Skip to main content

Hitta tillbaka till varandra efter en separation – är det möjligt?

Har ni separerat men vill hitta tillbaka till varandra?

Ibland är en separation oundviklig. Kanske har relationsproblemen växt sig alltför stora och ni har inte hittat sätt att ta er över dem. För många handlar det då om en nyorientering till ett liv isär, att var och en gradvis börjar leva sitt eget liv snarare än det tillsammans som var. Andra kan efter en separation eller skilsmässa hitta tillbaka till varandra på olika sätt – som vänner eller som ett kärlekspar.

Att återförenas efter en separation är möjligt, men relativt ovanligt. Faktorer som kan påverka chanserna att hitta tillbaka till varandra kan handla exempelvis om orsakerna till att paret separerade, hur de hanterade separationen och individuella omständigheter som omger förhållandet. Sannolikt är chanserna till en återförening betydligt större om separationen var ett gemensamt beslut.

Faktorer som kan påverka möjligheten till återföring

En viktig faktor är anledningen till separationen/skilsmässan. Om paret separerade på grund av omfattande problem, som otrohet eller långvariga konflikter, är chansen att återförenas lägre. Att arbeta för att hitta tillbaka till varandra kräver att båda parter verkligen vill och är motiverade att arbeta för att lösa de problem som fanns i relationen innan separationen. 

Hur man kommunicerade och samarbetade både innan och under separationen spelar också roll. En öppen och respektfull kommunikation, och en vilja att samarbeta och kompromissa, ökar förutsättningarna för att också hitta tillbaka ifall det är vad båda vill. 

Vidare finns andra faktorer som också kan spela in. Till exempel hur lång tid som har gått, hur mycket var och en jobbat med sig själv, om någon av de båda träffat någon annan eller inte. Även yttre påverkan som åsikter från familj, vänner och olika livshändelser den ena eller båda gått igenom  kan ha både positiv och negativ påverkan.

Det är helt avgörande att båda parter är villiga att arbeta på förhållandet om de bestämmer sig för att försöka igen. Parter bör också överväga att söka professionell hjälp/parterapi för att hjälpa dem att hantera de underliggande problemen som ledde till separationen och förbättra chanserna att bygga upp förhållandet på nytt.

Att hitta tillbaka till varandra efter separation

Om ni båda vill arbeta för att hitta tillbaka till varandra är det här några punkter lämpliga att fundera över.

1. Reflektera över er individuella utveckling

Efter en separation är det viktigt att båda parter reflekterar över den personliga utveckling ni har genomgått under tiden ifrån varandra. Vad har ni lärt er om er själva och vad ni behöver i en relation? Genom att förstå detta kan ni bättre förstå vad som är möjligt att arbeta med i relationen om ni ska återförenas. 

2. Kommunicera öppet och ärligt

Öppna dialoger om era känslor, behov och förväntningar är avgörande. Var öppen för att lyssna och försök att förstå varandras perspektiv utan att döma. Det kan vara svårt, särskilt om det finns olösta konflikter från tidigare, men det är nödvändigt för att bygga upp förtroendet igen. Många behöver ta hjälp av till exempel en terapeut. 

3. Ge det tid och tålamod

Att hitta tillbaka till varandra är en process som tar tid. Ge er själva tid att växa tillsammans igen och låt inte förväntningarna på omedelbar förändring skapa press. Ha tålamod med varandra och var beredda att möta motgångar på vägen. 

Vikten av att kunna släppa taget

Är ni inte helt överens om att ni vill försöka igen? Kom ihåg att det faktum att båda är villiga är en helt avgörande faktor. Om du vill och hoppas men din partner inte känner detsamma kan det klokaste du kan göra vara att släppa taget just nu. I det kan innebära att begränsa kontakten och fokusera på andra områden i livet som får dig att må bra.

En begränsning av kontakt behöver se olika ut beroende på typ av relation och er historik, är ni till exempel föräldrar ihop kommer ni behöva ha en god relation och samarbeta i föräldraskapet vilket kan göra det svårare att komma över relationen. Efter en separation är det vanligt att man mår dåligt i upp till två års tid, under denna period är det inte konstigt om man tvivlar mycket och är ambivalent – framför allt om separationen var på den andres initiativ.

Att tänka mycket på relationen som varit, sörja och hoppas på en återförening, är vanligt under perioden efter en separation. Om man fastnar alltför mycket i ältande över relationen och tänker mycket på om det är möjligt att hitta tillbaka eller ej kan det dock vara viktigt att också försöka fokusera på annat som får en att må bra i livet och begränsa grubblandet. Om du släpper tanken på att din partner kommer att förändra sig – vad behöver du göra för att må bättre i livet? Vilket är det första steg du kan ta?

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Missförstånd i kommunikationen

Kommunikation är en grundläggande aspekt av alla relationer. Genom att dela våra tankar, känslor och behov kan vi skapa en djupare förståelse och bygga starka band. Missförstånd i kommunikationen är vanliga och när de uppstår skapar de ofta klyftor mellan oss. Läs psykologernas bästa tips för att undvika missförstånd!