara sig eller argumentera emot).

Vikten av att lyssna

I vilken utsträckning upplever du att din partner lyssnar på dig med närvaro? Och i vilken utsträckning lyssnar du på det viset på din partner? Alltså helt och fullt lyssnar, utan att samtidigt tänka på vad du själv ska säga härnäst, vad du tycker om det som sägs eller på det där du måste komma ihåg att göra senare. Utan att avbryta och hoppa in med din åsikt, utan att snegla på telefonen…

Att lyssna på riktigt är mer än att höra vad den andre säger. Det är att vara uppmärksam på hur det sägs, att vara nyfiken på vad det som sägs står för hos den andre och vad som pågår i den andre just där och då. Det är motsatsen till att passivt sitta still i båten när den andra talar och vänta på sin tur. Att lyssna på riktigt är alltså en i högsta grad aktiv handling. 

Det handlar om hur du med dina ögon och din kropp visar var du har din uppmärksamhet, och om hur du svarar. Att du förmedlar att du tagit in det den andra just sagt och att du genuint söker efter det begripliga och rimliga i det.

Varför det är svårt att snälltolka varandra

I början av en relation är vi fulla av hopp och förväntningar om att allt ska fortsätta att vara bra. Vi är engagerade i varandras behov och tror på det bästa hos vår partner. Att tolka varandra snällt är något vi gör automatiskt!

Men över tid förändras det. Ibland vill din partner något annorlunda än du, eller behöver något annat än vad du behöver. Vi är väl medvetna om våra egna ansträngningar för relationen, men saknar ett titthål in i vår partners inre. Det gör att vi snabbt drar slutsatser om vår partners intentioner och beteenden, speciellt när vi själva är stressade eller nedstämda.

Forskning visar att vi tenderar att se våra egna misstag som beroende av omständigheter, medan vi ser andras som beroende på inre egenskaper/personlighet. Om vi själva glömmer att köpa mjölk kan det bero på att vi var stressade just då eller fick ett telefonsamtal som distraherade oss. Men om vår partner glömmer mjölken, tänker vi lättare att det beror på deras personlighet eller slarvighet. Detta fenomen blir tydligt i våra nära relationer, särskilt när vi har det kämpigt i dem. 

Det är vanligt och mänskligt att hamna här! Men det understryker också vikten av att stanna upp och försöka tolka vår partners handlingar och ord med välvilja. Att leta efter de yttre omständigheterna som kan ha påverkat deras agerande. Visst kan det vara så att din partner är slarvig eller just i den här stunden hade annat i huvudet än vad du önskade, men det kanske också fanns andra omständigheter som bidrog till att det blev som det blev.

Att ni kan snälltolka varandra är en viktig del i att reparera missförstånd i relationen. Om ni klarar av att visa förståelse för varandra, även när det har uppstått missförstånd eller sårade känslor, kan det bidra till att stärka den emotionella intimiteten.

Få hjälp att stärka eller lösa problem i er relation på egen hand

I appen Birds Relations får du hjälp och guidning i att både förstå relationsproblemen och att arbeta med att lösa dem. Via övningarna i appen guidas du till en starkare relation. Appen använder ni helt på egen hand. Birds är utvecklad av oss legitimerade psykologer Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal för att göra de metoder vi arbetar med i parterapi mer lättillgängliga för alla.

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Få hjälp av psykolog eller arbeta på egen hand?

Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande. Studier visar att hela ett av tre par mår dåligt i sin relation. Relationsproblem kan bidra till dålig stämning, konflikter och minskad närhet i relationen. Men det finns hjälp att få och saker ni kan göra på egen hand för att ta er ur relationsproblem!