Skip to main content

Snälltolka varandra - så här gör ni!

Snälltolka, vad betyder det egentligen? Och varför är att snälltolka varandra viktigt i en parrelation?

Vi som psykologer möter så många par som hamnat i att de i stället “fultolkar” varandra. När negativa tolkningarna sker ofta påverkar det känslan av närhet och glädje i relationen i stort.

I det här inlägget kommer vi förklara vad relationen har att vinna på att ni snälltolkar varandra. Vi kommer också ge tips på hur du kan bli bättre på att göra just det. Hemligheten ligger i att kunna ta din partners perspektiv.

Vad innebär att snälltolka?

Vad menar vi egentligen med snälltolka? Ja, att utgå ifrån att vår partner vill en väl och att det hen gör har en god intention. Det är att vara snäll i sin tolkningar av hur ens partner beter sig (säger, inte säger, gör eller inte gör).

Tänk dig att du kommer hem från jobbet. Du ser din partner sitta försjunken i sin telefon i stället för att lyfta blicken och säga hej när du kommer hem. En snälltolkning skulle kunna vara att din partner är mitt uppe i något och inte ens märkte att du kom. Att snälltolka är att inte genast tolka det som att din partner inte bryr sig om dig, utan fundera på om det kan finnas andra förklaringar.

Att snälltolka varandra är verkligen inte alltid så lätt alla gånger. Framför allt inte när man varit tillsammans länge och det är mycket annat som händer i livet. Ännu svårare blir det om man har det kämpigt i relationen. När något skaver eller inte känns helt bra är det väldigt svårt att ta in den andres perspektiv. Vi blir helt enkelt mer fokuserade på oss själva och våra egna behov. 

Att snälltolka är ofta lättare i relationens början…

I början av en relation är snälltolkningen oftast enklare. Den kommer automatiskt med vårt starka intresse för varandra.

När den intitala osäkerheten som finns i dejtingstadiet lagt sig utgår vi oftast från att vår partner vill oss väl. Vi är nyfikna och fokuserade på det vi tror att vår partner tycker om eller behöver. Vi är också mer benägna att ha överseende med det vi inte gillar. Glömda strumpor på golvet är inget mer än ett par glömda strumpor. En kort ton inget annat än ett tecken på trötthet. 

Men efter en tid tillsammans är det vanligt att det här till viss del förändras. Då triggas vi själva också  lättare av sådant vår partner gör eller säger.

När vi känner varandra bättre tror vi ofta att vi vet vad vår partner tänker och känner. Framför allt i lägen då vi själva är stressade eller känner oss nedstämda kommer vår egen sinnesstämning att färga hur vi tolkar vår partner. Och vi gör våra tolkningar snabbt, i regel utan att vi själva är medvetna om det. 

Vi upplever situationer olika

En och samma situation kan upplevas väldigt olika utifrån personlighet, behov och omständigheter för var och en av de inblandade. I lägen då vi själv är stressade eller vid laddade ämnen är det extra svårt att tolka varandra med välvilja. Det i sin tur ökar naturligtvis risken för missförstånd och konflikter.

En vanlig situation vi psykologer ofta ser är att den ena i paret mår helt okej och kanske vill söka kontakt men upplever den andre som kritisk, missnöjd eller sur. Eftersom den inte vet vad som pågår inuti den andre (kanske är hen stressad över något? Orolig? Har sovit dåligt? Har ont någonstans?) är det lätt att tolka.

Kanske säger man “Varför är du så sur?” varpå partnern som ju egentligen inte alls är sur (bara trött!) känner sig anklagad och då faktiskt blir sur. Så har man plötsligt en konflikt – en konflikt som hade kunnat undvikas med en snälltolkning och att fråga i stället för att anta. Vi vet ju nämligen aldrig vad som pågår i den andres inre, vi kan gissa men det är då en risk att vi hamnar fel.  

Så här blir ni bättre på att snälltolka

Så hur ska man göra för att bli bättre på att snälltolka? Här nedan följer några tips. Och kom ihåg – med fler snälltolkningar ökar sannolikheten att det blir färre konflikter som bidrar till att relationen inte känns bra. 

Fortsätt visa intresse!

En viktig nyckel är att  fortsätta vara nyfiken på vår partners behov och sätt att vara. Även efter att vi tycker att vi verkligen lärt känna varandra och även i de lägen när dessa kanske går på tvärs med våra egna.

Det gör att vi får en förståelse för hur vi är olika varandra och det ger oss ledtrådar vi kan använda oss av i de stunder vi är på väg att tolka vår partners trötta blick som irritation. Vet vi om att det just den här veckan är jättemycket på jobbet har vi lättare att se mellan fingrarna på sånt som stör. Som att hen missade att handla det ni kommit överens om eller la sig i soffan i stället för att röja i köket på kvällen. 

Gör skillnad på intention och resultat

Om du utgår från att din partner i grunden vill dig väl, kan du då se intentionen bakom din partners beteende? Att det kanske fanns en god tanke även i det fall då resultatet blev tokigt?

Ofta har vi lättare för att se externa faktorer när det gäller vårt eget beteende, vi har ju då också mycket mer information om flera aspekter av situationen. Ett exempel är att man är mer benägen att själv tänka att man var sen för att bussen var försenad (yttre orsak).

När ens partner är sen hamnar vi ofta snabbare i tanken till att förklara det med en inre orsak  (“han är så dålig på att hålla tider och gick säkert inte från jobbet i tid!”).  Det här är vanligt och mänskligt, men inte så hjälpsamt för relationen. Kan du se att det nog fanns en god intention och en förståelig orsak trots att resultatet ändå blev fel har du kommit långt!

Stå emot impulsen att direkt uttrycka din egen tolkning

Säger du ofta ”varför är du så sur?” när din partner verkar just sur? Prova att göra annorlunda! Se det som att ”sur” är din tolkning som du baserar på den information du läser av från din partner, det är inte nödvändigtvis hela sanningen.

Du kan prova att i stället fråga: ”Hur har dagen varit?”. Eller genom att låta bli att säga något alls, försök att stå emot att kommentera och prova att själv vara som vanligt eller till och med lite extra snäll (ja, vi vet att det är svårt!).

Stärk din relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

  • 60+ övningar, artiklar & podcasts
  • Interaktiva och guidande övningar
  • Dela svar med varandra direkt i appen
  • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis

Fler relationstips

För ännu fler relationstips – följs oss på instagram @karlekspsykologerna

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal

Påverkar PMS relationen?

Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig eller ångestfylld. Många blir lättare irriterade och är känsligare för stress än vanligt. Att känna sig trött och att få svårt att sova är andra vanliga symtom.

Lust i långvariga relationer

I vår kultur har vi en bild av att lust till sex är något som uppstår spontant, och att lusten driver oss till att också vara sexuellt aktiva. Och visst, för en del är det så. Men för de flesta av oss människor fungerar lusten annorlunda i långvariga relationer.