Skip to main content

”Jag känner mig ensam i mitt förhållande”

Att känna sig ensam i en relation är vanligt, men det är inte lika vanligt att prata om det. Känner du dig ensam fast du är i en parrelation? Det kan vara svårt att förstå varför man känner sig ensam fast man kanske lever väldigt tätt ihop med en annan människa. Särskilt om man har en partner som man både älskar och bryr sig om. Men det finns faktorer som kan bidra till ensamheten.

Att inte känna sig förstådd bidrar till att känna sig ensam i en relation

En av de främsta orsakerna till att man känner sig ensam i en relation är att inte känna sig förstådd eller lyssnad på. Om du och din partner inte delar med er till varandra om vad ni känner, tänker och behöver är det lätt att känna en distans från varandra. 

Det är viktigt att våga vara sårbar och dela med sig. Men också att kunna ta emot och lyssna när ens partner berättar något. Att känna sig ensam i en relation kan lätt uppstå om man har svårt att be om hjälp eller stöd från sin partner. 

Det kan också handla om att vardagen just nu är intensiv och där ni kanske är mer ett logistiskt team än ett kärlekspar. Kanske pratar ni mycket om vem som ska handla och när ni ska städa, men mindre om vad ni längtar efter eller vad som oroar er? Det kan också vara så att ni behöver se över hur vardagen ser ut för att ge er bättre förutsättningar för att också vara närvarande och dela tankar och känslor. 

En tjej som sitter vid ett bord med en kopp och en bok. Hon funderar över hur hon kan hantera svartsjuka.

För lite tid tillsammans skapar distans

En annan faktor som kan leda till att man känner sig ensam i en relation är när man inte har tillräckligt med tid tillsammans. 

Det kan vara svårt att balansera arbete, familj samt andra åtaganden, men det är viktigt att försöka skapa tid för varandra. Försök hitta ett sätt att få tid tillsammans som passar i er vardag just nu. Det vara att ha en regelbunden datenight eller planera en helgresa tillsammans, men också de enkla stunderna i vardagen som att titta på en tv-serie ihop eller äta lunch tillsammans en gång i veckan. Eller för den delen att göra det till en rutin att varje dag ge varandra lite av sin tid och ork och stämma av hur dagen har varit.

Olika intressen eller mål i livet kan bidra till att känna sig ensam i relationen

Att känna sig ensam i en relation kan också uppstå när man har olika intressen eller mål i livet. Det är viktigt att förstå och respektera varandras intressen, men också att hitta gemensamma intressen och aktiviteter som ni kan njuta av tillsammans. Ibland, framför allt när tiden och orken är begränsad, är det här svårare än man kan tro! 

Finns det några ledtrådar i vad ni gjorde ihop tidigare i er relation? Är det möjligt att göra något av det nu trots att tillvaron kanske ser annorlunda ut? Eller kan ni kanske i stället se det som ett mål att hitta ett nytt gemensamt intresse som ni avsätter tid för? 

Att ge varandra frihet att ägna sig åt egna intressen kan också vara riktigt svårt, framför allt under småbarnsåren. Dessutom kan man ha en önskan att ens partner ska uppfylla alla ens behov av både djupa samtal och roliga aktiviteter. Att landa i att man behöver olika relationer till olika behov och värna om att också bevara egna intressen och relationer är viktigt även för relationen. Ta till vara att bjuda in varandra i era egna intressen, berätta vad du har gjort och var nyfiken på vad som hänt i din partners liv. Det gör att ni på sikt kommer känna en större samhörighet och mindre ensamma i relationen. 

När det egna måendet påverkar känslan för relationen

Hur vi mår i livet i stort påverkar också hur vi mår i våra nära relationer. Om du till exempel känner dig ensam i livet på ett större plan eller brottas med mycket egna bekymmer, till exempel på grund av en svår arbetssituation, att du saknar vänner och sammanhang eller går igenom sorg efter en anhörigs bortgång, är det inte konstigt om de känslorna också påverkar relationen till din partner.

