Skip to main content

Påverkar PMS relationen?

PMS/PMDS och relationer

Har du PMS/PMDS? Påverkar det din relation? Du är inte ensam! Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS (premenstruellt syndrom). Det kan röra sig från några dagar i månaden till upp till två veckor.

Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig eller ångestfylld. Många blir lättare irriterade och är känsligare för stress än vanligt. Att känna sig trött och att få svårt att sova är andra vanliga symtom. PMS är vanligt, men när det gäller svårare symtom används begreppet PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). Då brukar de psykiska symtomen vara kraftiga, och många beskriver att de nästan inte känner igen sig själva.

Många beskriver att symtomen på PMS/PMDS förvärras kraftigt efter att man har fått barn och/eller i 35-årsåldern. Det är lätt att tänka att det handlar om förändringar i kroppen som följer av ökad ålder eller av en graviditet. Men är det verkligen hela svaret?

För många av oss sammanfaller 35-årsåldern med den allra mest intensiva perioden i karriären och i livet. För den som blir förälder förändras tillvaron ytterligare. Belastningen och den generella stressnivån höjs, medan möjligheterna att anpassa vardagen efter det egna måendet minskar.

Detsamma gäller ju för en eventuell partner, som kanske inte längre kan vara lika inkännande/avslappnad/avlastande. I 35-årsåldern är det alltså inte (bara) PMS-symtomen som blir värre, utan också våra möjligheter att ta hand om oss själva/vår partner som minskar.

PMS påverkar relationen

Det vore konstigt om symtom som nedstämdhet, irritabilitet och stresskänslighet inte påverkade relationen! Detta har också bekräftats i studier. Många upplever exempelvis att konflikterna ökar, och också intensiteten i konflikterna.

Som partner kan det vara svårt att i stunden greppa varför reaktionen plötsligt blir så stark, när den annars inte blir det. Det kan tyckas orimligt, eller orättvist. Och det är ju verkligen inte konstigt att då också själv reagera, att bli irriterad eller arg tillbaka. Framför allt vid PMDS, den svårare formen av PMS, är det vanligt att relationen är tydligt påverkad under den fas symtomen är som mest intensiva. 

Men relationen påverkar också PMS:en!

Konflikterna uppstår inte ur tomma intet. Studier visar att premenstruell ilska och irritation ofta hänger ihop med aktuella konflikter eller missnöje i relationen.

Ofta är känslorna i grund och botten alltså begripliga och närvarande också övriga dagar i månaden, även om de då inte alls märks på samma sätt. Det kan handla om saker i relationen som man kämpar med eller stör sig på, men som man i vanliga fall kan ha överseende med eller navigerar runt. Så kommer PMS:en, och då är det som om någon dragit upp volymen på känslorna till max. 

Flera studier har visat att partnern har en stor roll i att antingen minska eller öka en kvinnas symtom vid PMS. Om partnern reagerar med ilska eller undvikande av kvinnans känslor kommer hennes PMS att öka (mer ilska, irritation och nedstämdhet). Om partnern istället möter henne med uppmuntran, förståelse och stöd så minskar symtomen (mindre ilska, irritation och nedstämdhet).

Det har alltså stor betydelse om du som partner kan hitta ett sätt att acceptera läget och att använda dig av hjälpsamma strategier.

Att vilja kompensera kan lägga krokben i relationen

För många kvinnor med PMS och PMDS följs dagarna efteråt inte bara av lättnad utan också av skuld och skam. Det kan leda till att en extra ansträngning att vara tillmötesgående, överseende och glad. Och den överseende och glada partnern tar inte upp det där som hon kanske egentligen skulle behöva prata om, det där som kanske skaver lite grann eller blir onödigt kämpigt emellanåt. Och som hon och hennes partner egentligen skulle kunna ha ett väldigt bra och konstruktivt samtal kring, om någon av dem bara tog upp det just då, med lite bättre tajming…

4 strategier för att tillsammans hantera PMS/PMDS

1. Acceptera

Tänk dig menscykeln som ett år. Under våren och sommaren är det ljust och varmt, livet är enkelt och energin flödar. Så kommer hösten och dagarna blir kortare. Det är tid för återhämtning, att dra ned på aktivitet och vara inne och kura med en kopp varm choklad och en filt. Det spelar ingen roll hur mycket du önskar att det var sol och varmt. Eller hur du som partner tycker att det borde väl kunna vara sol och varmt, för det var det ju i juli. 

Ingen kan med viljekraft eller inställning ändra sin biologiska känslighet för hormoner. Många med PMS skulle ge vad som helst för att slippa känna som de gör just då, och för att kunna bete sig annorlunda. PMS:en är ingens fel! Om ni i relationen kan betrakta den som en gemensam utmaning att hantera och förhålla er till är det en bra början! Att hänga på stranden i november är kanske helt enkelt inte så himla härligt, men att vara inne och kura kan vara det.

2. Skaffa er koll

Kartlägg symtomen, det ökar er beredskap. Det finns flera bra appar. Markera sedan kommande dagar i kalendern, precis som du skriver in andra viktiga saker. Detta gäller alltså er båda! Många gånger är det svårt att själv märka när humöret börjar förändras, då kan det vara bra om du som partner också har koll. Att vara beredd och att förstå vilka krafter som är på gång ökar era förutsättningar att agera på ett hjälpsamt sätt. 

3. Jobba med tajming

Sträva efter flexibilitet i planeringen just dessa dagar. Fundera också på vad du/din partner brukar må bra av att göra. Fundera också över vad som brukar kunna öka stressen.

Prata på förhand om hur ni på bästa sätt kan hjälpas åt att hantera jobbiga situationer som kan tänkas dyka upp vid PMS och som kan påverka relationen. Kanske kan ni ha en överenskommelse om att vissa ämnen får vänta några dagar? En gemensam lista där ni parkerar frågan? Det bygger i så fall på att båda två tar ansvar för att sedan lyfta frågan på nytt. Den som just i stunden kanske känner stark stress eller frustration behöver vara trygg i att det som har triggat känslan inte kommer att glömmas bort.

Ett råd är att inte diskutera viktiga frågor just då, eller i alla fall att inte fatta några avgörande beslut. Att prata om relationen eller framtiden är ofta lättare (och härligare) de andra dagarna i månaden.

4. Bekräfta!

Kanske viktigast av allt – ha för vana att checka in med varandra. Fråga hur det är, lyssna med nyfikenhet och bekräfta! Visa att du uppfattar hur din partner känner och att känslorna är begripliga. (Även om känslorna inte desamma som du själv skulle känna, så är de ju begripliga utifrån omständigheterna.)

Vilken bekräftelse behöver du/din partner när PMS-symtomen är som starkast? Är det en varm kram, att bli lyssnad på, att bli lämnad ifred eller att bi peppad att träffa en kompis eller ta en promenad? Prata gärna om det i förväg, så att du/din partner vet. Det är inte självklart att man som partner förstår att exempelvis en kram är det någon som utstrålar irritation längtar efter!

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ övningar, artiklar & podcasts
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För ännu fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Lust i långvariga relationer

I vår kultur har vi en bild av att lust till sex är något som uppstår spontant, och att lusten driver oss till att också vara sexuellt aktiva. Och visst, för en del är det så. Men för de flesta av oss människor fungerar lusten annorlunda i långvariga relationer.

Olika behov i en relation

Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket ofta beroende på att man är olika som personer.

Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men det kan vara väldigt svårt!