Skip to main content

Vanliga relationsproblem vid autism

Autism och relationer – utmaningar och lösningar

Har du autism och lever i en relation? Eller är du kanske tillsammans med en partner som har autism? I detta blogginlägg kommer vi att utforska ämnet autism och att leva tillsammans. Vi kommer att beskriva några vanliga relationsproblem vid autism och ge er tips på hur ni kan hantera dem på bästa sätt.

Att leva med autism innebär svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan även finnas ett behov av rutiner och struktur för att känna trygghet. Autism kan visa sig på olika sätt och svårighetsgraden kan variera. Vissa personer med autism har framför allt svårt att tolka och förstå icke-verbal kommunikation, som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Andra kan ha starkt begränsade intressen och vara mer benägna att upprätthålla rutiner och ritualer. Att ha autism påverkar alla delar av livet, inklusive våra relationer. Varje relation har sina egna svårigheter, men i relationer där en eller båda har autism kan det finnas extra utmaningar att hantera. För att få diagnosen autism krävs det att symtomen påverkar ens vardag.

Det är viktigt att komma ihåg att det varierar från person till person vilka utmaningar som finns, och allra viktigast är att ni i relationen pratar om det och hittar sätt att tillsammans hantera dessa.

4 vanliga relationsproblem vid autism

 

1. Svårigheter med anpassning/flexibilitet

I en relation släpper man in varandra i livet och behöver anpassa sig till varandras olikheter. Det kan innebära att man kan behöva göra justeringar i sina vardagsrutiner, att det inte kan se likadant ut som det gjort om man bott själv. Om ni i relationen är olika i hur ni är som personer vad gäller spontanitet/förändring kan det skapa spänningar i relationen och leda till missförstånd.

2. Kommunikationssvårigheter

Personer med autism kan ha svårare att förstå och tolka icke-verbal kommunikation, som kroppsspråk och tonfall. Det kan leda till missförstånd, att prata om hur ni ska kommunicera för att det ska bli så tydligt som möjligt är viktigt. Vid autism kan det också finnas svårigheter att identifiera och uttrycka egna känslor och behov, något som också kan påverka relationen.

3. Sociala svårigheter

Att delta i sociala sammanhang och upprätthålla relationer kan vara extra utmanande. När man har en kärleksrelation med någon får man ju per automatik också andra relationer på köpet, till exempel de till partners familj och vänner. Och om man har olika behov av social stimulans kan det leda till svårigheter att förstå varandra och möta varandras behov av detta. Det kan också finnas svårigheter att läsa sociala signaler och förstå oskrivna regler i umgänge med andra, något som också kan bidra till att sociala sammanhang blir lite kämpigare.

4. Överkänslighet för sinnesintryck

Personer med autism kan vara överkänsliga för vissa ljud, lukter, ljus eller texturer. Det är viktigt att känna till för en partner då det tydligt kan påverka hur man mår i olika miljöer. Ibland kan det vara nödvändigt att anpassa miljön för att

De här svårigheterna tillsammans bidrar ofta till en större belastning på livet i stort. Det kan leda till ökad stress i vardagliga situationer, eller medföra att man är helt slut efter en arbetsdag då man har fått kämpa hårt. Det kan också göra det svårt att vara sitt bästa jag mot sin partner, energin räcker kanske inte till att orka visa kärlek på det sätt man skulle önska.

Har du autism och lever i en relation?

Känner du igen dig i de områden som beskrevs ovan eller är andra saker svåra för dig? Kom ihåg att du inte är ensam och att det är viktigt att både du och din partner har en förståelse för hur din autism och hur symtomen påverkar er relation. Din autism är ju en del av hur du är och det finns också positiva sidor av det! Ser man på gruppnivå är till exempel många med autism ärliga, tydliga och väldigt lojala. Hur kan din autism vara en fördel för er?

Fundera gärna lite över följande frågan: Vad är det viktigt att din partner känner till om hur du fungerar för att ni ska ha det så bra som möjligt tillsammans? Nästa steg är att berätta om det för din partner!

Att leva med någon med autism – till dig som är partner

Som partner till en autistisk person kan det vara svårt att förstå sådant som du själv kanske inte reagerar på, som en överkänslighet för intryck eller ett stort behov av förberedelser inför nya situationer. Du kanske själv älskar överraskningsfester och spontana efter jobbet-dejter, medan din partner mest känner sig stressad i den typen av situationer. Det är viktigt att stämma av med varandra, fråga din partner vad hen uppskattar och vilka situationer som är extra svåra.

