Skip to main content

”Jag känner mig ensam i mitt förhållande”

Att känna sig ensam i en relation är vanligt, men det är inte lika vanligt att prata om det. Känner du dig ensam fast du är i en parrelation? Det kan vara svårt att förstå varför man känner sig ensam fast man kanske lever väldigt tätt ihop med en annan människa, särskilt om man har en partner som man både älskar och bryr sig om. Men det finns faktorer som kan bidra till ensamheten.

Att inte känna sig förstådd bidrar till att känna sig ensam i en relation

En av de främsta orsakerna till ensamhet i parrelationer är att inte känna sig förstådd eller lyssnad på. Om du och din partner inte delar med er till varandra om vad ni känner, tänker och behöver är det lätt att känna en distans från varandra. 

Vikten av att våga vara sårbar och dela med sig, men också att kunna ta emot och lyssna när ens partner berättar något. Ensamhet kan lätt uppstå om man har svårt att be om hjälp eller stöd från sin partner. 

Det kan också handla om att vardagen just nu är intensiv och där ni kanske är mer ett logistiskt team än ett kärlekspar. Kanske pratar ni mycket om vem som ska handla och när ni ska städa, men mindre om vad ni längtar efter eller vad som oroar er? Det kan också vara så att ni behöver se över hur vardagen ser ut för att ge er bättre förutsättningar för att också vara närvarande och dela tankar och känslor. 

För lite tid tillsammans skapar distans

En annan faktor som kan leda till att man känner sig ensam i en relation är när man inte har tillräckligt med tid tillsammans. 

Det kan vara svårt att balansera arbete, familj och andra åtaganden, men det är viktigt att försöka skapa tid för varandra. Försök hitta ett sätt att få tid tillsammans som passar i er vardag just nu. Det vara att ha en regelbunden datenight eller planera en helgresa tillsammans, men också de enkla stunderna i vardagen som att titta på en tv-serie ihop eller äta lunch tillsammans en gång i veckan. Eller för den delen att göra det till en rutin att varje dag ge varandra lite av sin tid och ork och stämma av hur dagen har varit. 

Olika intressen eller mål i livet kan bidra till att känna sig ensam i relationen

Ensamhet kan också uppstå när man har olika intressen eller mål i livet. Det är viktigt att förstå och respektera varandras intressen, men också att hitta gemensamma intressen och aktiviteter som ni kan njuta av tillsammans. Ibland, framför allt när tiden och orken är begränsad, är det här svårare än man kan tro! 

Finns det några ledtrådar i vad ni gjorde ihop tidigare i er relation? Är det möjligt att göra något av det nu trots att tillvaron kanske ser annorlunda ut? Eller kan ni kanske i stället se det som ett mål att hitta ett nytt gemensamt intresse som ni avsätter tid för? 

Att ge varandra frihet att ägna sig åt egna intressen kan också vara riktigt svårt, framför allt under småbarnsåren. Dessutom kan man ha en önskan att ens partner ska uppfylla alla ens behov av både djupa samtal och roliga aktiviteter. Att landa i att man behöver olika relationer till olika behov och värna om att också bevara egna intressen och relationer är viktigt även för relationen. Ta till vara att bjuda in varandra i era egna intressen, berätta vad du har gjort och var nyfiken på vad som hänt i din partners liv. Det gör att ni på sikt kommer känna en större samhörighet och mindre ensamma i relationen. 

Att övervinna ensamhet i parrelationer

Känner ni er båda ensamma i relationen, eller är det framför allt en av er som upplever det? Att övervinna känslan av ensamhet kan göras på olika sätt och det beror på vad den bottnar i. Om den ena känner ensamheten men inte den andra kan det handla om att ni har olika behov i relationen, eller att det sociala livet utanför relationen ser olika ut för er.

Du som känner dig ensam fast du är i en relation kan börja med att checka in med dig själv:

1.Vad tror du bidrar till att du just nu känner dig ensam i relationen?

Försök identifiera om det finns några specifika händelser som bidrar till din ensamhet. Har livet förändrats på något sätt som påverkat, som föräldraskap, flytt, förändringar i arbetssituationen.

2. Finns det några mönster i er relation som bidrar till din ensamhet?

Reflektera över eventuella mönster av distansering, konflikter eller brist på bekräftelse/uppmärksamhet som kan ha uppstått i er relation och hur de kan hänga ihop med eventuella livsförändringar.

3. Hur mår du på det stora hela just nu?

Hur ser det ut i övrigt, känner du dig ensam mer generellt eller har du andra relationer som ger dig det du behöver?

4. Är du och din partner olika i personlighet och behov?

På vilket sätt är du och din partner olika och kan det bidra till känslan av ensamhet? Har du ett större socialt behov eller ett större behov av prata och dela tankar och känslor?

5. Vilka behov kan du behöva uppfylla från andra än din partner?

Vilka behov känner du att din partner inte uppfyller? Identifiera vilka behov, både emotionella och fysiska, som du inte känner dig tillfredsställd med i din relation. Fundera över om det är rimligt att få dessa från din partner (tänk på att det inte är så sannolikt att din partner kommer kunna förändra sin personlighet) eller på vilka andra sätt du annars skulle kunna få dem tillgodosedda?

6. Finns det saker du behöver lyfta med din partner och i så fall hur?

När det gäller behov och olikheter som du och din partner kan behöva prata om. Fundera på hur du kan kommunicera dessa känslor till din partner på ett tydligt och konstruktivt sätt.

7. Tidigare erfarenheter som påverkar?

Är det några tidigare erfarenheter eller mönster från ditt liv som kan påverka dina känslor av ensamhet i den här relationen? Ta dig tid att reflektera över din personliga historia och eventuella tidigare relationer för att få insikt i hur de kan påverka dina nuvarande känslor och beteenden.

8. Hur kan du ta hand om dig själv?

Vad kan du göra för att ta hand om dig själv bättre och som inte är direkt relaterade till din partner eller er relation. Finns det några förändringar du skulle kunna göra i ditt liv eller något steg du redan nu kan ta i rätt riktning?

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Missförstånd i kommunikationen

Kommunikation är en grundläggande aspekt av alla relationer. Genom att dela våra tankar, känslor och behov kan vi skapa en djupare förståelse och bygga starka band. Missförstånd i kommunikationen är vanliga och när de uppstår skapar de ofta klyftor mellan oss. Läs psykologernas bästa tips för att undvika missförstånd!