Det kan vara värt att reflektera över om du för egen del har känt dig stressad, nedstämd eller har haft svårt att njuta och känna glädje när du gör saker dom brukar tycka om. Om du själv mår bättre kommer du också ta med dig mer energi och glädje till relationen, och har bättre förutsättningar att vara den partner du vill vara.

Att tillfälligt ha det stressigt på jobbet eller stundtals känna sig låg eller irriterad är vanligt och en del av livet. Men om problemen håller i sig under en längre tid är det viktigt att du ser över om det finns förändringar du kan göra för att må bättre. Kanske behöver du professionell hjälp med det egna måendet, till exempel av en psykolog. Att söka psykolog online kan vara ett första steg.

Att övervinna ensamhet i en relation

Känner ni båda er ensamma i relationen, eller är det framför allt en av er som upplever det? Att övervinna känslan av ensamhet kan göras på olika sätt och det beror på vad den bottnar i. Om den ena känner ensamheten men inte den andra kan det handla om att ni har olika behov i relationen, eller att det sociala livet utanför relationen ser olika ut för er.

Du som känner dig ensam fast du är i en relation kan börja med att checka in med dig själv:

1. Vad tror du bidrar till att du just nu känner dig ensam i relationen?

Försök identifiera om det finns några specifika händelser som bidrar till din ensamhet. Har livet förändrats på något sätt som påverkat er som par, som föräldraskap, flytt, förändringar i arbetssituationen.

2. Finns det några mönster i er relation som bidrar till din ensamhet?

Reflektera över eventuella mönster av distansering, konflikter eller brist på bekräftelse/uppmärksamhet som kan ha uppstått i er relation. Hur de kan hänga ihop med eventuella livsförändringar?

3. Hur mår du på det stora hela just nu?

Hur ser det ut i övrigt, känner du dig ensam mer generellt eller har du andra relationer som ger dig det du behöver? Har du varit mer nedstämd, stressad, ledsen eller irriterad på sistone?

4. Är du och din partner olika i personlighet och behov?

Vilka behov känner du att din partner inte uppfyller? Identifiera vilka behov, både emotionella och fysiska, som du inte känner dig tillfredsställd med i din relation. Fundera över om det är rimligt att få dessa från din partner (tänk på att det inte är så sannolikt att din partner kommer kunna förändra sin personlighet). På vilka andra sätt skulle du annars kunna få dem tillgodosedda?

5. Vilka behov kan du behöva uppfylla från andra än din partner?

På vilket sätt är du och din partner olika och kan det bidra till känslan av ensamhet? Har du ett större socialt behov eller ett större behov av prata och dela tankar och känslor?

6. Finns det saker du behöver lyfta med din partner och i så fall hur?

När det gäller behov och olikheter, är det något som du och din partner kan behöva prata om. Fundera på hur du kan kommunicera dessa känslor till din partner på ett tydligt och konstruktivt sätt.

7. Tidigare erfarenheter som påverkar att du känner dig ensam?

Är det några tidigare erfarenheter eller mönster från ditt liv som kan påverka att du känner dig ensam i den här relationen? Ta dig tid att reflektera över din personliga historia och eventuella tidigare relationer. Detta ger dig insikt i hur de kan påverka dina nuvarande känslor och beteenden.

8. Hur kan du ta hand om dig själv?

Vad kan du göra för att ta hand om dig själv bättre? Tänk även på sådant som inte är direkt relaterade till din partner eller er relation. Finns det några förändringar du skulle kunna göra i ditt liv eller något steg du redan nu kan ta i rätt riktning?

Förbättra relationen på egen hand

Gör relationsanalysen i Birds-appen och ta reda på hur ni kan förbättra er relation med hjälp av rekommenderade övningar. Appen bygger på metoder från parterapi och utvecklas av våra legitimerade psykologer Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal.

Ladda ner Birds gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Missförstånd i kommunikationen

Kommunikation är en grundläggande aspekt av alla relationer. När vi delar våra tankar, känslor och behov skapar vi en djupare förståelse och kan bygga starkare band. Missförstånd i kommunikationen är vanligt och när de uppstår skapar de ofta klyftor mellan oss. Läs psykologernas bästa tips för att undvika missförstånd!