Skip to main content

Så får du en mer jämställd relation

Hur jämställda är ni i er relation?

Känner du ibland att du blir som en förälder till din partner? Tar du en större del av ansvaret för det som är ert gemensamma? Upplever du att ni i er relation har en orättvis fördelning av hushållsysslor och ansvarsområden?

Att känna att man båda tar ansvar för det gemensamma i livet tillsammans är viktigt för att också må bra i sin kärleksrelation. Att sträva efter jämställdhet innebär att båda parter delar på ansvar och är involverade i beslut. Något som i många relationer är svårare än man kanske från början tänker sig…

När relationen blir mer ojämställd med tiden

Att leva jämställt är ofta svårare än vi tror. Först och främst, det behöver inte alltid vara ett problem att man gör olika saker. De båda i ett par kan ha olika roller och ansvarsområden och uppleva att det fungerar utmärkt. Det viktiga är att båda är överens om fördelningen, och kraven på var och en är rimliga. Men om någon viktig aspekt av vardagslivet upplevs som orättvist fördelad av någon av de båda i paret blir det ett problem. Idag har vi en stor medvetenhet om strukturella skillnader beroende på kön och vi strävar ofta efter att leva jämställt. Men det kan ändå vara svårare än man kan tro att leva i enlighet med sina värderingar.

Många par vittnar om att relationen blir mindre jämställd efter att man får barn ihop. Det finns flera möjliga förklaringar till det. Normer och skillnader i förväntningar på män och kvinnor bidrar. Hur man fördelar ansvar och föräldraledighet präglas båda av normer (hur gör de flesta andra?), praktiska aspekter (som att det kan vara lättare att vara hemma första tiden om man ammar) och ekonomiska aspekter (föräldraledighet planeras av många utifrån att få minsta möjliga ekonomiska bortfall). I många par är kvinnan hemma mest med barnen vilket ger ett försprång i hemmet, men bidrar till att hon halkar efter på arbetsmarknaden. Då är det lätt att mönstret av ojämställdhet över tid förstärks ännu mer. Just fördelning av föräldraledighet är en faktor man har sett har stor betydelse för hur det blir senare i relationen och föräldraskapet. Par som delat föräldraledigheten delar oftare på planering inom andra områden av det obetalda hushållsarbetet, som hämtning och lämning av barn och matlagning.

Tips för en mer jämställd relation

 

1. Börja prata om det

Upplever du fördelningen orättvis? Har du berättat det vid ett tillfälle då ni har bra förutsättningar att prata? Eller blir det mest att du suckar eller ryter ifrån i de stunder det känns som mest orättvist? Vad tänker i så fall din partner om er ansvarsfördelning? Hur vill ni båda ha det i er relation? Det finns en mängd frågor det är viktigt att prata om tillsammans! Vi vet, det kan kännas orättvist att vara den som också tar upp samtalet och ser till att ni pratar om det, men det är det första steget.

2. Svart på vitt – se över fördelningen av ansvar

Få koll på hur det faktiskt ser ut. Börja gärna med att tillsammans se över vilka viktiga ansvarsområden ni har och vem som gör vad inom dessa. Nästa steg är att diskutera en möjlig omfördelning och hur det skulle kunna se ut.

För en del kan det underlätta att utgå från ett färdigt material, den här Checklistan för en jämställd vardag från Region Skåne tycker till exempel många är hjälpsam.

Detta test som finns på Organisationen Män:s webbsida är också bra för att få mer svart på vitt hur ni båda upplever att det ser ut.

3. Utvärdering och gemensam planering

Se till att ni skapar former för att regelbundet stämma av hur det går och hur det känns för var och en. Ett uppskattat format är att boka ”veckomöten” där syftet både är avstämning och gemensam planering. Det innebär att ni varje vecka (eller oftare!) sitter ner tillsammans och går igenom vad som händer i veckan och vilka gemensamma åtaganden som finns. Det blir lättare för den part som kanske inte ser vad den andre gör (eller är bortskämd med att ens partner alltid gör det) att få syn på deadlines, åtaganden och hur den faktiska fördelningen av gemensamt ansvar ser ut. Gå igenom de större ansvarsområden som finns och gör en ny fördelning när det behövs.

Att backa eller steppa upp?

Ibland kan den ena i relationen behöva backa för att den andre tydligare ska se var den behöver steppa upp. Om du är den som gör mest – finns det några områden där du kan släppa ansvaret och delegera över till din partner? Bäst effekt har det här rådet i kombination med att följa de tre råden ovan. Det är viktigt att vara beredd på att när man släpper något man själv haft kontroll över kan det kännas riktigt obehagligt. Du kan behöva jobba med att stå ut med den egna känslan av ovisshet över hur och när det blir gjort (och att det kanske inte görs på just det sätt du önskar). Ni behöver båda ha en stor acceptans för varandra och påminna er om att ni gör det här för att få till en förändring som på lång sikt är bättre för er som par.

Få hjälp att stärka eller lösa problem i er relation på egen hand

I appen Birds Relations får du hjälp och guidning i att både förstå relationsproblemen och att arbeta med att lösa dem. Via övningarna i appen guidas du till en starkare relation. Appen använder ni helt på egen hand. Birds är utvecklad av oss legitimerade psykologer Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal för att göra de metoder vi arbetar med i parterapi mer lättillgängliga för alla. Här finns övningar som kan vara till hjälp om du vill att ni ska leva mer jämställd, till exempel övningen ”Egna behov i en relation” som handlar om att låta egna behov ta plats och kommunicera dessa till din partner. 

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Missförstånd i kommunikationen

Kommunikation är en grundläggande aspekt av alla relationer. Genom att dela våra tankar, känslor och behov kan vi skapa en djupare förståelse och bygga starka band. Missförstånd i kommunikationen är vanliga och när de uppstår skapar de ofta klyftor mellan oss. Läs psykologernas bästa tips för att undvika missförstånd!