Skip to main content

– Hej Helga och Clara! Ni är psykologer och grundare till PAX parutveckling. Hur uppstod idén med en digital tjänst för att utveckla parrelationer?

– Vi möter dagligen personer som har problem i sin relation. De allra flesta hade blivit hjälpta av enklare insatser betydligt tidigare. Och det gäller ju inte bara de som har problem i relationen, färdigheter som att kommunicera och skapa fler positiva stunder tillsammans är alla parrelationer hjälpta av. Vi ställde oss frågan ”Hur kan vi hjälpa fler par att stärka och fördjupa sin relation på ett enkelt och roligt sätt?”. Så föddes PAX!

 

psykologerna bakom Birds Clara Zelleroth och Helga Johnsson Wennerdal