Skip to main content

Vi har döpt om oss – från PAX parutveckling till Birds Relations!

Vi har döpt om oss från PAX parutveckling till Birds Relations!

Vi ville hitta ett namn som fungerade bättre internationellt och som har tydligare positiva associationer. PAX associerade många till PAX-fläktar och IKEA-garderober, vilket vi inte riktigt tyckte passade för oss. Vi tog hjälp av våra betatestare för att hitta ett härligare namn som funkar bättre för oss även på lite längre sikt. Nu har vi landat i Birds Relations. Birds röstades fram som favorit hos betatestarna och oss i teamet! Det har positiva associationer som love birds, relation, himmel, hopp och glädje. Det är också enklare att bygga en tydlig brand story kring Birds Relations jämfört med PAX parutveckling. Läs mer om hur Birds fungerar här

Nu ser vi fram emot att lansera Birds app om några veckor!

Följs oss gärna på instagram där vi nu heter @birdsrelations