Skip to main content

Olika personligheter i en relation

Om du och din partner har väldigt olika personligheter är det inte alltid lätt att förstå varandra!

Ofta syns en tydlig koppling mellan de problem man har i relationen och att man har olika behov. Skillnaden i behov har i sin tur att göra med att man är olika som personer. Inte så konstigt i teorin, men i praktiken är det lätt att just de här olikheterna i personlighet och behov ställer till det i relationen!

Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men vi vet att det kan vara väldigt svårt!

Förståelse för era olikheter och behov gör att ni kan ge varandra det ni båda behöver

Att förstå hur ni är olika som personer och vad ni behöver för att må bra, hjälper er att pricka rätt i det kärleksfulla handlingar ni ger varandra.

När man är olika är det lätt att tänka att det man själv önskar är detsamma som ens partner skulle uppskatta. Det är alltså inte konstigt att det är lätt att hamna fel! Du som spontan person kanske bokar en överraskningsresa, men din partner som vill ha mer koll på läget hade uppskattat ännu mer om hen fick vara involverad i planeringen. 

I början av en relation är vårt fokus på att lära känna och förstå varandra. Vi är nyfikna och försöker göra mer av det vi tror att vår partner vill ha. Men när relationen blivit mer vardag är det vanligt de här ansträngningarna minskar. Ofta förändras också vad som får er att känna er älskade. Det kanske inte längre är den fysiska närheten utan snarare de avlastande vardagshandlingarna som du uppskattar mest när det gått några år. 

Skillnader i personlighet är ofta medfödda

Det finns flera orsaker till att vi är olika som personer och att våra behov skiljer sig åt! Dels bidrar medfödda skillnader i personlighet och temperament. En person som alltid har varit aktiv är i större behov av fysisk aktivitet och kan lätt bli rastlös när det händer för lite. En person som alltid varit i behov av trygghet och förberedelser har svårare för när planer ändras med kort varsel.

Skillnader i vad man har varit med om i livet påverkar också. Det kan handla om uppfostran eller vad man har varit med om under sin uppväxt.  En person som har lärt sig att det är viktigt att bevara god stämning värnar om att vara inkännande i sitt sätt att uttrycka sig. En person vars föräldrar betonat vikten av rak och tydlig kommunikation är kanske mer rakt på utan att linda in.

….men även händelser senare i livet påverkar behoven

Upplevelser senare i livet påverkar också de olika behoven! Det kan handla om erfarenheter i tidigare kärleksrelationer, eller annat som hänt i ens liv. Att till exempel ha det stressigt på arbetet kan leda till ett i större behov av återhämtning och en lugnare vardag. 

Eftersom olika behov i en relation ofta skiljer sig åt genom livet behöver ni fortsätta  stämma av med varandra och uppdatera er på hur det är just för er. Till exempel kan du inte utgå från att din partner, som när ni träffades älskade stora fester, alltid kommer att värdesätta uteliv och umgänge med andra. Mitt i de intensiva småbarnsåren är kanske behovet av sömn prio ett. En annan vanlig skillnad i relationer, och som också ofta förändras med tiden, är att ha olika sexbehov. Läs sexologen Kalle Nordwalds tips om hur ni tacklar det.

Öka förståelsen för era olika behov

  • Hitta en situation då en olikhet lett till missförstånd, konflikt eller en jobbig känsla
  • Testa att efter en sådan situation själv gå igenom vad situationen väckte för känslor i dig och hur du reagerade på känslan
  • Försök att skifta fokus till din partner. Ha utgångspunkten att din partner vill dig väl. Vad kan din partner ha tänkt och känt? Och hur påverkade det vad din partner sedan gjorde?
  • Sitt ner tillsammans och prata igenom situationen. Ha utgångspunkten att ni är ett team där målet är att förstå varandra bättre. Det gör att ni är bättre rustade inför kommande liknande situationer.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ övningar, artiklar & podcasts
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Vanliga relationsproblem, så får ni hjälp

Att leva tillsammans är svårt och relationsproblem uppstår då och då i de allra flesta långvariga relationer. När man delar sitt liv med någon över längre tid behöver man vara anpassningsbar, kunna kompromissa och visa hänsyn till varandra. Så här får ni hjälp att lösa era relationsproblem.

De fem magiska timmarna – en relationsövning för en bättre relation

Testa en vetenskapligt baserad relationsövning utvecklad av den amerikanska proffessorn och psykologen John Gottman. Den lär er skapa nya vanor som leder till en förbättrad, närmare och starkare relation.