Skip to main content

En app som hjälper par att utveckla sin relation

Birds Relations är en app för par, utvecklad av de legitimerade psykologerna Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth. Innehållet bygger på parterapi utifrån Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT). Vi vill sänka tröskeln för par att utveckla sin relation, öka förståelsen och acceptansen för varandra samt förebygga relationsproblem.

Steg 1: Kartläggning av relationen

Första steget är att kartlägga hur relationen upplevs just nu inom fem olika områden. Relationskartläggningen görs helt individuellt, svaren delas inte med partnern. I kartläggningen ingår också frågor som handlar om hur man är som person.

hur hanterar ni konflikter, bråk eller dålig stämning
svara på frågor kring olika typer av konflikter inom relationen
era olika personligheter påverkar relationen
hur vi är olika som personer

Steg 2: Personlig relationstemperatur

Resultatet från kartläggningen visas i en Relationstemperatur. Temperaturen baseras endast på användarens egna svar och delas i dagsläget inte med partnern. Gällande frågorna om hur man är som person visas dock både de egna och partnerns svar.

få en analys av hur relationen känns just nu
analysen är nedbruten i olika områden
se hur ni är lika eller olika varandra

Steg 3: Vår början

”Vår början” är den första gemensamma övningen i Birds. Paret uppmuntras att minnas tillbaka till relationens början. De får fundera på vad de föll för hos varandra samt vilka egenskaper de uppskattar mest med varandra idag, samt dela detta med varandra i appen. Användaren guidas slutligen i att reflektera kring vad han/hon/hen längtar efter i relationen.

relationsövningar som tänder gnistan
relationsövningar där paret delar vad de föll för
svaren i relationsövningarna delas i relations appen

Steg 4: Sätt din riktning

Den andra övningen heter ”Sätt din riktning” och handlar om värderingar i livet i stort och i förhållandet/som partner, med betoning på det sistnämnda. Övningen är baserad på ACT och görs helt på egen hand.

Den här delen kan göras även om användaren inte har kopplat ihop sig med partner och kan på så vis vara ett sätt att på egen hand pröva på appen.

relationsövning om hur du vill vara som partner
relationsövning där du funderar på vad som är viktigt för dig i livet
relationsövning om hur du vill vara som partner

Steg 5: Lika eller olika

I den tredje relationsövningen, ”Lika eller olika”, får paret lära sig mer om varandras olikheter och behov. Målet är en ökad förståelse och acceptans, för att därefter kunna (och vilja) ge varandra mer av det man behöver för att må bra. I denna del varvas psykoedukativa inslag med interaktiva övningar. Användarens svar delas med partner i appen.

relationsövning för att lära sig mer om era likheter och olikheter
relationsövningarna är utvecklade av psykologer
relationsövningarna bygger på metoder från parterapi IBCT
relationsövning för att lära sig om varandras behov

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nytt innehåll till appen. Kommande delar i Birds handlar bland annat om:

  • Förståelse för egna och partnerns känslomässiga reaktioner
  • Förståelse för hur yttre faktorer påverkar relationen
  • Förståelse för interaktionsmönster i relationen
  • Acceptans av den andra
  • Kommunikationsfärdigheter
  • Konflikthantering
  • Gemensam problemlösning
  • Strategier för ett rikare och roligare liv tillsammans 
  • Fysisk närhet och sex

Följ gärna vårt instagramkonto @karlekspsykologerna där vi delar med oss av fakta och tips om relationer.

Vanliga frågor från yrkesverksamma

För vilka passar Birds?

Birds är utvecklad för att möta de allra flesta par just där de befinner sig. Vårt mål är att hjälpa par som är i en relation som för det mesta fungerar bra att utveckla sin relation ytterligare och att förebygga relationsproblem. Vårt mål är också, naturligtvis, att finnas där för par med tydligare utmaningar eller befintliga relationsproblem. Med Birds får paret hjälp att komma närmare varandra, att öka förståelsen och acceptansen för varandra samt att hitta mer hjälpsamma sätt att hantera svåra situationer som uppstår i relationen.

De par som har det allra svårast rekommenderas i Birds att söka parterapi eller familjerådgivning.

Kan jag använda Birds som ett stöd i min behandling?

Birds fungerar bra som ett komplement för dig som i ditt yrke hjälper par, eller som möter individer som brottas med utmaningar i sin relation eller har relationsproblem.

Vi har ännu inte utvecklat behandlarstöd i appen men avser göra det inom det närmaste året. I nuläget är det endast användaren själv som har tillgång till sin data. Om du är intresserad av att använda Birds som ett komplement i din praktik så hör gärna av dig till clara@birdsrelations.com eller helga@birdsrelations.com