Skip to main content

Relationsproblem är vanliga!

Har ni relationsproblem? Ni är inte ensamma!

Relationsproblem är vanliga, studier visar att ett av tre par mår dåligt i sin relation!

Det är svårt att leva tillsammans och inga relationer är enbart rosenskimrande hela tiden. Efter en tid tillsammans, när relationen blir mer vardag, är det vanligt att våra ansträngningar minskar. Vi lär även känna varandras alla sidor, även de mindre attraktiva.

Vad är relationsproblem?

Relationsproblem innebär att du upplever någon typ av problem i er relation. Det kan vara allt från mindre missförstånd och meningsskiljaktigheter, till större konflikter och bråk. Upplevelsen kan också vara mer diffus, som att du upplever att det är kylig stämning mellan er eller att ni har en irriterad ton mot varandra.

I perioder då relationen kantas av relationsproblem påverkas ofta det egna måendet negativt, relationer är ju så viktiga för oss. Även andra i vår närhet, som våra barn, kan påverkas negativt av att ni som föräldrar har det kämpigt i relationen.

Det är därför väldigt bra att uppmärksamma och hantera relationsproblem i tid, innan de växer sig stora och distansen mellan er ökar.

Att känna sig ensam om att uppleva relationsproblem

Uppfattningen om relationsproblem är subjektiv och bara du kan avgöra om ni har relationsproblem eller inte. Kanske upplever du att det är ett problem att ni tjafsar och höjer rösten, medan din partner inte alls tycker att det är ett problem utan något helt naturligt.

Om du upplever att ni har relationsproblem, medan din partner är nöjd och tycker att att relationen fungerar bra, kan det vara svårt att tillsammans arbeta på relationen och lösa problemen. Det är vanligt att uppleva sig vara den enda som jobbar på relationen!

Vanliga relationsproblem

 • Att inte längre uppskatta, njuta av eller ha roligt tillsammans längre
 • Upprepade argumentationer eller konflikter som leder till bråk
 • Att inte uppleva sig förstådd eller sedd av sin partner
 • Missförstånd och negativa tolkningar av varandra
 • Att en eller båda drar sig undan från varandra
 • En upplevelse av att känna sig ensam i relation eller leva parallella liv
 • Brist på eller avsaknad av närhet och värme
 • Att inte lita på varandra, ibland kopplat till otrohet eller svek
 • Olika behov i relationen, exempelvis olika behov av struktur och planering
 • Att man inte prioriterar relationen eller varandra tillräckligt mycket

Att lösa relationsproblem – Vanliga mål

 • Ökad förståelse av olikheter i personlighet och behov, hitta sätt att leva tillsammans trots olikheter.
 • Förbättrad kommunikationen för att minska missförstånd och konflikter.
 • Gemensam konflikthantering; att förebygga att bråk uppstår och att klara av att bryta begynnande konflikter innan det blir destruktivt.
 • Fler kärleksfulla handlingar gentemot varandra.
 • Ökad fysisk närhet.
 • Mer förtrolighet och känslomässig närhet, dela tankar och känslor mer med varandra.

Hur mår er relation just nu? Förstå era eventuella relationsproblem bättre!

Ett första steg kan vara att ta tempen på din relation i vår relationsapp Birds Relations. Du svarar på frågor om hur du upplever olika områden av relationen just nu och får därefter en personlig relationsanalys. Analysen ger en bra bild av era styrkor och utmaningar som par. Analysen är helt gratis och är utvecklat av legitimerade psykologer med lång erfarenhet av parterapi.

Appen kan du ladda ner gratis i AppStore eller Google Play.

Få hjälp att lösa era relationsproblem

De flesta relationsproblem går att jobba på! Vill du jobba själv eller bara du och din partner kan du göra det i vår app. Där blir du rekommenderad övningar, artiklar och poddar för att stärka och fördjupa din relation. Allt innehåll är utvecklat av legitimerade psykologer med lång erfarenhet av parterapi.

Vill du träffa någon personligen så kan du vända dig till kommunal familjerådgivning eller privata psykologer och parterapeuter. De olika alternativen passar olika bra beroende på svårighetsgraden på era relationsproblem och era praktiska förutsättningar.

Stärk er relation

Med vår relationsapp Birds Relations kan ni som par lära er mer om varandra, möta varandras behov och fördjupa er relation.

 • 60+ övningar, artiklar & podcasts
 • Interaktiva och guidande övningar
 • Dela svar med varandra direkt i appen
 • Stegvis hjälp till nya beteenden och positiva vanor

Allt innehåll är baserad på vetenskap och utvecklas av psykologerna Clara Zelleroth och Helga J Wennerdal.

Ladda ner Birds-appen gratis
Clara Zelleroth och Helga Wennerdal är psykologerna bakom Birds

Fler relationstips

För fler relationstips – följs oss på Instagram @karlekspsykologerna

Påverkar PMS relationen?

Drygt var tredje kvinna i fertil ålder har PMS. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig eller ångestfylld. Många blir lättare irriterade och är känsligare för stress än vanligt. Att känna sig trött och att få svårt att sova är andra vanliga symtom.

Bråkar ni på semestern? Så här tar ni hand om relationen

För de flesta par är det skönt att slippa vardagslogistiken under semestern, i synnerhet om man har en pressad vardag med få marginaler. Så varför leder semestern trots det ofta till mycket konflikter och bråk?