  • Tydlig kommunikation. Om din partner är i behov av rak och tydlig kommunikation, försök använda ett enkelt språk utan omskrivningar och var noga med ditt ordval. Var uppmärksam på ditt egna kroppsspråk och andra icke-verbala signaler.
  • Hjälp till med struktur och förutsägbarhet. Har du en partner som är känslig för förändringar, ha det i åtanke och var noggrann med att kommunicera eventuella förändringar i så god tid du kan. Ha också med dig att din partner kan påverkas negativt när saker sker som är utom kontroll, att det kan vara stressande.
  • Öppet och nyfiket utforskande. Det allra viktigaste tipset! Fråga din partner helt enkelt, ta reda på vad som är svårt och vad hen behöver. Till exempel kan det innebära att ta reda på vilka sinnesintryck som är svårast att hantera, då kan ni anpassa utifrån det) till exempel inte välja restaurangen med högst ljudvolym på er dejt).

Autism och relationer – tips som gör livet tillsammans lättare

Acceptans för varandras olikheter

Vi vet att det är svårt ibland, men det är så viktigt i alla relationer. Du med en autistisk partner kommer sannolikt att behöva göra anpassningar utifrån detta ibland, och du med autism kommer, oavsett om din partner är neurotypisk eller också autistisk, behöva anpassa dig till din partner utifrån hur hen är.

Lär er mer om autism, och om vad autism innebär just för er

Förutom att prata med varandra, läs på och ta reda på hur det kan vara för andra. Ett sätt kan vara att läsa en bok tillsammans eller var för sig. Vi rekommenderar till exempel böckerna Autismhandboken av Katarina A. Sörngård, Knäck Kärlekskoden av Sofia Asplund och Lisa Nordenstam samt Konsten att fejka arabiska av Lina Liman

Rutiner är guld

En vardagsstruktur som fungerar för er är något av det viktigaste ni kan lägga tid och energi på. Kom ihåg att poängen med rutiner inte är att ni ska tänka mer på vardagssysslor, utan MINDRE! Och om det finns ett schema för vad som ska göras och när (inkl påminnelser i telefonen) är det lättare att ansvaret blir jämnt fördelat. Men med det sagt – ha även utrymme att göra saker på ens eget sätt. Sänk ribban där det går för det som upplevs allra svårast.

Få koll på era sårbarheter som par

När blir det jobbigt för just er? När det sker plötsliga förändringar eller när ni är i sociala sammanhang? Bygg bort sårbarhet där det går, som att förbereda lite extra när det går eller att göra saker var för sig ibland (ni måste kanske inte alltid vara med båda två i alla sociala sammanhang).

Se till att ni var och en får den återhämtning ni behöver

Gå var och en till dig själv och dina behov, vad behöver du för att må bra? Det behöver också få plats! Kom ihåg att återhämtning inte bara behöver vara vila, det kan också vara att få ägna sig helhjärtat åt ett intresse utan att bli avbruten. Se till att ni hjälper varandra att få det ni behöver för att må bra i livet.

Få hjälp att stärka eller lösa problem i er relation på egen hand

I appen Birds Relations får du hjälp och guidning i att både förstå relationsproblemen och att arbeta med att lösa dem. Via övningarna i appen guidas du till en starkare relation. Appen använder ni helt på egen hand. Birds är utvecklad av oss legitimerade psykologer Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal för att göra de metoder vi arbetar med i parterapi mer lättillgängliga för alla.

Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Parterapi – när, var och hur får ni hjälp?

Om du har det kämpigt i din relation är du inte ensam och parterapi är ett sätt att få hjälp. Parterapi är lämpligt när ni har märkbara relationsproblem som ni vill få hjälp att lösa. Kanske har ni glidit ifrån varandra och saknar närhet? Kanske missförstår ni varandra, bråkar ofta och om samma saker? Eller så vill ni hitta tillbaka varandra efter svek, otrohet eller annan påfrestning?

Adhd och relationsproblem

Att ha adhd påverkar livet, så också våra nära relationer. Vad kan vara viktigt att tänka på om du lever med någon med adhd, eller om du har adhd själv och lever i en relation? Läs psykologernas bästa tips.