Skip to main content

Att säga förlåt till den man älskar på bästa sätt

Att säga förlåt är ofta svårt

Att säga förlåt kan vara en av de svåraste sakerna vi gör i livet. Det kan vara en stor utmaning att inse och erkänna att vi har gjort fel och att be om ursäkt. Det är lätt att det slinker in en förklaring eller ett ”men, det var inte meningen”. Något som kan ta udden av själva ursäkten så att den inte alls landar rätt.

Ja, att säga förlåt kan verkligen vara svårt. Men det är också en av de mest värdefulla sakerna vi kan göra för att bygga och stärka våra nära relationer. Att be om ursäkt när man inser att man gått över en gräns eller sårat är också ett sätt att komma närmare varandra. Och för par som har upprepade konflikter är att ta på sig skulden för det egna agerandet ett viktigt steg i att reparera konflikter.

Så, hur kan man säga förlåt på ett effektivt sätt? Här är några tips som kan hjälpa dig.

Ta ansvar för dina handlingar

För att säga förlåt på ett meningsfullt sätt är det viktigt att vara uppriktig och ärlig. Undvik att bagatellisera situationen, skylla ifrån dig eller ge en lång förklaring till varför du gjorde som du gjorde. För att ursäkten verkligen ska landa är det viktigt att du fullt ut tar ansvar för dina handlingar. Du behöver visa att du förstår vad du gjorde fel. Det här gäller även när du själv har tankar om sånt din partner också har gjort fel eller saker hen sagt som kan ha sårat dig.

Undvik att säga ”Förlåt om jag missförstod, men du får gärna utrycka dig tydligare nästa gång”, säg hellre ”Förlåt att jag missförstod dig, jag borde verkligen ha kollat av med dig att jag uppfattat dig rätt”.

Visa förståelse för din partners känslor

Förmedla till din partner att du förstår att det du sa eller gjorde skapade negativa känslor. Det här kan du göra även om du inte hade reagerat på ett liknande sätt som din partner. Din partners känslor är fullt rimliga utifrån den din partner är och din partners erfarenheter.

Säg hellre ”Jag förstår att du verkligen blev ledsen när jag uttryckte mig så” än ”Jag menade ju inget illa, du behöver inte reagera så starkt”.

Var konkret och håll dig till nuet

Håll kvar fokus just på den situation som är aktuell. Undvik att dra upp tidigare situationer eller att också visa på att din partner ibland sårar dig. Förklara varför du är ledsen för vad du gjorde och hur det påverkade den andra personen. Håll dig till det, undvik att lägga till  ”…men” eller ”förra veckan när du…”.

Ge en plan för förändring

En viktig del i att be om förlåtelse inte bara att beklaga vad du gjorde. Det är också att visa dig beredd att göra egna förändringar för att det inte ska hända igen. Självklart kommer du inte lyckas med att aldrig såra din partner igen. Det  är inte möjligt, eftersom ni är olika som personer kommer ni att trampa varandra på tårna ibland utan att ha den intentionen. Men det är viktigt att du visar att du verkligen vill och försöker anstränga dig för att inte göra samma övertramp igen. 

Acceptera om din ursäkt inte mottas positivt direkt

Att säga förlåt är svårt och det ideala är såklart att vår partner genast accepterar vår ursäkt, mjuknar och att allt är bra igen. Men – det kan ta tid att förlåta. Om din partner inte direkt reagerar positivt på din ursäkt betyder det inte att det var fel sak att göra. Även om du kanske tycker att det du gjorde var en småsak i sammanhanget så kan det ha triggat negativa känslor hos din partner. Dessa känslor kan ta tid att hantera. Visa att du finns där för din partner i både ord och handling. Det här blir extra viktigt en tid efter att du gjort din partner ledsen.

Och om det inte handlar om ett mindre övertramp eller klumpighet utan rör ett större svek så räcker det inte med en ursäkt. Då kommer du över en tid behöva arbeta väldigt aktivt med att ta på dig ansvaret för det som hänt och reparera på olika sätt.
Ladda ner Birds-appen gratis

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ kurser, artiklar, podcasts & hacks
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Vanliga relationsproblem och hur ni kan lösa dem

Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. Då och då uppstår problem i alla relationer och studier visar att hela ett av tre par mår dåligt i sin relation. Relationsproblem kan bidra till dålig stämning, konflikter och minskad närhet i relationen. Men det finns hjälp att få och saker ni kan göra på egen hand för att ta er ur relationsproblem!

Olika behov i en relation

Det är inte ovanligt att i grunden älska varandra, men samtidigt ha det kämpigt tillsammans i perioder. Ofta syns en tydlig koppling till att ha olika behov i relationen, vilket ofta beroende på att man är olika som personer. Studier visar att de relationer som fungerar bra utmärks av en förmåga att visa varandra acceptans och att kompromissa om olikheter. Men det kan vara väldigt svårt!