Birds Relations

Birds app – stärk er relation

By oktober 1, 2021 oktober 3rd, 2021 No Comments

Utveckla er relation med Birds app

Med relationsappen Birds Relations tar ni tempen på relationen genom att besvara frågor om hur er relation fungerar just nu. Därefter guidas ni genom relationsövningar för att jobba proaktivt med era relationsproblem. Ni får också lära er mer om psykologin bakom fungerande relationer. Ni lär känna varandra bättre, förbättrar ert samspel och förstärker det positiva i er relation.

Birds app är en ny form av förebyggande parterapi, den är utvecklad av de legitimerade psykologerna Helga J Wennerdal och Clara Zelleroth och bygger på evidensbaserade metoder som används inom parterapi. Läs mer om metoden bakom Birds. Birds är lättillgänglig genom att vara en helt digital tjänst, en smartphone-app som finns direkt i din telefon, när det passar dig.

Relationsproblem är vanliga! Studier visar att en tredjedel av alla par ibland mår dåligt i sin relation och det är ungefär 50 procent av alla gifta par som skiljer sig. Att må dåligt i sin relation har allvarliga följdeffekter då det ger en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Det bidrar även till en negativ påverkan för barn till föräldrar med relationsproblem. Birds app finns till för att ge par verktyg som kan förebygga svårare relationsproblem.

Hur fungerar Birds app?

I sin nuvarande form innehåller appen Relationstemperaturen samt den första övningen Vår början. Ni börjar med att besvara frågor, dels om er relation och därefter om hur ni är som personer. Ni besvarar frågorna var och en för sig och svaren delas inte med din partner eller med någon tredje part.

Därefter får ni en sammanställning av hur var och en av er upplever relationen, den så kallade relationstemperaturen. Relationstemperaturen ger dels en överblick över hur nöjda ni verkar vara med relationen i sin helhet och dels en sammanställning av svaren inom 5 olika delområden: Samhörighet, Kärleksbeteenden, Fysisk närhet och sex, Enighet samt Konflikthantering. Ni får också se en sammanställning över hur ni är som personer, Såhär är vi.

Vilka relationsövningar ingår i Birds app?

Efter relationstemperaturen går ni vidare till Birds relationsövningar. En relationsövning är vanligen uppbyggd dels av delar du och din partner gör var för sig och dels av delar ni gör tillsammans. Dessutom varvas interaktiva övningar med fakta om psykologin bakom och fallexempel. Vi vill uppmuntra er till samtal om er relation och att dela era tankar och känslor med varandra. Den första relationsövningen “Vår början” handlar om att tänka tillbaka till er relations början. Ni kommer att få dela med er av vad ni föll för hos varandra och vad ni uppskattar med varandra idag. Detta med att efterfråga styrkor i relationen är något vi som parterapeuter alltid lägger en hel del fokus på i första samtalet med ett nytt par.

Läs ännu mer om Birds eller gå till Vanliga frågor

Ta det första steget

Ett första steg för att utveckla eller lösa problem i relationen kan vara att ta tempen på relationen med Birds app. Birds-appen kan laddas ner gratis i AppStore eller GooglePlay. 

Med Birds tar ni tempen på relationen genom att svara på frågor om hur ni upplever olika områden av relationen. Resultatet visas som en personlig relationstemperatur.

Relationstemperaturen visar vad du känner fungerar bra och vad som skaver i relationen. Birds app använder ni helt på egen hand, utan kontakt med terapeut. Birds är baserat på principer från evidensbaserad parterapi (IBCT) och är utvecklad av psykologer som arbetar med relationsproblem.

Lycka till med ert fortsatta relationsarbete!

Så här fungerar Birds:

  • Ladda ner appen och skapa konto.
  • Svara på frågor om hur olika områden av relationen känns just nu. Dina svar analyseras och visas som en personlig relationstemperatur.
  • Bjud in din partner till att stärka er relation tillsammans med dig.
  • Arbeta med era rekommenderade relationsövningar.
  • Bli starkare tillsammans genom en ökad förståelse för varandra, mer intimitet, färre konflikter och en mer lustfylld vardag.
Ladda ner Birds-appen gratis

Då var det vabb igen…

| Birds Relations | No Comments
"Jag tog faktiskt vabben förra gången!", "Men jag har ett viktigt möte!", "Men jag måste vara på kontoret idag..." Känns det bekant? Att komma överens om vem som är hemma…
birds app

Birds app – stärk er relation

| Birds Relations | No Comments
Utveckla er relation med Birds app Med relationsappen Birds Relations tar ni tempen på relationen genom att besvara frågor om hur er relation fungerar just nu. Därefter guidas ni genom…
relationsproblem

Parutveckling eller parterapi – vad passar er?

| Birds Relations | No Comments
Alla relationer mår bra av uppmärksamhet och omsorg för att hålla över tid. Så många som en tredjedel av alla par mår dåligt i sin relation och 50 procent av…
svartsjuka

Är du eller din partner svartsjuk?

| Birds Relations | No Comments
Är du ofta svartsjuk, eller är det ett problem i er relation att din partner är svartsjuk? Vad är svartsjuka, varför blir vi svartsjuka och vad kan man göra åt…