Skip to main content

Så skapade vi vår Minimum Testable Product

Under hösten 2019 var jag på Mind the Product konferensen i London. En av dragningarna som jag minns mest är med Henrik Kniberg som pratade om hur man minskar gapet mellan den som skapar produkten och den som använder produkten. Henrik pratade om konceptet Minimum Testable Product (MTP), ett begrepp som många gånger är mer relevant att prata om än Minimum Viable Product (MVP). För vad är egentligen definitionen av “livskraftigt”? (ofta väldigt subjektivt).

Om man istället pratar om MTP blir det tydligare vad det är vi ska fokusera på: lärande. Vi vill så snabbt, enkelt och billigt som möjligt validera och utmana våra hypoteser genom att testa tillsammans med användare. Givetvis ska man, innan man börjar bygga en MTP, i möjligaste mån validera sina hypoteser genom att prata med användare.

Att utveckla en produkt i en start-up med begränsade resurser innebär att hitta sätt att så snabbt och billigt som möjligt komma fram till hur vi ska forma en produkt som användarna älskar och vill betala för. Men begränsningar är bra för kreativiteten!

Vi har precis avslutat vår första iteration av testet av vår MTP och fått ofantligt mycket insikter. Därför tänkte jag dela med mig om hur vi skapat vår MTP för att validera våra hypoteser om den grundmetod som vi bygger PAX utifrån.

Så här byggde vi upp vår MTP:

  1. Första steget var att vi skissade på hur kartläggningen och vår första övningsserie (modul) skulle kunna läggas upp. Här använde vi Miro.
  2. Så som PAX är tänkt att fungera kommer paret göra både enskilda och gemensamma övningar. Vi bestämde att vi genom att bygga formulär i Typeform (formulärverktyg) kunde vi simulera den första individuella övningen som paret gjorde dagen innan “testdagen”.
  3. Paren genomförde den första övningen och vi använde informationen för att förbereda de gemensamma övningarna som skulle ske på testdagen.
  4. På testdagens genomfördes de gemensamma övningarna. Vi kommunicerade med paret via deras telefoner, vi valde att använda oss av WhatsApp*.
  5. Paret fick under hela testet instruktionerna för övningarna via WhatsApp som fick simulera de instruktioner som egentligen skulle getts via PAX-appen. Initialt gjorde vi några tester där vi observerade paren, detta var mycket givande för oss men vi märkte att iom att innehållet i övningarna är personliga och privata, var det inte helt 100 % bekvämt att ha en observatör.
  6. Efter avslutad övning hade vi dels en muntlig avstämning med paren samt att de fick utvärdera övningarna helt anonymt, även här använde vi oss av ett formulär i Typeform

Slutsats?

Vi har lärt oss otroligt mycket av dessa tester och även om vi så klart inte kunnat testa hur det skulle upplevas att genomföra övningarna via PAX-appen, vet vi redan nu så mycket att vi gjort justeringar och kommer starta en ny testrunda inom de närmaste dagarna.

Vi är själva förvånade över hur så här pass enkla tester kunnat ge så mycket insikter och inser att allt nytt vi bygger kommer vi att vilja testa på detta sätt. Det kostar oss i princip ingenting att testa, vilket förhoppningsvis leder till att vi kommer testa väldigt mycket (vilket vi är övertygade om kommer vara det som gör att vi lyckas bygga en produkt som användarna älskar).

Vårt nästa steg?

Förutom att göra fler tester med detta upplägg, så kommer vi att bygga en första förenklad beta/MVP i ett low-code verktyg. När vi kommit igång mer med det kommer jag skriva mer om det, så stay tuned.

//Isa Cederberg, Head of Marketing & Development

Tycker du att PAX verkar vara en spännande produkt så registrera dig gärna som betatestare!

*Anledningen till att vi valde WhatsApp är flera: plattformsoberoende (mao finns för både iOS och Android), har ett webbgränssnitt (vilket underlättade våra tester väldigt), är en app som många i vår målgrupp redan har samt att data som skickas via appen är krypterad.